Nagroda i stypendium sportowe - ruszył nabór

Do 15 maja można zgłaszać kandydatów do Nagrody Sportowej oraz Stypendium Sportowego Miasta Poznania. Szansę na wyróżnienie mają wybitni sportowcy, trenerzy, a nawet całe drużyny.

W 2019 r. Nagrodę Sportową Miasta Poznania odebrał Józef Ślusarek za 50-lecie pracy trenerskiej z zawodnikami sekcji akrobatyki - grafika artykułu
W 2019 r. Nagrodę Sportową Miasta Poznania odebrał Józef Ślusarek za 50-lecie pracy trenerskiej z zawodnikami sekcji akrobatyki

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać związki i kluby sportowe działające na terenie miasta. Może ona być przyznana zawodnikowi, który w 2019 uzyskał wybitne osiągnięcia albo całej drużynie - musi ona jednak należeć do klubu lub stowarzyszenia sportowego mającego siedzibę w Poznaniu. 

W uzasadnionych przypadkach nagroda może trafić również do wyróżniającego się trenera (pracującego w klubie lub stowarzyszeniu z siedzibą w stolicy Wielkopolski) lub do trenera reprezentacji Polski związanego z Poznaniem.

Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać poznańskie stowarzyszenia i związki kultury fizycznej, a także jednostki prowadzące szkolenie sportowe. 

Może się o nie ubiegać każdy zawodnik, który jest członkiem klubu sportowego, stowarzyszenia lub fundacji działających na terenie Poznania oraz posiada kartę zgłoszenia, licencję lub inny dokument uprawniający do udziału w zawodach.

Kandydat musi też spełniać konkretne warunki. Powinien zdobyć medal Mistrzostw Polski lub w konkurencjach olimpijskich zająć miejsce od 1. do 8. na Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich, w Mistrzostwach Świata lub Europy, jeżeli w zawodach brało udział co najmniej 6 państw w danej konkurencji (przy czym nie mniej niż: 8 zawodników we współzawodnictwie indywidualnym, 6 drużyn, osad, sztafet, par, załóg we współzawodnictwie zespołowym). 

Stypendium może zostać przyznane także: sportowcom dyscyplin olimpijskich (w szczególnie uzasadnionych przypadkach), zawodnikom dyscyplin nieolimpijskich, którzy osiągnęli wybitny wynik sportowy oraz zawodnikom uprawiającym sport osób z niepełnosprawnościami, osiągających w nim wybitne wyniki.

Zgłoszenia do nagrody można kierować (na formularzach) do Kapituły Nagrody Sportowej Miasta Poznania i Stypendium Sportowego Miasta Poznania, na adres: Wydział Sportu Urząd Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań. Formularze można znaleźć na stronie internetowej: bip.poznan.pl

Zgłoszenia do stypendium można składać do skrzynki podawczej w holu Urzędu Miasta lub wysyłać na adres: Wydział Sportu Urząd Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

Formularze można uzyskać na stronie internetowej: bip.poznan.pl

AW