Poznań inwestuje na Jeżycach

Jeżycjada, park i wille, ogród botaniczny, konie i lotnisko, to najczęstsze skojarzenia związane z osiedlami: Jeżyce, Sołacz, Ogrody, Wola i Ławica. Tymczasem są to bardzo zróżnicowane osiedla, gdzie zabudowa jednorodzinna miesza się z wielorodzinną, w tym szczególnie z przepięknymi secesyjnymi kamienicami na tzw. Starych Jeżycach.

W lipcu otwarto odnowiony Park Wodziczki. Cieszy się on dużą popularnością wśród dzieci i rodziców
W lipcu otwarto odnowiony Park Wodziczki. Cieszy się on dużą popularnością wśród dzieci i rodziców

W ostatnich latach dwie głównie arterie wychodzące na zachód, zmieniły się i zmieniać się będą nadal. Na ul. Bukowskiej, którą dojechać można do poznańskiego lotniska Ławica, utworzono buspasy. Szerokości ulicy nie dało się powiększyć w związku z istniejącą zabudową, zdecydowano się na buspasy naprzemienne. Jadąc od ul. Zeylanda ułatwiają one dojazd do ul. Przybyszewskiego. Jadąc z lotniska autobusy mogą jeździć po specjalnie wydzielonym dla nich pasie od ul. Bułgarskiej do ul. Przybyszewskiego. Dzięki wprowadzeniu buspasów na ul. Bukowskiej znacznie skrócił się czas przejazdów autobusów po tej ulicy. Podobne rozwiązanie, gdzie to autobusy, czyli transport publiczny jest uprzywilejowany, zastosowano na ul. Kościelnej i Nad Wierzbakiem. Tramwaje z kolei skorzystały na wydzieleniu dla nich torowiska od ul. Roosevelta do Matejki.

Na ul. Dąbrowskiego wydzielone torowisko zbudowano podczas przebudowy odcinka od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego. Na pętli Ogrody zmienił się wygląd i stan przystanków, a w przyszłym roku stanie się to również z budynkiem Nadzoru Ruchu MPK.

W 2017 roku remont torów i sieci odbył się na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Prusa. Przebudowa odcinka torowiska od ul. Żeromskiego do Rynku Jeżyckiego rozpocznie się w 2020 roku i potrwa 2 lata. Inwestycja ma dofinansowanie unijne. Zmieni się nie tylko ulica, ale i płyta jednego z najchętniej odwiedzanych targowisk w mieście. Pod płytą rynku nie powstanie parking podziemny, gdyż byłoby to rozwiązanie zbyt kosztowne, bez przełożenia na liczbę parkujących pod nim samochodów. Z uwagi na wąską ulicę nie może również na ul. Dąbrowskiego powstać tzw. zielone torowisko. Utrudniałoby ono dojazd służb ratunkowych do okolicznych szpitali czy policji, a jego budowa wiązałaby się z likwidacją miejsc parkingowych wzdłuż ulic lub zwężeniem chodnika dla pieszych. Oba rozwiązania są nie do przyjęcia zarówno dla mieszkańców, jak i dla władz miasta. W zamian za to nowe powstałe torowisko będzie ciche, dzięki czemu hałas dla okolicznych mieszkańców będzie ograniczony.

Odciążeniem dla ul. Dąbrowskiego będzie z pewnością budowa ul. Św. Wawrzyńca, która połączy ul. Kościelną z Żeromskiego. Część tej miejskiej inwestycji sfinansuje właściciel terenu po dawnej Goplanie, firma Colian. Po zakończeniu budowy pojawi się tam jednojezdniowa droga z dwoma pasami ruchu. Ulica będzie biegła wzdłuż nasypu kolejowego.

Budowa ul. Św. Wawrzyńca pozwoli także na uruchomienie nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i usługową. Firma Colian przedstawiła koncepcję zagospodarowania terenów dawnej Goplany. Obecnie Miasto kontynuuje działania planistyczne dla tego obszaru. Miejska Pracownia Urbanistyczna przedstawiła niedawno projekt zagospodarowania tzw. Nowych Jeżyc pomiędzy ulicami: Kościelną, Dąbrowskiego, Janickiego i Św. Wawrzyńca. Planowana jest tam przestrzeń mieszkalno-usługowa z parkiem o powierzchni ok 10 tys. m2 pośrodku.

Przy ul. Zwierzynieckiej, w miejscu dawnej zajezdni tramwajowej, a wcześniej pierwszego poznańskiego dworca kolejowego, powstaje nowe osiedle. Mimo że bloki będą nowoczesne, to pozostanie na tym terenie stara hala tramwajowa, która ma być odrestaurowana, a w środku ma powstać coś na kształt barcelońskiej La Boqueria czy lizbońskiej hali Mercado da Ribeira. Przy okazji budowy osiedla "Nowa Zajezdnia" wyremontowany został odcinek ul. Zwierzynieckiej.

FILM

Nowe drogi

Prowadzone są prace, na razie w fazie konsultacji, nad uspokojeniem ruchu na Jeżycach. Ma to spowodować zmniejszenia tranzytu samochodów przez środek dzielnicy. Ułatwi to też inwestycja na ul. Św. Wawrzyńca oraz remont ul. Dąbrowskiego.

Za ul. Polską sporym udogodnieniem dla mieszkańców os. Lotnictwa Polskiego było wybudowanie łącznika z ul. 5 Stycznia. Nowo wybudowana droga dojazdowa ma zaledwie 206 metrów długości, ale jest kluczowa dla codziennego życia mieszkańców osiedla Lotnictwa Polskiego. Przez niemal dwa lata, od momentu zamknięcia ze względów bezpieczeństwa i rozbiórki betonowej drogi budowlanej, przebiegającej przez teren Agencji Mienia Wojskowego (AMW), byli oni pozbawieni możliwości dojazdu do swoich domów od ul. 5 Stycznia. Wcześniej przez wiele lat jeździli po betonowych płytach, co nie było ani bezpieczne ani komfortowe. O budowę w tym miejscu nowej drogi wielokrotnie zabiegali u poprzednich włodarzy miasta - niestety bezskutecznie. Po ostatecznym zamknięciu starej betonowej drogi zwrócili się o pomoc do obecnych władz Poznania. Z uwagi na nieuregulowany stan prawny terenu (Agencja Mienia Wojskowego, Skarb Państwa), droga nie będzie rozwiązaniem docelowym. Przyjęty projekt zakłada jednak, że po uregulowaniu stanów terenowo-prawnych będzie możliwa jej rozbudowa i polepszenie standardu.

Trwają prace nad przebudową ul. Lutyckiej od ronda Obornicka do węzła Koszalińska. Przebudowa ulicy Lutyckiej w ciągu drogi krajowej nr 92, przedłużenie Alei Solidarności, budowa węzłów Podolany i Koszalińska oraz wiaduktu nad linią kolejową Poznań - Piła to inwestycja o strategicznym znaczeniu zarówno dla mieszkańców osiedli w północno-zachodniej części Poznania, jak również całego miasta i aglomeracji poznańskiej. Z przeprowadzonej analizy ruchu wynika, że zasadnicza poprawa warunków ruchu w tym rejonie miasta nastąpi na skutek budowy wiaduktu nad linią kolejową nr 354 Poznań-Piła oraz przedłużenia al. Solidarności do ul. Lutyckiej. Przy okazji, już w ramach pierwszych etapów prac, przebudowany zostanie węzeł Koszalińska, który znacząco ułatwi dojazd mieszkańcom Strzeszyna. Rozpoczęły się również prace nad koncepcją budowy wiaduktu przy ul. Golęcińskiej. Dofinansowanie tego przejazdu, jak i wiaduktu wzdłuż ul. Lutyckiej deklaruje spółka PKP PLK.

Kilometry chodników

Przez ostatnie cztery lata w Poznaniu wyremontowano i zbudowano prawie 150 tysięcy metrów kwadratowych chodników. Przyjmując, że średnią szerokość chodnika wynosi 1,5-2 metry, to wynika, że tylko zmodernizowano około 80 kilometrów chodników. Nowe chodniki położono również na Jeżycach.  Od 2015 roku w tej części Poznania powstało ich ponad 27 tys. m2 za ponad 9 mln zł. Część środków na ich budowę pochodziło z wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania. Dzięki temu nowe chodniki powstały m.in. na ul. Słowackiego, czy wzdłuż ul. Przybyszewskiego. Po równych nawierzchniach piesi mogą również chodzić przy ulicach: Wigury, Bużańskiej, Gorczyczewskiego, Wąskiej, Perzyckiej, czy Templińskiej.

Zieleń, sport i rekreacja

Latem tego roku zakończono przebudowę i otwarto dla mieszkańców park Wodziczki. Od dwóch miesięcy park ten przeżywa prawdziwe oblężenie. Dzieci mogą korzystać z nowoczesnych placów zabaw, a dorośli poćwiczyć na siłowni zewnętrznej.  Na mniejszym placu zabaw, adresowanym do maluchów, zostały zamontowane bujaki na sprężynach, piaskownica, tablica edukacyjna i domek do zabawy. Na większym, przeznaczonym dla dzieci w wieku szkolnym, stanęły m.in. trampoliny, zestaw linowy, zjeżdżalnia, kładka linowa, karuzela i słupki do wspinaczki. Trochę starsi użytkownicy placu mogą też korzystać z 20-metrowego zjazdu linowego.

Wśród atrakcji, oddanych do użytku, jest też plac do gry w koszykówkę z poliuretanową nawierzchnią, stoły do gry w tenisa stołowego, piłkarzyki i szachy oraz  plac do gry w bule. W parku znajduje się również siłowni zewnętrznej, a tam takie urządzenia, jak wioślarz, twister, prostownik pleców, orbitrek i drabinki. Rowerzyści mogą  korzystać z placów do samoobsługowej naprawy rowerów. Na terenie zrewitalizowanej powierzchni parku pojawiły się też elementy małej architektury - m.in. ławki i kosze na śmieci.

W parku Sołackim dzięki inicjatywie mieszkańców i ich głosom w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 powstał nowy plac zabaw.

Dalej w kierunku na zachód, trwają pracę nad modernizacją obiektów sportowych na Golęcinie. Na terenie ośrodka ma zostać również wybudowana treningowa hala lekkoatletyczna oraz zagospodarowany teren wokół. Obecnie trwa przetarg, a termin zakończenia prac przewidziano na połowę 2020 roku.

Zmieniają się również place i skwery przy ulicach. W zeszłym roku powstał skwer przy ul. Bukowskiej, w tym roku zagospodarowano zaniedbany wcześniej teren przy zbiegu ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiego. Jeszcze jesienią tego roku posadzanych zostanie 350 bylin i krzewów, a w dalszym etapie prac także trzy dodatkowe drzewa. Również przy okazji zeszłorocznych prac torowo-sieciowych na ul. Dąbrowskiego odcinek od ul. Mickiewicza do rynku Jeżyckiego wzbogacił się o nową zieleń i ławki.

Szkoły i przedszkola na nowo

Ruszyły przygotowania do renowacji części elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 36. Prace zaplanowano na dwa lata - mają kosztować 1,4 mln zł. Do tej pory na renowację szkoły miasto wydało ponad 3,4 mln zł. Zmodernizowano dachy we wszystkich budynkach, przeprowadzono też prace konserwatorsko-restauratorskie portalu i drzwi wejściowych do budynku szkoły. Zmodernizowano zabytkową wieżę zegarową i wykonano nowe schody prowadzące na taras widokowy. Zrewitalizowano zewnętrzny dziedziniec szkolny, przeprowadzono kompleksowy remont sali gimnastycznej. Aktualnie prowadzone są prace rekonstrukcyjne elewacji budynku z wymianą stolarki okiennej i podokienników.

Wkrótce czeka nas kompleksowa modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego. Modernizacja elewacji budynku rozpocznie się również w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Bukowskiej 16. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta zapisano na to zadanie kwotę 3 mln. Do tej pory w szkole zmodernizowano kompleksowo dach budynku i salę gimnastyczną. Przywrócono dawny wygląd ścian wewnętrznych oraz odrestaurowano stolarkę drzwiową. Przeprowadzono też szereg prac w budynku głównym szkoły. Wymieniono stolarkę okienną, odrestaurowano aulę i drzwi wejściowe do niej. Łącznie, od 2015 roku, na modernizacje i remonty w zabytkowych szkołach i przedszkolach Poznań przeznaczył ponad 21,6 mln zł.

Remontowane są również inne szkoły i przedszkola w okolicy. Przy Szkole Podstawowej nr 70 przy ul. Pięknej zmodernizowano dziedziniec wraz z torem nauki jazdy na rowerze. Przedszkole nr 30 przy ul. Michała Sobeskiego wzbogaciło się o plac zabaw, mini boisko oraz bieżnię towarową. Z kolei przy SP 23 (ul. Norwida) zmodernizowano część dziedzińca oraz boisko sportowe z nawierzchnią poliuretanową.

RB