ODDZIAŁ DOWODÓW OSOBISTYCH CZYNNY W SOBOTY

Z uwagi na duże kolejki, jakie powstają w Oddziale Dowodów Osobistych Urzędu Miasta przy ul Libelta 16/20, w związku z obowiązkową wymianą dowodów osobistych wydanych w latach 1962-1972, Oddział Dowodów Osobistych dodatkowo będzie czynny w każdą sobotę września, w godz. 8.00-12.00. Uruchomionych zostanie siedem stanowisk do przyjmowania wniosków o wydanie dowodów osobistych i jedno do wydawania gotowych dokumentów.
Praca w soboty zadeklarowana została dobrowolnie przez pracowników Oddziału, w związku z tym odbywa się w krótszym czasie i przy mniejszej ilości stanowisk. Dlatego też w każdy piątek wywieszona zostanie informacja, ile osób będzie mogło być przyjętych w sobotę.