Pozbądź się azbestu - ostatni moment

Do końca kwietnia trwa nabór wniosków do kolejnej edycji miejskiego programu usuwania azbestu z nieruchomości w Poznaniu. Miasto pokryje 100 proc. kosztów demontażu lub odbioru materiałów zawierających azbest.

Zielona grafika z informacjami o programie oraz datą składania wniosków - grafika artykułu
Miasto pokryje 100 proc. kosztów demontażu lub odbioru materiałów zawierających azbest

Wyroby azbestowe były kiedyś popularne i często używane w budownictwie. Dzisiaj wiadomo, że powodują szereg chorób zagrażających życiu i zdrowiu, dlatego tak ważne jest ich usunięcie np. z dachów czy ścian. W związku z realizacją "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Poznania na lata 2021-2032" finansowane są:

  • demontaż, zapakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

 lub

  • zapakowanie odpadów zawierających azbest składowanych na nieruchomości, ich transport i unieszkodliwienie.

Miasto zleci usunięcie azbestu wykonawcy wybranemu w przetargu i poniesie 100% kosztów wykonania tej usługi. Pieniądze na ten cel pochodzą z miejskiego budżetu oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Do połowy kwietnia złożono 117 wniosków na usunięcie łącznie 140,96 t azbestu, w tym:

  • 71 wniosków na demontaż pokrycia dachowego - 61,87 t
  • 3 wnioski na demontaż pokrycia dachowego z papą - 1,53 t
  • 3 wnioski na demontaż elewacji - 0,75 t
  • 51 wniosków na odbiór wyrobów składowanych na posesji - 76,81 t

W ciągu dwóch edycji programu Miasto zrealizowało 406 wniosków i usunęło ponad 532 tony azbestu, z czego: ok. 240 ton stanowiły pokrycia dachowe, 10 ton pochodziło z elewacji budynków, a ponad 280 ton było składowanych na nieruchomości.

Nabór do programu trwa do 30 kwietnia 2023 r. Wnioski wraz z załącznikami można składać pocztą na adres: Wydział Klimatu i Środowiska UMP, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań; przez ePUAP lub osobiście w siedzibie wydziału (po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły dotyczące programu oraz wzory wniosków, wraz z listą wymaganych dokumentów, można znaleźć na stronie internetowej www.poznan.pl/azbest. Informacji udzielają również pracownicy Wydziału Klimatu i Środowiska UMP - tel. 61 878 5017 oraz 61 878 4053, e-mail: azbest@um.poznan.pl.

PD