GOAP i straż miejska wspólnie sprawdzą śmieci

Strażnicy miejscy i kontrolerzy ZM GOAP będą wspólnie sprawdzać, jak poznaniacy wywiązują się z deklaracji o segregowaniu odpadów. Tomasz Lewandowski, zastępca prezydenta Poznania i Waldemar Matuszewski, komendant straży miejskiej, podpisali w piątek porozumienie w tej sprawie.

Tomasz Lewandowski, zastępca prezydenta Poznania oraz Waldemar Matuszewski, komendant straży miejskiej, podpisali porozumienie - grafika artykułu
Tomasz Lewandowski, zastępca prezydenta Poznania oraz Waldemar Matuszewski, komendant straży miejskiej, podpisali porozumienie

Zgodnie z porozumieniem strażnicy miejscy i kontrolerzy Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" stworzą wspólne zespoły kontrolne. Każdy z nich będzie składał się z jednego strażnika i jednego przedstawiciela GOAP. W planach jest utworzenie sześciu takich zespołów - po jednym dla każdego z referatów straży miejskiej.

Kontrolerzy wejdą na posesje i sprawdzą, czy znajdują się tam niezbędne pojemniki na śmieci - również te na odpady ulegających biodegradacji. Przyjrzą się też temu, czy rzeczywisty stan posesji odpowiada złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- Czystość i porządek w Poznaniu są dla mieszkańców miasta bardzo ważne - podkreśla Tomasz Lewandowski, zastępca prezydenta Poznania. - Zależy nam na tym, by miejskie jednostki nie działały osobno, ale współdziałały, uzyskując znacznie lepszy efekt. Podpisane porozumienie to ułatwi: bez strażników miejskich pracownicy GOAP nie mogliby wejść na posesję, musieliby ograniczyć się do wysyłania pism. Dzięki wspólnym kontrolom będą mogli sprawdzić, czy odpady są prawidłowo segregowane.  Nie chcemy straszyć poznaniaków kontrolami. Naszym priorytetem jest przede wszystkim edukowanie mieszkańców, a nie wręczanie im mandatów.

- Chcemy wspólnie doprowadzić do tego, by Poznań był czystszy - mówi Waldemar Matuszewski, komendant Straży Miejskiej Miasta Poznania. - Podobne wspólne działania były już prowadzone i przyniosły pozytywny efekt. Dzięki temu, że byliśmy razem, osiągnęliśmy więcej. To porozumienie pomoże nam zmieniać Poznań na lepsze.

To nie pierwsza taka współpraca między ZM GOAP a strażą miejską. Wspólne działania rozpoczęły się już w 2015 roku. Ich skala była jednak mniejsza niż obecnie - wówczas GOAP sprawdzał nieruchomości wspólnie z ówczesnym referatem Piątkowo SM. W 2016 roku współpracę rozszerzono na całe miasto. W efekcie w pierwszym półroczu 2016 przeprowadzono ponad 13,5 tys. wizji lokalnych na poznańskich nieruchomościach. Średnio raz w tygodniu pracownicy GOAP razem ze strażnikami sprawdzali poszczególne ulice, osiedla i dzielnice. Sprawdzali, m.in. czy na posesjach znajdują się odpowiednie pojemniki, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości spisywali odpowiedni protokół.

Podpisanie nowego porozumienia pozwoli wznowić cykliczne kontrole z poszczególnymi referatami Straży Miejskiej Miasta Poznania, które pozwolą lepiej zweryfikować sposób i jakość prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi na terenie poszczególnych nieruchomości. Kontrole pozwolą też na edukację tych poznaniaków, którym reguły segregacji śmieci nadal wydają się zawiłe. Strażnicy i pracownicy GOAP wyjaśnią, jak prawidłowo postępować z odpadami komunalnymi, jak je prawidłowo segregować i co robić z nieoczywistymi rzeczami takimi jak zużyte urządzenia AFG, TRV czy odpady wielkogabarytowe.

Tylko w 2017 roku strażnicy miejscy usunęli 590 dzikich wysypisk śmieci i przeprowadzili niemal 2 tysiące kontroli dotyczących spalania niedozwolonych substancji w domowych piecach. Ponad 3,8 tys. razy interweniowali w sprawach dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. Najczęściej - w odpowiedzi na zgłoszenia mieszkańców Poznania oraz w ramach planowych kontroli.

AW

sieci społecznościowe