Ostatni dzień na złożenie deklaracji do CEEB

Do 30 czerwca 2022 r. należy złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Na spełnienie tego obowiązku został więc zaledwie dzień. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza. Wiedza o tym, z jakich źródeł ogrzewania korzystają mieszkańcy, ułatwi likwidację głównego źródła zanieczyszczeń - starych pieców, czyli tzw. kopciuchów. 

Grafika przedstawia informacje o tym, że należy zlożyć deklarację oraz rysunki domu, kabla, ognia i węgla. - grafika artykułu
Do 30 czerwca 2022 r. należy złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Wraz z końcem czerwca mija termin na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jest to obowiązkowe. Każdy właściciel lub zarządca budynku musi poinformować o zainstalowanym źródle ciepła. Do tej pory z zadania wywiązało się ok. 70 proc. zobowiązanych do tego poznaniaków. 

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

 • elektronicznie, przez stronę www.zone.gunb.gov.pl, wykorzystując do tego profil zaufany, e-dowód albo podpis kwalifikowany (złożenie dokumentu w formie elektronicznej to najszybszy i najwygodniejszy sposób),
 • w wersji papierowej - składając ją osobiście w Poznańskim Centrum Świadczeń albo wysyłając pocztą na adres PCŚ (ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań).

Więcej informacji, w tym wzory deklaracji do pobrania i przykładowo wypełnione, można znaleźć na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

W przypadku mieszkańców bloków to zarządcy (spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa) zgłaszają wspólne źródło ciepła. Jeżeli jednak w lokalu znajduje się także źrodło indywidualne, takie jak np. kominek, bojler elektryczny lub koza, wówczas jego właściciel musi złożyć deklarację samodzielnie.

W deklaracji wyszczególnione są źródła ciepła, które należy zgłosić, są to:

 • miejska sieć ciepłownicza/ciepło systemowe/lokalna sieć ciepłownicza,
 • kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy,
 • kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem,
 • kominek/koza/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe,
 • piec kaflowy na paliwo stałe,
 • trzon kuchenny/piecokuchnia/kuchnia węglowa,
 • kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek gazowy,
 • kocioł olejowy,
 • pompa ciepła,
 • ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny,
 • kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.

Urządzeń, których nie ma wskazanych w deklaracji, nie należy zgłaszać do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, są to np. panele fotowoltaiczne czy klimatyzatory.

W deklaracji, oprócz źródeł ciepła dla pozycji:

 • kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy,
 • kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem

należy wskazać klasę oraz liczbę zainstalowanych kotłów na paliwo stałe, a także rodzaj paliw stałych, jakie są w nich używane (klasę kotła można znaleźć na tabliczce znamionowej albo w dokumentach gwarancyjnych).

Dla budynków mieszkalnych należy wypełnić formularz A, dotyczy ona budynków jednorodzinnych - w tym w zabudowie bliźniaczej i szeregowej, budynków wielorodzinnych oraz budynków zbiorowego zamieszkania. W przypadku budynków niemieszkalnych trzeba wypisać formularz B.

Na zgłoszenie źródła ciepła uruchomionego przed 1 lipca 2021 r. mieszkaniec ma 12 miesięcy - zatem termin ten mija 30 czerwca 2022 r. Jeżeli natomiast zostało ono uruchomione po tym czasie, termin złożenia deklaracji jest znacznie krótszy - to tylko 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła.

Czemu służy deklaracja do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków? 

Celem przedsięwzięcia jest pozyskanie pełnej informacji o strukturze zaopatrzenia w ciepło miasta. Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wszedł w życie 1 lipca 2021 roku i wynika z decyzji Ministra Rozwoju Pracy i Technologii. 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to ważne narzędzie wspierające wymianę starych kotłów grzewczych. To miejsce, w którym będą dostępne również szczegóły na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. System jako centrum wiedzy dla obywatela w znaczący sposób ułatwi pozyskanie informacji, które są niezbędne np. przy ubieganiu się o dofinansowanie na wymianę starego kotła. Dzięki szczegółowym danym o budynkach będzie znana lepiej sytuacja w mieszkalnictwie. 

CEEB stanowić będzie również narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji obiektu.

AJ

sieci społecznościowe