Rekrutacja do liceów, techników i szkół branżowych

Ruszył nabór do szkół ponadpodstawowych. Na złożenie wniosku wraz z potrzebnymi dokumentami uczniowie mają czas do 20 czerwca. W przypadku szkół lub klas dwujęzycznych i sportowych, a także oddziałów międzynarodowych, wstępnych czy przygotowania wojskowego termin jest krótszy i trwa do 31 maja. Rekrutacja jest prowadzona wspólnie z Powiatem Poznańskim. 

Zdjęcie przedstawia młodzież przy stole. Przed nimi leżą różne urządzenia. Zdjęcie zrobiono na targach edukacyjnych. W tle widać innych młodych ludzi. - grafika artykułu
Ruszył nabór do szkół ponadpodstawowych. Na złożenie wniosku wraz z potrzebnymi dokumentami uczniowie mają czas do 20 czerwca

Młodzież może wybrać maksymalnie 6 szkół, odpowiadających ich zainteresowaniom (placówka pierwszego wyboru to ta, na której zależy uczniowi najbardziej). Nie ma ograniczeń w przypadku liczby oddziałów. Absolwent 8-letniej szkoły podstawowej, może zdecydować się na kontynuowanie nauki w 4 - letnim liceum ogólnokształcącym, 5 - letnim technikum lub 3-letniej branżowej szkole I stopnia. 

Nauka w dwóch pierwszych typach placówek kończy się egzaminem maturalnym. Uczęszczanie do technikum i szkoły branżowej daje możliwość uzyskania zawodu. Ukończenie tej ostatniej nie zamyka drogi do zdania matury. Po szkole branżowej I stopnia można kontynuować naukę w branżowej szkole II st. lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. 

Najważniejsze terminy

Harmonogram rekrutacji został określony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Nabór rozpoczął się w poniedziałek, 16 maja. Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do szkół lub klas dwujęzycznych i sportowych, a także oddziałów międzynarodowych, wstępnych czy przygotowania wojskowego muszą złożyć dokumenty do 31 maja, do godz. 15 (te osoby pamiętać muszą także o sprawdzianach predyspozycji, które będą odbywać się w czerwcu i lipcu - szczegółowy termin określa dyrektor placówki, harmonogram można znaleźć na stronie internetowej Poznań-Nabór). 

Pozostali uczniowie czas na złożenie dokumentów mają do 20 czerwca (do godz. 15). Od 24 czerwca do 12 lipca (do godz. 15) młodzież musi dostarczyć do placówki pierwszego wyboru świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (można to zrobić przez system elektroniczny). To także ostatni moment na ewentualną zmianę decyzji w sprawie wyboru szkoły. 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 20 lipca (o godz. 10). Wolę przyjęcia należy potwierdzić do 1 sierpnia (do godz. 15). Wówczas do szkoły trzeba dostarczyć także oryginały dokumentów. W przypadku szkół branżowych niezbędne są również orzeczenia lekarskie. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie ogłoszona 2 sierpnia (do godz. 13). Dzień później rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca. 

Kryteria naboru

O tym, czy uczeń dostanie się do wybranej szkoły, decydują punkty uzyskane w procesie rekrutacji. Pod uwagę brane będą wyniki egzaminu ósmoklasisty, a także oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Dodatkowe punkty będzie także można otrzymać za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem oraz szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie. Laureaci i finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowani są do wybranej placówki w pierwszej kolejności.

Nabór odbywa się wspólnie z Powiatem Poznańskim. Oznacza to, że kandydat zainteresowany szkołami z Poznania oraz powiatu wskazuje je na jednym wniosku. W samej stolicy Wielkopolski młodzi ludzie mają do wyboru 31 liceów, 18 techników i 15 szkół branżowych I stopnia. 

W tegorocznej rekrutacji Miasto Poznań zaplanowało uruchomienie 265 oddziałów (130 w liceach ogólnokształcących, 97 w technikach i 38 w branżowych szkołach I stopnia). 

Oferta jest bardzo bogata

Propozycja techników i branżowych szkół I stopnia na rok 2022/2023 obejmuje ponad 80 zawodów. Aby sprostać oczekiwaniom młodych ludzi, poznańskie placówki stale poszerzają swoją ofertę edukacyjną. 

W tym roku, dzięki zaangażowaniu Polskiej Izby Przemysłu Targowego i Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych, do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego weszły dwa kolejne kierunki kształcenia: monter konstrukcji targowo-wystawienniczych oraz technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego. W Poznaniu, słynącym z Międzynarodowych Targów Poznańskich, jest duże zapotrzebowanie na pracowników tej branży. Warto zwrócić również uwagę na Technikum Geodezyjno-Drogowe, które rozszerzyło swoją ofertę oddział przygotowania wojskowego. Natomiast w Branżowej Szkole I st. nr 29 w Zespole Szkół Mechanicznych po raz pierwszy przeprowadzona zostanie rekrutacja w zawodzie mechanik precyzyjny.

Poznańskie licea ogólnokształcące proponują bogatą ofertę oddziałów ogólnodostępnych, wstępnych, sportowych i dwujęzycznych.

Informacje o ofercie poszczególnych szkół można znaleźć na stronie Nabór.

AJ

sieci społecznościowe