Rekrutacja na "letnią" i "jesienną" edycję staży studenckich w Urzędzie Miasta

Urząd Miasta Poznania prowadzi rekrutację na kolejne edycje programu staży studenckich. Przyjmowanie zgłoszeń online trwać będzie do 27 kwietnia br. jednocześnie na dwie edycje - letnią i jesienną.

Inauguracja staży studenckich - grafika artykułu
Inauguracja staży studenckich

Oferta staży kierowana jest do studentów III, IV i V roku studiów (a także I i II roku studiów uzupełniających magisterskich). Zachęcamy także do kandydowania studentów niepełnosprawnych.

Edycja letnia trwać będzie od czerwca do końca sierpnia 2014 roku, edycja jesienna - od września do końca listopada 2014 r. Na studentów w edycji letniej czeka 79 wolnych miejsc w 25 wydziałach i biurach, 2 miejsca w Poznańskim Centrum Świadczeń oraz 1 miejsce w Spółce Targowiska, a w edycji jesiennej - 82 wolne miejsca w 26 wydziałach i biurach, 2 miejsca w Poznańskim Centrum Świadczeń oraz 1 miejsce w Spółce Targowiska.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić online

UWAGA! Przed przystąpieniem do wypełniania  formularza należy otworzyć załącznik Aktualny wykaz wydziałów: edycja letnia XLI - edycja jesienna XLII i sprawdzić preferowane kierunki przypisane każdemu wydziałowi lub jednostce miejskiej. Formularz, zarówno na edycję letnią, jak i na edycję jesienną, należy wypełnić osobno w zależności od wyboru (można aplikować na dwie edycje jednocześnie).

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż w UMP jest:

  • posiadanie statusu studenta III, IV,V roku (I/II SUM), studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, szkoły państwowej lub prywatnej,
  • studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego Wydziału/Biura UMP (według wykazu wydziałów),
  • wypełnienie formularza online w terminie do 27 kwietnia 2014 r.

Ze studentami, którzy zakwalifikują się na staż do wybranego wydziału/biura Urzędu Miasta, zostaną podpisane umowy zlecenia. Podczas stażu studenci za wykonywane czynności (18 godzin w tygodniu) - otrzymają wynagrodzenie (stażowe). Na zakończenie stażu każdy z jego uczestników otrzyma zaświadczenie o jego odbyciu wraz z wyszczególnieniem zakresu pełnionych obowiązków.

sieci społecznościowe