Przemoc domowa - kompleksowa pomoc

Osoby doświadczające krzywdy w Poznaniu nie są pozostawione bez pomocy. Poniżej przedstawiamy bazę miejskich instytucji i współpracujących z miastem organizacji pozarządowych udzielających bezpłatnego, specjalistycznego wsparcia w sytuacjach związanych z przemocą domową. Oferują one nie tylko porady psychologiczne i prawne, ale również - w przypadku Punktu Interwencji Kryzysowej - pomoc lokalową. 

Osoby doświadczające przemocy w Poznaniu nie są pozostawione bez pomocy - grafika artykułu
Osoby doświadczające przemocy w Poznaniu nie są pozostawione bez pomocy

Obowiązujące obostrzenia nie zakłóciły pracy instytucji świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą. W Poznaniu niezmiennie działają miejskie instytucje i współpracujące z miastem organizacje. Ze względu na obecną sytuację wsparcie udzielane jest głównie zdalnie, ale w niektórych miejscach, w szczególnych sytuacjach możliwe jest także spotkanie osobiste.

Pomoc adresowana jest do osób dotkniętych przemocą domową - zarówno dorosłych, jak i dzieci czy młodzieży. Odpowiednie wsparcie otrzymać mogą ponadto osoby stosujące przemoc domową, zmotywowane do zmiany zachowania. Reagować powinni również świadkowie przemocy - w takiej sytuacji także warto nawiązać kontakt z profesjonalistami, aby zgłosić niepokojące sytuacje przemocowe.

- Proszenie o pomoc w tak trudnej sytuacji jaką jest przemoc nie jest dowodem na słabość, to dowód na siłę - siłę do rozpoczęcia drogi ku lepszemu życiu. Na tej drodze wesprą nas odpowiednio do tego przygotowani specjalistki i specjaliści - tłumaczy Stella Gołębiewska, pełnomocniczka prezydenta ds. polityki równościowej.

Poniżej prezentujemy listę miejskich instytucji i współpracujących z miastem organizacji pozarządowych udzielających bezpłatnego, specjalistycznego wsparcia w sytuacjach związanych z przemocą domową.

JEDNOSTKI MIEJSKIE:

Punkt Interwencji Kryzysowej

-        dzieci i młodzież doświadczająca przemocy domowej,

-        dorośli doświadczający przemocy domowej,

-        świadkowie przemocy,

-        dorośli stosujący przemoc domową.

 • Wsparcie: telefoniczne, mailowe, osobiste po wcześniejszym umówieniu, lokalowe (w ramach Hostelu Interwencji Kryzysowej i Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie).
 • Pomoc specjalistów pierwszego kontaktu (psychologiczna, prawna)
 • Wsparcie oferowane całodobowo
 • kontakt: tel. 61 835 48 65 lub 61 835 48 66 oraz tel. kom. 516 183 943 (możliwe jest również wysłanie SMS-a), a także e-mail: pik@m.poznan.pl
 • Telefon zaufania - codziennie: 19:00-7:00, w niedziele i święta: całodobowo, numer: 61 835 49 04

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

-        dzieci i młodzież doświadczająca przemocy domowej,

-        dorośli doświadczający przemocy domowej,

-        świadkowie przemocy,

-        doroślistosujący przemoc domową.

 • Wsparcie: telefoniczne, możliwe osobiste - w szczególnych przypadkach, po wcześniejszym umówieniu.
 • Pomoc Zespołu Wsparcia Specjalistycznego dot. przemocy w rodzinie (w oparciu o procedurę "Niebieskie Karty"):
 • Godziny otwarcia: poniedziałek: 7.30 - 16.00, wtorek, środa, czwartek: 7.30 -15.30, piątek: 7.30 - 15.00
 • kontakt:

Zespół Wsparcia Specjalistycznego - Grunwald: tel. 61 878 57 61

Zespół Wsparcia Specjalistycznego - Jeżyce: tel. 61 840 23 09

Zespół Wsparcia Specjalistycznego - Nowe Miasto: tel. 61 872 36 14

Zespół Wsparcia Specjalistycznego - Stare Miasto: tel. 61 878 18 65

Zespół Wsparcia Specjalistycznego - Wilda: tel. 61 878 19 16

 • Pomoc psychologiczno-terapeutyczna:

tel. 505 748 319, wtorek i piątek 7:30-15:30

tel. 505 748 082, poniedziałek i środa 7:30-15:00

tel. 609 862 492, poniedziałki - piątki 8:00-15:00

tel. 61 878 18 32, czwartek 8:00-15:00

tel. 515 745 741, poniedziałki, środy i piątki 12:00-18:00, wtorki i czwartki 9:00-15:00

tel. 61 878 19 31, wtorki 7:30 - 15:30, piątki 7:00-14:00

JEDNOSTKI PROWADZONE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE WSPÓŁPRACUJĄCE Z MIASTEM:

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem przy Fundacji "Dziecko w Centrum"

-         dzieci i młodzież doświadczająca przemocy domowej,

-         dorośli doświadczający przemocy domowej.

 • Wsparcie: telefoniczne, mailowe, możliwe osobiste - w szczególnych przypadkach, po wcześniejszym umówieniu, pomoc materialna w sytuacji kryzysowej będącej skutkiem przestępstwa.
 • Pomoc specjalistów pierwszego kontaktu (uwzględniająca umówienie konsultacji z psychologiem, prawnikiem, psychiatrą):
 • dyżur telefoniczny i osobisty: poniedziałek-sobota w godz. 8:00-20:00, kontakt: tel. 539 106 106
 • dyżur telefoniczny w godz. 20:00-8:00 oraz w niedziele/święta, kontakt: tel. 786 160 100

Fundacja "Dziecko w Centrum"

-  dzieci i młodzież skrzywdzona przemocą domową,

- rodzice dzieci oraz opiekunowie zastępczy/wychowawcy.

 • Wsparcie:telefoniczne, mailowe
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna: 
 • dyżur telefoniczny: poniedziałek - sobota w godz. 8:00-20:00, kontakt:tel. 888 08 05 08
 • e-mail: fundacja@dzieckowcentrum.org

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu

-        dzieci i młodzież doświadczająca przemocy domowej,

-        dorośli doświadczający przemocy domowej,

-        świadkowie przemocy.

 • Wsparcie: telefoniczne, mailowe, komunikatory internetowe
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:poniedziałek - piątek 9:00-17:00
 • Pomoc prawna:w poniedziałki i piątki w godzinach 9:00-13:00
 • kontakt

Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej

-        dorośli doświadczający przemocy domowej,

-        świadkowie przemocy,

-        doroślistosujący przemoc domową.

 • Wsparcie: telefoniczne, komunikatory internetowe
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna: poniedziałek: 16.00 - 20.00, wtorek: 12.00 - 16.00, środa: 16.00 - 20.00, czwartek: 16.00 - 20.00, piątek: 8.00 - 12.00
 • kontakt:tel. 61 221 11 12

Fundacja Restart

-        dorośli doznający przemocy domowej.

 •  Wsparcie:telefoniczne, mailowe
 •  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:poniedziałek - piątek, w godz. 17:00-20:00
 •  kontakt:tel. 510 009 603, e-mail: doscprzemocy@fundacjarestart.com

Stowarzyszenie Monar, Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień

-        dzieci i młodzież doświadczająca przemocy domowej,

-        dorośli doświadczający przemocy domowej,

-        świadkowie przemocy,

-        dorośli stosujący przemoc domową

szczególnie, gdy związane jest to z nadużywaniem/uzależnieniem od substancji psychoaktywnych

 • Wsparcie: telefoniczne, komunikatory internetowe, osobiste po wcześniejszym umówieniu
 • Pomoc psychiatryczna:wtorek: 16:00-18:00, piątek: 15:00-17:00
 • Pomoc prawna:wtorek 16:00-18:00
 • Pomoc specjalistów terapii uzależnień - zapisy: poniedziałek-piątek: 9:00-12:00
 • kontakt:tel.61 868 72 27

AJ

sieci społecznościowe