Opieka wytchnieniowa

Miasto razem z poznańskimi organizacjami pozarządowymi realizuje program opieki wytchnieniowej - można się do niego zgłaszać. To duże wsparcie dla rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Na zdjęciu osoba na wózku, widać koło i dłoń - grafika artykułu
Poznaniacy i poznanianki, którzy chcą skorzystać z miejskiej oferty, mogą wybrać jedną z dwóch proponowanych form wytchnienia

Program "Opieka wytchnieniowa" kierowany jest do osób, które sprawują bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności - i wymagają wsparcia, czasowej przerwy. 

W ramach programu, rodziny lub opiekunowie osób z niepełnosprawnością otrzymują bezpłatną pomoc w opiece. Dzięki temu zyskają czas, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Poznaniacy i poznanianki, którzy chcą skorzystać z miejskiej oferty, mogą wybrać jedną z dwóch proponowanych form wytchnienia. Aby zgłosić się do programu, wystarczy skontaktować się z organizacją, która realizuje wybrany rodzaj opieki.

Pierwsza propozycja to usługa wytchnieniowa świadczona w formie opieki nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania lub innym - maksymalnie do 240 godzin usług. Realizatorami są:

  • Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Iskra (tel. 61 868 66 46, adres e-mail: iskrastowarzyszenie@gmail.com),
  • Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Poznaniu (tel. 721 265 595, adres e-mail: psoni.poznan@gmail.com),
  • Fundacja Petra Senior (tel. 665 006 501, adres e-mail: fundacja@petra-senior.pl),
  • Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej Śmiałek (tel. 601 426 397, adres e-mail: kd@smialek.org),
  • Fundacja Tak Dla Samodzielności (tel. 660 755 677, adres e-mail: kontakt@takdlasamodzielności.pl).

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło oraz Fundacja Tak Dla Samodzielności zapewniają również usługi wytchnieniowe członkom rodzin lub opiekunom dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania.

Druga propozycja to usługa wytchnieniowa świadczona w formie opieki nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności i/lub z niepełnosprawnością sprzężoną, w ramach pobytu całodobowego w ośrodku lub w placówce, zapewniającej opiekę - maksymalnie do 14 dni pobytu.

Realizatorem zadania jest Stowarzyszenie Na Tak (tel. 607 882 017, adres e-mail: biuro@natak.pl).

Ważne: w godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej (w tym usługi opiekuńcze, finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł).

Pierwszeństwo w korzystaniu z opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie, sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności (lub z orzeczeniem traktowanym na równi z nim), która stale przebywa w domu - czyli nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek całodobowego pobytu, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

W ramach programu zostanie zapewnionych:  

  • 19 200 godzin  wsparcia w formie pobytu dziennego dla  81 osób, w tym dla 11 dzieci (w wieku do ukończenia 16 roku życia), 
  • 1 134 dni pobytu całodobowego dla 81 osób dorosłych.

Opieka wytchnieniowa to program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, który realizowany jest od 10 maja do 27 grudnia 2023 r. Przeznaczono na niego ponad 1,82 mln zł, w tym niemal 1,65 mln zł z  Funduszu Solidarnościowego i ponad 169  tys. zł  z budżetu Miasta. Więcej informacji na stronie poznan.pl/zdrowie.

WZiSS/AW