Działka za Kinepolis na sprzedaż

Obiekty produkcyjne, składy, magazyny, a także obiekty usługowe np. o charakterze biurowym - to wszystko może powstać na terenie za Kinepolis. Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji ogłosiło przetarg dotyczący sprzedaży nieruchomości. Cena wywoławcza: 21,2 mln zł plus VAT.

To obszar dobrze skomunikowany z pozostałymi dzielnicami miasta i z trasami tranzytowymi
To obszar dobrze skomunikowany z pozostałymi dzielnicami miasta i z trasami tranzytowymi

Chodzi o działki położone w południowo-wschodniej części Poznania, w pobliżu Kinepolis. Leżą na terenie, który objęto Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (podstrefa Poznań) i przeznaczono pod aktywizację gospodarczą. 

To obszar dobrze skomunikowany z pozostałymi dzielnicami miasta i z trasami tranzytowymi: działki leżą 4 kilometry od autostrady A2 i tylko kilometr od drogi krajowej nr 11. Dwupasmowa droga prowadzi do centrum miasta (znajdującego się w odległości 5 km). Do najbliższej stacji kolejowej Poznań Franowo, która ma terminal towarowy, można dojechać w 5 minut (2 km), a Port Lotniczy Poznań-Ławica oddalony jest o 11 km.

Teren objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenów Poznańskiego Centrum Logistycznego Franowo-Żegrze. Mogą na nim powstać obiekty produkcyjne oraz składy i magazyny, dopuszczona jest też zabudowa usługowa. Powierzchnia działki budowlanej nie może być mniejsza niż 5000 m², a zabudowa nie może przekroczyć 60 proc. jej powierzchni.

Obecnie część oferowanego do sprzedaży obszaru zajmują nieużytki porośnięte trawą i krzewami, a część - tereny użytkowane rolniczo. Zachodnią granicę działki nr 38/5 stanowi gruntowa droga prowadząca do torów kolejowych stacji Poznań-Franowo, a w jej wschodniej części przebiega ciek wodny - Piaśnica. Przy zachodniej granicy części nieruchomości zlokalizowana jest bocznica kolejowa do terenów ZREMB-u. 

Dla nieruchomości zaplanowano dostęp do drogi publicznej - będzie ją musiał wybudować (ok. 600 metrów) nabywca terenu na gruncie zarządzanym przez Zarząd Dróg Miejskich. Do wglądu jest pełna dokumentacja projektowa związana z budową drogi.

Cena wywoławcza to 21 200 000 zł netto powiększona o należny podatek VAT, uwzględniono w niej dokumentację projektową dotyczącą drogi dla nieruchomości.

Oferty można składać na piśmie w siedzibie organizatora do dnia 15 maja 2020 r. do godz. 12:00. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji (ul. 28 Czerwca 1956 r. Nr 406) i na stronie internetowej: https://www.wcwi.com.pl/oferta/

Część jawna przetargu odbędzie się dnia 20 maja 2020 r. o godzinie 12:00 w siedzibie WCWI.

AW