Pomoc dla Ukrainy - Miasto otworzyło konto

Miasto uruchomiło specjalne konto bankowe, na które można wpłacać darowizny - to kolejny sposób, w jaki poznaniacy mogą wesprzeć uchodźców. Zebrane na rachunku pieniądze zostaną przeznaczone wyłącznie na pomoc obywatelom i obywatelkom Ukrainy.

Na zdjęciu flagi: polska i ukraińska, wiszące przed urzędem miasta - grafika artykułu
Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc kierowaną wyłącznie do uciekających przed wojną obywateli i obywatelek Ukrainy

Miasto Poznań otworzyło konto, na które każdy może wpłacić darowiznę i w ten sposób pomóc Ukrainkom i Ukraińcom, którzy schronili się w Poznaniu przed wojną. 

- Otwarcie rachunku znacząco ułatwiła opublikowana w sobotę, 12 marca, Ustawa o pomocy pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - podkreśla Piotr Husejko, Skarbnik Miasta Poznania. - Zawarte w niej zapisy określiły, jaką pomoc może im zaoferować samorząd w ramach prawa. To bardzo ważne, ponieważ jako Miasto możemy wydawać publiczne pieniądze wyłącznie na konkretne, określone przepisami zadania. Każde złamanie tej zasady wiązałoby się z ryzykiem naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Numer konta, na który można wpłacać pieniądze: 

25 1020 4027 0000 1202 1731 1957

W tytule przelewu należy wpisać: "Pomoc dla obywateli Ukrainy".

Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc kierowaną wyłącznie do uciekających przed wojną obywateli i obywatelek Ukrainy, którymi opiekuje się Miasto. Środki posłużą zaspokojeniu podstawowych potrzeb uchodźców. 

Poznań będzie mógł przeznaczyć darowane w ten sposób pieniądze także na zadania związane z pieczą zastępczą - czyli na zapewnienie opieki dzieciom, które trafiły do Poznania bez rodziców i bliskich (na przykład zostały przywiezione z ukraińskich domów dziecka). Zebrane na koncie fundusze pomogą również w zorganizowaniu opieki w żłobkach czy zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń w ramach pomocy społecznej realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

AW

sieci społecznościowe