NAGRODA DLA WYDAWNICTW PROMOCYJNYCH MIASTA POZNANIA

Wydawnictwa informacyjne, promocyjne i reklamowe, przygotowywane i
opracowywane przez Biuro Promocji Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta
Poznania zostały nagrodzone w konkursie ,,Promocja mojego miasta?,
organizowanym przez Zwišzek Miast Polskich. Nagroda cieszy tym bardziej,
że w konkursie swoje materiały promocyjne prezentowało 55 samorzšdów
lokalnych.
Jury konkursu uhonorowało Poznań za konsekwentnš realizację spójnej
koncepcji merytorycznej i graficznej przygotowanych materiałów
wydawniczych w cišgu ostatnich pięciu lat. Od dłuższego już czasu
wydawnictwa Miasta Poznania opracowywane sš w jednolitej linii
graficznej, jej autorem jest (od dwóch lat) artysta plastyk Tadeusz
Piskorski. Wspólny motyw graficzny majš także przedmioty wchodzšce w
skład kolekcji upominków reklamowych Poznania. Jest nim znak POZNAŃ GRA
FAIR, zaprojektowany przez artystę plastyka Hannę Sobocińskš -
Sobaszkiewicz.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że w tej dziedzinie Poznań uhonorowany
został już po raz drugi. Na IV Ogólnopolskim Konkursie Wydawnictw
Reklamowych ,,IDEA ?99? w Toruniu, w 1999 r., wydawnictwa promocyjne
Miasta Poznania uzyskały głównš nagrodę w kategorii druków reklamowych.
Wówczas do konkursu zgłoszono łšcznie 163 prace z 60 firm, miast i
agencji artystycznych. Jury konkursu, złożone z profesorów sześciu
polskich akademii sztuk pięknych, doceniło funkcjonalność i
przejrzystość informacji zawartych w naszych miejskich publikacjach.

sieci społecznościowe