PIERWSZY BUDYNEK SZKOŁY BARKI OTWARTY

Dzisiaj, 1 września, uroczyście otwarty został pierwszy z pięciu budynków nowej Szkoły Barki im. H. Ch. Kofoeda dla osób bezdomnych i długotrwale bezrobotnych. Budynek powstał dzięki wsparciu organizatora szkoły - Fundacji Barka - przez Fundację im. Grete Mikaelsen na Rzecz wsparcia Bezdomnych Rodzin w Polsce oraz Fundację VELUX i innych duńskich oraz polskich sponsorów. W uroczystości udział wzięli ambasador Królestwa Danii w Polsce Laurdis Mikaelsen wraz małżonką, wicepremier RP Jerzy Hausner, przedstawicielka Fundacji Grete Mikaelsen na Rzecz wsparcia Bezdomnych Rodzin w Polsce, reprezentanci władz lokalnych. Władze miasta reprezentował zastępca prezydenta Poznania Jerzy Stępień.
W kompleksie przy ul. św. Wincentego w Poznaniu powstaje modelowe Centrum Integracji Społecznej, którego celem jest rozwijanie umiejętności najsłabszych członków społeczeństwa oraz dawanie szansy na pracę w spółdzielniach socjalnych, przedsiębiorstwach społecznych i na wolnym rynku osobom o niskich kwalifikacjach.
Uroczystości poprzedził Turniej Piłki Nożnej, w którym udział wzięły m.in.drużyny strażników miejskich i osób bezdomnych z Barki.

sieci społecznościowe