Nowe drogi rowerowe na ul. Grunwaldzkiej

Pod koniec roku rowerzyści będą mogli poruszać się nowo wybudowanymi drogami rowerowymi wzdłuż ul. Grunwaldzkiej - na odcinku od skrzyżowania z ul. Roosevelta do ul. Słonecznej / Ostroroga. Poznańskie Inwestycje Miejskie podpisały umowę na wykonanie prac budowlanych, które rozpoczną się już w nadchodzącym tygodniu.

Nowe drogi rowerowe na ul. Grunwaldzkiej - podpisano umowę na realizację prac budowlanych - grafika artykułu
Nowe drogi rowerowe na ul. Grunwaldzkiej - podpisano umowę na realizację prac budowlanych

W ramach zadania powstaną drogi rowerowe po południowej stronie ulicy Grunwaldzkiej oraz wyremontowana zostanie nawierzchnia przyległych chodników. Trasa dla kierujących jednośladami będzie dwukierunkowa, z nawierzchnią bitumiczną. Wzdłuż niej pojawią się nowe elementy małej architektury, sposób parkowania pojazdów zmieni się na równoległy, a zatoki postojowe zostaną przebudowane i otrzymają nową nawierzchnię z kostki betonowej. Dodatkowo wybudowana zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Śniadeckich, co zdecydowanie ułatwi mieszkańcom i gościom MTP włączenie się do ruchu w ulicę Grunwaldzką.

Zadanie obejmuje również przebudowę kolizji z istniejącymi sieciami oraz zagospodarowanie sąsiadującej zieleni. Zaprojektowana w formie trawników roślinność nawiązywać będzie swym układem do tras komunikacyjnych i obejmie kilkaset metrów kwadratowych powierzchni przyległej do nowej drogi.

Pnie drzew i krzewy znajdujące się w okolicy placu budowy zostaną na czas prowadzenia prac odpowiednio zabezpieczone, a roboty prowadzone w strefie ich brył korzeniowych wykonawca przeprowadzi z dużą ostrożnością.

Prace związane z powstaniem jednej z najważniejszych i najbardziej wyczekiwanych przez rowerzystów tras dla jednośladów w stolicy Wielkopolski rozpoczną się już w nadchodzącym tygodniu. W związku z tym już od poniedziałku, 25 marca, na dwóch pierwszych odcinkach ul. Grunwaldzkiej, na które wejdą ekipy budowlane, wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu.

Na odcinku od skrzyżowania z ulicą Stolarską do skrzyżowania z ulicą Bukowską roboty będą prowadzone na południowej jezdni ul. Grunwaldzkiej, a dopuszczalna prędkość zmniejszona zostanie do 30 km/h. Prace związane z wymianą nawierzchni na wlotach skrzyżowań z ul. Grunwaldzką mają być prowadzone w godzinach wieczornych, z zastosowaniem ręcznego kierowania ruchem. Piesi będą mogli się poruszać wygrodzonymi korytarzami.

Do 40 km/h ograniczona zostanie dopuszczalna prędkość na drugim z odcinków, na którym w przyszłym tygodniu rozpoczną się prace - od
ul. Promienistej do ul. Słonecznej/Ostroroga. Tam również roboty prowadzone będą  na południowej jezdni i chodniku, a dla pieszych przygotowane zostaną wygrodzone korytarze.

Przepraszamy za niedogodności związane z prowadzeniem inwestycji oraz prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych robót i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie. O postępach prac i związanych z nimi zmianami w organizacji ruchu będziemy informowali na bieżąco.

PIM