Nagrody i Stypendia Artystyczne i Naukowe Miasta Poznania 2015

Kapituła pod przewodnictwem prof. Stanisław Lorenca uhonorowała  Nagrodą Naukową Miasta Poznania w 2015 roku profesora Marka Hendrykowskiego oraz przyznała 12 stypendiów dla młodych naukowców.  Z kolei kapituła pod przewodnictwem prof. Romana Kubickiego uhonorowała  Nagrodą Artystyczną Miasta Poznania w 2015 roku profesora Aleksandra Kuczmę oraz przyznała 10 stypendiów dla młodych twórców. 

UMP 2015 - grafika artykułu
UMP 2015

Nagroda Artystyczna 2015

Profesor Aleksander Kuczma otrzyma Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania (w wysokości 39 tys. zł) za inspirującą i świeżą postawę twórczą oraz za wychowanie kilku pokoleń designerów w duchu prawdy, dobra i piękna.

Stypendia artystyczne (w wysokości 5 700 zł) otrzymają: Monika Błaszczak, Adrian Kolarczyk, Piotr Scholz, Damian Kurek, Damian Reniszyn, Robert Gruszewski, Karolina Maria Siwiak, Julianna Dorosz, Justyna Maria Olszewska i Adrian Wykrota.

Nagroda Naukowa 2015

Profesor Marek Hendrykowski otrzymuje Nagrodę Naukową Miasta Poznania (w wysokości 39 tys. zł) za wybitny dorobek naukowy w dziedzinie filmoznawstwa, stworzenie w Poznaniu prężnego ośrodka studiów i dydaktyki w zakresie "Filmu, Telewizji i Nowych Mediów" (na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM) oraz poznańskie wątki w badaniach dziejów filmu i kina.

Stypendia Naukowe 2015 (w wysokości 4 750 zł) otrzymają: Marta Balcerek-Kosiarz,  Piotr Trąpczyński,  Monika Beszterda, Michał Piotr Antoszczak, Kosma Woliński, Mateusz Balcerzak, Michał Kazimierz Niemczak, Nadia Sawicka-Gutaj, Magdalena Paczkowska, Michał Cegłowski, Anita Marta Owczarzak, Piotr Rzymski.

Wręczenie

Uroczystość wręczenia Nagrody Naukowej i Artystycznej odbędzie się 29 czerwca 2015 roku podczas uroczystej Sesji Rady Miasta Poznania w Ratuszu. Stypendia dla młodych naukowców i artystów zostaną wręczone w październiku, podczas specjalnej uroczystości w Urzędu Miasta Poznania.

PMX

sieci społecznościowe