Poznań dla ukraińskich mieszkańców

Ambasador Ukrainy, Andrij Deszczycia przyjechał do Poznania. Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta, oprowadził go po siedzibie Biura Poznań Kontakt, które właśnie uruchomiło nową usługę i od 2 marca udziela informacji również w języku ukraińskim.  

Z miejskiej infolinii mogą skorzystać również Ukraińcy zamieszkujący gminy powiatu poznańskiego - grafika artykułu
Z miejskiej infolinii mogą skorzystać również Ukraińcy zamieszkujący gminy powiatu poznańskiego

To druga wizyta dyplomaty w Poznaniu. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o nowej usłudze oferowanej przez Biuro Poznań Kontakt - informacji udzielanej w języku ukraińskim oraz o możliwości powstania w stolicy Wielkopolski konsulatu Ukrainy.

- Ukraińcy to mieszkańcy Poznania, żyją tu i pracują, płacą podatki - podkreśla Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Chcemy, by czuli się w naszym mieście bezpiecznie. Tą inicjatywą chcemy wysłać czytelny sygnał do ukraińskich mieszkańców miasta i aglomeracji: jesteście dostrzegani, cenimy waszą obecność i chcemy się lepiej rozumieć. Przy tak dużej liczbie Ukraińców w Poznaniu dobrze byłoby, gdyby w mieście powstał konsulat - i między innymi o tym rozmawialiśmy z ambasadorem. 

Impulsem do uruchomienia infolinii w języku ukraińskim były ustalenia raportu "Poznaj Sąsiada" przygotowanego przez stowarzyszenie Polska-Ukraina przy współpracy Urzędu Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego. Wynika z niego, że w ciągu ostatnich kilku lat nastąpił lawinowy wzrost obecności Ukraińców w Poznaniu i aglomeracji.

- Dziękuję władzom Poznania za inicjatywę i stworzenie tej infolinii - mówi Andrij Deszczycia. - Cieszy mnie, że Ukraińcy czują się tu dobrze. Choć nasz język podobny jest do polskiego, to jednak przekazywanie ważnych, często skomplikowanych informacji po ukraińsku będzie dla naszych obywateli dużym ułatwieniem. Dobra współpraca polega na właśnie takich gestach, dzięki którym możemy się wzajemnie lepiej poznać i zrozumieć. Rozważamy możliwość otwarcia kolejnych konsulatów zawodowych w Polsce. Jesteśmy na etapie analiz i rozmów z kandydatami na konsula honorowego. Chcemy znaleźć osobę, która będzie reprezentować Ukraińców na tak wysokim poziomie, jak robił to Witold Horowski. Decyzje zapadną jednak w Kijowie.

Usługa właśnie ruszyła - w marcu zmieniła się automatyczna zapowiedź głosowa Biura Poznań Kontakt. Od tej pory po dodzwonieniu się na standardowy numer 61 646 33 44 każdy klient słyszy pytanie o wybór języka. Jeśli wybierze ukraiński - zostanie połączony z ukraińskojęzycznym operatorem.

- Nie tworzymy specjalnej infolinii dla cudzoziemców - podkreśla Konrad Zawadzki, dyrektor Biura Poznań Kontakt. - Tłumaczymy na język ukraiński i udzielamy informacje standardowo przygotowane dla mieszkańców Poznania. W Biurze Poznań Kontakt w robocze dni tygodnia w godzinach od 7:30 do 20:00 odpowiadamy na pytania wszystkich mieszkańców. Dotyczą one np. przysługujących świadczeń, komunikacji publicznej, czy procedury związanej z wyrobieniem numeru PESEL. Teraz będziemy o tym informować również w języku ukraińskim.

Z infolinii mogą skorzystać również Ukraińcy zamieszkujący gminy powiatu poznańskiego. Aby lepiej orientować się w pytaniach dotyczących tych terenów, Biuro Poznań Kontakt podjęło współpracę ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu.

Usługa będzie promowana tak, by każdy ukraiński mieszkaniec Poznania dowiedział się o jej istnieniu. Informacje o niej pojawią się m.in. na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Ambasady Ukrainy w Warszawie i w poznańskiej komunikacji miejskiej (ramki i komunikaty głosowe). Do najpopularniejszych sieci sklepów oraz do pociągów Kolei Wielkopolskich trafią też ulotki informacyjne.

Nad przygotowaniem tej usługi pracował kilkunastoosobowy zespół, spośród którego trzy osoby biegle posługują się językiem ukraińskim. Ci sami pracownicy są przygotowani do tego, by udzielać informacji w języku polskim.

Według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 2017 r. przedsiębiorcy z obszaru województwa wielkopolskiego zgłosili ok. 170 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom (90 proc. z nich to Ukraińcy). W 2019 r. 11 tys. Ukraińców złożyło w Poznaniu PIT, a do poznańskich szkół trafiło prawie 1000 ukraińskich dzieci. 

AW

sieci społecznościowe