Remont ul. Rybaki coraz bliżej

Jeszcze w listopadzie ma rozpocząć się przebudowa ul. Rybaki. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie rozstrzygnęła przetarg, który wyłonił wykonawcę robót.

ul. Rybaki - wizualizacja - grafika artykułu
ul. Rybaki - wizualizacja

W ciągu najbliższych dni PIM podpisze umowę na wykonanie remontu ul. Rybaki z konsorcjum poznańskich spółek: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba oraz  Budromel. Koszt przebudowy wyniosą 2,996 mln zł. Po remoncie, w wyniku którego ulica i chodniki zyskają nową, estetyczną nawierzchnię, ul. Rybaki będzie jednokierunkowa.

- Na odcinku od ul. Strzałowej do ul. Krakowskiej pojazdy będą się poruszać w stronę ul. Krakowskiej. Na odcinku od ul. Strzałowej do Strzeleckiej ruch będzie pozostawiony tak jak obecnie - czyli w kierunku ul. Strzeleckiej. Takie rozwiązanie pozwoli wyeliminować, w znacznym zakresie ruch tranzytowy, który obecnie ma miejsc na Rybakach - informuje Zarząd Dróg Miejskich na swoich stronach.

Oprócz chodników wykonanych z kostki kamiennej, płyt betonowych i kamiennych, po wschodniej stronie ulicy pojawi się również zieleń i mała architektura. Przybędzie ponad 20 drzew, 5 ławek i 400 m² terenów zagospodarowanego pod zieleń niską.

Uporządkowany zostanie sposób parkowania, tak aby piesi i kierowcy czuli się bezpiecznie. Uwolnione od samochodów chodniki ułatwią poruszanie się pieszym.

Prace mają być prowadzone etapami, by zminimalizować utrudnienia. - Na początku obejmą zachodnią część ul. Rybaki - od ul. Krakowskiej do Kwiatowej - informuje Krzysztof Kaczanowski z PIM.

Końcowy odbiór całości prac ma nastąpić nie później niż 6 lipca przyszłego roku.

Jacek Łakomy/biuro prasowe

sieci społecznościowe