Miasto wspiera lokalne inwestycje

Miasto Poznań dofinansowuje budowę lokalnych sieci wodociągowych, kanalizacji, oświetlenia lub nawierzchni. Wsparcie może wynieść nawet do 75% kosztów inwestycji. Tylko w 2021 roku nakłady na takie przedsięwzięcia wyniosły ponad 2 miliony złotych.

Kolaż zdjęć: na pierwszym od prawej robotnik układa rurę wodociągową, na drugim widać krawężnik, kolejne przedstawia koparkę. Pierwsze od lewe z kolei przedstawia rury wodociągowe ułożne jedna na drugiej. Na dole napis: Inwestycje lokalne mieszkańców i miasta. - grafika artykułu
Miasto wspiera lokalne inwestycje

W stolicy Wielkopolski oprócz dużych inwestycji realizowane są także te, których inicjatorami są sami mieszkańcy. Chodzi o niewielkie projekty lokalne, które są uzupełnieniem planowych działań ZDM i Aquanet

- Miasto dofinansowuje inwestycje lokalne od 50 do 75%. Resztę kosztów ponoszą mieszkańcy - mówi Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania. - Taka współpraca przynosi wzajemne korzyści, dając przede wszystkim mieszkańcom szybki dostęp do potrzebnej infrastruktury, głównie na osiedlach z zabudową jednorodzinną, poprawiając komfort ich życia, jak również rozwija miejską infrastrukturę rozszerzając ją o kolejne odcinki sieci kanalizacyjnych i drogowych. Bardzo cenię oddolne inicjatywy poznaniaków. Wspólnie budujemy i poprawiamy jakość życia w naszym mieście.

W 2021 roku zrealizowano osiem inwestycji lokalnych. Przy ul. Kotarbińskiego pojawiła się nowa nawierzchnia drogi i chodnik. Podobnie na ulicach: Brossa, Zielewicza i Wierzejewskiego, gdzie dodatkowo powstała kanalizacja deszczowa. Z kolei nową kanalizację sanitarną uruchomiono na ulicach: Niemeńskiej, Janowskiej i Bobrownickiej. Mieszkańcy ulic: Pokrzywno, Huby Moraskie i Lubelskiej zyskali natomiast dostęp do sieci wodociągowej. 

Łączne nakłady na te inwestycje wyniosły ponad 2 mln zł, w tym 75% udziału Miasta i 25% udziału mieszkańców. 

WIDEO

Od 2011 roku Miasto współfinansowało ponad 120 inwestycji infrastrukturalnych. Za łączną sumę 39 mln zł powstało: ponad 13 km kanalizacji sanitarnej, blisko 17 km sieci wodociągowej, 131 km nawierzchni dróg i chodników oraz 120 lamp oświetlających ulice.

Aby zyskać dofinansowanie, mieszkańcy tworzą zwykle stowarzyszenie jako formę reprezentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie i realizacji zadania. Inicjatywy takie zawsze poparte są pozytywną opinią właściwej rady osiedla. Wnioski rozpatruje specjalna komisja pod przewodnictwem Bartosza Gussa, zastępcy prezydenta Poznania, z udziałem miejskich radnych i urzędników Wydziału Gospodarki Komunalnej.

W 2022 roku kwota dofinansowania planowana jest na podobnym poziomie jak w obecnym. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. 

Więcej informacji o inwestycjach lokalnych oraz procedurze składania wniosków na stronie Gospodarki Komunalnej.

WGK/RB/JZ

sieci społecznościowe