Ostatnia prosta prac remontowych

Prace na ul. Św. Marcin i Al.Marcinkowskiego wkraczają w decydującą fazę. Cały czas trwają roboty na odcinku ul. Św. Marcin od mostu Uniwersyteckiego do Gwarnej. Najważniejszy i ostatni zarazem etap, to przebudowa trasy tramwajowej i ulic wzdłuż 27 Grudnia, placu Wolności, Ratajczaka, Kantaka i Gwarnej. To już ostatnia prosta prac w centrum, które zakończą się w 2023 roku. W najbliższym czasie należy się spodziewać dużych utrudnień komunikacyjnych w sercu miasta.

Wizualizacja - grafika artykułu
Wizualizacja ul. 27 Grudnia po przebudowie

Okolica placu Wolności i Okrąglaka zmieni się na lepsze. Gruntownie przebudowane będzie torowisko tramwajowe, jezdnia, chodniki i infrastruktura podziemna. Pojawi się kilkadziesiąt nowych drzew, dużo zieleni niskiej, oświetlenie uliczne i elementy małej architektury. 

FILM

Prace w centrum rozpoczną się z początkiem września. Przebudowana zostanie południowa część placu Wolności oraz ulice: 27 Grudnia, Ratajczaka, Kantaka, Gwarna, a także Fredry i Mielżyńskiego. Bardzo ważna jest wymiana infrastruktury podziemnej w tych miejscach. Tej na co dzień nie widać, ale jej sprawne działanie przekładają się na jakość życia mieszkańców w centrum. Duży wpływ na to ma również zieleń. Przybędzie zarówno drzew, jak i zieleni niskiej. 

Najwięcej nowych drzew posadzonych zostanie wzdłuż torowiska tramwajowego przy pl. Wolności oraz w ul. 27 Grudnia. Przy pl. Wolności przybędzie w sumie 30 drzew, przewidziane są tam dwa szpalery złożone z klonów polnych. Obecnie na tej części ulicy jest niewiele zieleni, dlatego nowa znacząco uatrakcyjni okolicę. Na ul. 27 Grudnia pojawią się dwa szpalery złożone z 30 drzew. Przybędzie ich też tam, gdzie ich dotychczas nie było m.in. na ulicach Ratajczaka i Kantaka. Łącznie na placu Wolności oraz ulicach: 27 Grudnia, Ratajczaka, Kantaka i Gwarnej rosnąć będzie prawie dwa razy więcej drzew niż dotychczas - 121 zamiast 63.

Zanim centrum Poznania odzyska blask, mieszkańców czeka ponad rok utrudnień związanych z dojazdem do pracy, szkół czy mieszkań w centrum. Część tras tramwajowych zostanie jednak otwartych wcześniej, bo wiosną przyszłego roku. Całość musi się zakończyć w 2023 roku ze względu na rozliczenie dofinansowania unijnego.  

Organizacja ruchu

Prowadzone roboty wymuszą wprowadzenie zmian w organizacji ruchu. Te dotyczyć będą pasażerów komunikacji miejskiej, kierowców, pieszych i rowerzystów. Projekt czasowej organizacji ruchu, uwzględniający najbardziej optymalne z punktu widzenia użytkowników przestrzeni rozwiązania, został opracowywany przy współpracy z jednostkami miejskimi. Czasowa organizacja ruchu będzie się zmieniać wraz z postępem prac. 

1 września wstrzymany zostanie ruch tramwajowy na odcinku od mostu Teatralnego do placu Wielkopolskiego. Tego samego dnia będą mogły rozpocząć się pierwsze prace związane z przebudową trasy tramwajowej w ul. Fredry. W pierwszej kolejności zdemontowana zostanie sieć trakcyjna i frezowana będzie nawierzchnia.

W związku z przebudową torowiska 1 września ul. Fredry wraz z mostem Teatralnym zostanie wyłączona zarówno z ruchu tramwajowego, jak i samochodowego. Możliwy będzie przejazd przez nią ulicami poprzecznymi - Wieniawskiego i Kościuszki oraz al. Niepodległości. Na czas robót odwrócony zostanie kierunek jednokierunkowej ul. Noskowskiego. Objazd od ul. Libelta poprowadzony będzie al. Niepodległości oraz ul. Wieniawskiego. Pulsująca sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Fredry i al. Niepodległości będzie nakazywała zachowanie szczególnej ostrożności. Dojazd mieszkańców do posesji przy ul. Fredry będzie zapewniony od ul. Kościuszki.

Podczas prowadzonych prac wyłączone z użytkowania zostaną istniejące przystanki tramwajowe w obrębie remontowanych ulic oraz ograniczony zostanie ruch pieszy i rowerowy. Piesi będą mieli możliwość dojścia do posesji znajdujących się w obrębie remontowanego obszaru. W toku postępujących prac lokalizacja przeznaczonych dla nich wygrodzonych ciągów może ulegać zmianie.

Początek prac na ul. Mielżyńskiego i Gwarnej oraz rozszerzenie zamknięć dla ruchu o te ulice zaplanowano na 7 września.

Tego dnia odwrócony zostanie również dotychczasowy kierunek ruchu na odcinku ul. Ratajczaka między ul. Św. Marcin i ul. 27 Grudnia. Kierowcy będą mogli poruszać się po nim w kierunku pl. Wolności. Ul. 3 Maja będzie ulicą jednokierunkową, prowadzącą do pl. Cyryla Ratajskiego. Dojazd od ul. Libelta do ul. 27 Grudnia oraz Św. Marcin będzie możliwy ulicami 23 Lutego oraz Nowowiejskiego.

Dojazd do posesji przy ul. Mielżyńskiego będzie możliwy w obu kierunkach od pl. Cyryla Ratajskiego, natomiast do posesji przy ul. Gwarnej - jednokierunkowo, od ul. 27 Grudnia. Dojazd do posesji nr 19-34 przy ul. Ratajczaka zaplanowano od ul. Taczaka.

Podobnie jak na ul. Fredry, na ulicach Gwarnej i Mielżyńskiego wyłączone zostaną przystanki tramwajowe oraz ograniczony zostanie ruch rowerowy i pieszy. Piesi będą mogli poruszać się wygrodzonymi ciągami, których lokalizacja może zmieniać się wraz z postępem prac.

Zmiany w komunikacji 

Chociaż nie jest to częścią Projektu Centrum, to przy okazji budowy skrętu z ul. 27 Grudnia w Mielżyńskiego przy Okrąglaku i zamknięcia tego węzła nastąpi przebudowa mocno zniszczonej trasy tramwajowej w ul. Mielżyńskiego oraz Fredry. W efekcie zaplanowanych robót stare, wymagające remontu torowisko w ul. Fredry zostanie zdemontowane. Nowe, na którym ruch tramwajów będzie generował znacznie mniej hałasu, powstanie na konstrukcji z płyty prefabrykowanej - takiej, jaką wcześniej ułożono już na skrzyżowaniu ul. Fredry z ul. Kościuszki.

Nowe, ciche torowisko pojawi się również na ul. Mielżyńskiego, gdzie dodatkowo pilnej wymiany wymagają instalacje wodno-kanalizacyjne. Roboty z tym związane, również są skoordynowane z realizacją Programu Centrum. Zdemontowana kostka brukowa, stanowiąca nawierzchnię tej ulicy, po zakończeniu prac związanych z torowiskiem i instalacjami zostanie ułożona na niej ponownie.

W związku z pracami konieczne jest wyłączenie ruchu tramwajowego na odcinku od mostu Teatralnego do placu Wielkopolskiego. Oznacza to, że od 1 września układ sieci tramwajowej zostanie zmieniony.

Zamknięcie dla ruchu trasy tramwajowej od mostu Teatralnego przez pl. Cyryla Ratajskiego do pl. Wielkopolskiego wymusi zmiany na kursujących tym odcinkiem tramwajach. 

Do centrum - od strony Śródki - dojeżdżać będzie tramwaj wahadłowy nr 98, kursujący do placu Wielkopolskiego.

Aby dojechać do centrum od strony mostu Teatralnego, można skorzystać z linii autobusowej nr 163. W celu wzmocnienia tego połączenia, linia nr 163 będzie miała wydłużoną trasę z Górczyna PKM do Ronda Śródka. Pasażerowie zmierzający do centrum od strony północy mogą się przesiąść w rejonie ulicy Nowowiejskiego lub Libelta na autobus nr 163.

Można także rozważyć przesiadkę w rejonie Al. Wielkopolskiej (z jednej z sześciu linii tramwajowych z północy Poznania) na kursujący ulicą Solną w kierunku Garbar autobus nr 160. Jadąc od południa, warto rozważyć przesiadkę z tramwaju na linię nr 163 w rejonie ronda Kaponiera, przystanków Solna i Małe Garbary.

Na odcinku Małe Garbary - Śródka pasażerowie mają jeszcze do dyspozycji autobusy linii 167 i 911.

Dodatkowo trasa linii nr 190 z Os. Sobieskiego wydłużona zostanie do Ronda Rataje.

Nadal zamknięte będą torowiska w ulicach: Św. Marcin, Towarowa, Gwarna, 27 Grudnia oraz cała trasa PST. Podstawową linią zastępczą na PST jest autobus T12 oraz nocna linia nr 231, zachęcamy do korzystania także z bezpośrednich połączeń autobusowych do centrum na liniach nr: 168, 169, 171, 174, 190 oraz korzystania z linii tramwajowych nr 3 i 10 z Naramowic, 4 i 15 z Połabskiej oraz 11 i 14 z Piątkowskiej.

Zmiany nastąpią także w rejonie placu Wiosny Ludów, gdzie po demontażu łuku torowego wahadłowe linie tramwajowe nr 95 i 99 zostaną zastąpione regularnymi liniami nr 9 i 13. Zlikwidowana zostanie także linia nr 93, zastępująca obecnie linię nr 9.

Od 1 września "dziewiątką" będzie można dojechać z Dębca PKM przez Wildę do przystanku Plac Wiosny Ludów, natomiast "trzynastka" będzie miała trasę z przystanku Starołęka PKM przez rondo Starołęka, rondo Rataje i św. Rocha do przystanku Wroclawska.

Tramwaje będą mogły już dojeżdżać do zmodernizowanych Al. Marcinkowskiego, gdzie będą wykonywać manewr wycofania i powrotu w kierunku pl. Wiosny Ludów. Z uwagi na wciąż prowadzone prace w rejonie Marcinkowskiego obecnie nie ma możliwości udostępnienia znajdujących się tam przystanków. Początkowym i końcowym przystankiem dla linii nr 9 będzie plac Wiosny Ludów, a dla linii nr 13 - Wrocławska.

RB, MIR, PIM, ZTM