Wyróżnij się neonem

Nabór do konkursu "Neonowy Poznań" został wydłużony. Projekty świetlnych znaków można zgłaszać do 8 lipca - najlepsze z nich zostaną zrealizowane, a później będą mogły być rozmieszczone na budynkach.

Neony na kamienicach stojących przy ul. Czerwonej Armii - grafika artykułu
Neony na kamienicach stojących przy ul. Czerwonej Armii (obecnie ul. Święty Marcin), lata '70, fot. Stanisław Wiktor/ CYRYL.

- Poznań w latach 70. rozświetlały liczne neony. Teraz chcemy wrócić do tej tradycji - mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Miasta. - Konkurs jest rozszerzeniem podobnej inicjatywy, która odbyła się w zeszłym roku. Wtedy zapraszaliśmy do niej podmioty z centrum, teraz zachęcamy do udziału zainteresowanych z terenu całego Poznania. 

Zwycięskie neony zostaną wykonane zgodnie z opracowanym i wybranym projektem po uzyskaniu przez laureatów konkursu ewentualnych zgód na ich zawieszenie.

O tym, jakie neony zostaną wykonane, zdecyduje kapituła konkursowa. W jej skład wejdą przedstawiciele urzędu miasta oraz Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. 

Oceniana będzie innowacyjność i pomysłowość neonu, jego walory artystyczne i wizualne, a także to, czy pomysłodawca zaproponował realny koszt wykonania. Szanse na największą liczbę punktów będą więc miały projekty oryginalne i kreatywne, dopasowane do miejsca i rodzaju prowadzonej działalności lub odtwarzające wartościowe rozwiązania historyczne.

Łączna wartość nagród wynosi 100 tys. zł,  przy czym koszt wykonania jednego neonu nie powinien przekroczyć 15 tys. zł. Ogłoszenie laureatów nastąpi na początku przyszłego roku.

Kto i jak może się zgłosić? 

Konkurs obejmuje obszar całego Poznania. Mogą wziąć w nim udział osoby, firmy czy wspólnoty mieszkaniowe, które są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości położonych w stolicy Wielkopolski lub mają tu siedzibę.

Zainteresowani powinni do 8 lipca do godz. 15:30 złożyć w urzędzie miasta zgłoszenie konkursowe wraz z projektem neonu oraz zgodą właściciela nieruchomości, na której miałby on zawisnąć.

Formularz konkursowy wraz z załącznikami, w tym z projektem znaku świetlnego, powinien zostać złożony w wersji papierowej (w formacie A4) do Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP. Dodatkowo należy dostarczyć projekt neonu w wersji elektronicznej na adres rewitalizacja@um.poznan.pl. Jeden uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie, może jednak zaproponować w nim aż trzy propozycje neonów. W razie dodatkowych pytań zainteresowani mogą kontaktować się z organizatorami konkursu pod nr tel. 61 878 50 10 lub mailowo: kp@um.poznan.pl

Prace konkursowe należy przygotować zgodnie z wytycznymi zawartymi w regulaminie konkursu (do pobrania pod artykułem). Aby neony były zgodne z obowiązującymi przepisami, przy projektowaniu pomocne mogą być narzędzia prezentowane poniżej:

JZ

Załączniki