Nowe standardy rowerowe podpisane!

Jak projektować i jak budować śluzy, pasy i drogi rowerowe tak, by były wygodne dla rowerzystów - to wszystko regulują nowe standardy rowerowe Poznania. Podpisał je Maciej Wudarski, zastępca prezydenta Poznania.

UMP 2015 - grafika artykułu
UMP 2015

- Ten dokument to efekt kilku miesięcy pracy - podkreśla Maciej Wudarski. - W przyszłości będzie dużym ułatwieniem dla służb miejskich, rad osiedli, organizacji rowerowych oraz projektantów podczas prac koncepcyjnych i wykonywaniu dokumentacji technicznych. Pozwoli na szybką budowę bezpiecznych dróg rowerowych.

Dokument ma jednak znacznie więcej zalet.  
- Wprowadzenie nowych standardów zapewni jednolitą, wysoką jakość poznańskich tras rowerowych - tłumaczy Wojciech Makowski, oficer rowerowy Poznania. - Dokument obejmuje reguluje wszystkie kluczowe elementy infrastruktury, wskazuje, jak projektować drogi dla rowerów, pasy rowerowe, różne rodzaje śluz rowerowych, jak prowadzić rowerzystów przez skrzyżowania czy wzniesienia. Od dziś Poznań ma najnowocześniejszy tego typu dokument w Polsce.

W Poznaniu obowiązywały już wcześniej standardy rowerowe, chociaż "obowiązywały" to trochę za dużo powiedziane. Miały one bowiem charakter jedynie zalecenia - co oznacza, że projektant drogi mógł się stosować do jego zapisów, ale nie musiał. Dlatego powstające dotychczas drogi rowerowe były budowane w bardzo różny sposób i z zastosowaniem różnej nawierzchni, często krytykowanej przez rowerzystów.

Dzięki nowemu dokumentowi ma się to zmienić, ponieważ jego wytyczne projektanci będą już obowiązkowo musieli brać pod uwagę. Standardy w nim zawarte są od dziś częścią prawa miejscowego i będą dołączane do każdego przetargu na projektowanie i budowę infrastruktury rowerowej. To oznacza, że budowana infrastruktura rowerowa będzie coraz bardziej przewidywalna, przejrzysta i spójna.

Warto dodać, że rozwiązania, jakie zawiera, są oparte na sprawdzonych projektach z krajów o największym ruchu rowerowym oraz najbardziej udanych projektach z polskich miast.
Wśród nowych standardów znajduje się między innymi nakaz budowy dróg rowerowych z asfaltu, a nie z kostki, sygnalizacja świetlna na przejazdach rowerowych ma uaktywniać się automatycznie, gdy zbliży się rowerzysta, a nie na przycisk, pojawią się śluzy rowerowe w aż pięciu rodzajach, a drogi mają biec w miarę możliwości prosto, bez ozdobnych zakrętów i oczywiście - bez słupów na środku.

Projekt standardów został poddany konsultacjom społecznym. Uwagi mieszkańców i organizacji rowerowych doprowadziły do wprowadzenia piętnastu poprawek. Pojawiły się między innymi zapisy o metodach badania, czy spełnione są kluczowe parametry jakościowych tras rowerowych.

Wojciech Makowski/el

Załączniki