Rozpoczęło się doręczanie wymiaru podatku od nieruchomości

Do poznaniaków i poznanianek trafiają już listy z wymiarem podatku od nieruchomości na obecny rok. Listonosze będą je dostarczać do 23 lutego.

Rozpoczęło się doręczanie wymiaru podatku od nieruchomości - grafika artykułu
Rozpoczęło się doręczanie wymiaru podatku od nieruchomości

W tym roku dostarczonych listownie będzie niemal 165 tys. decyzji. Nie do wszystkich odbiorców trafi ona jednak w formie papierowej. Rośnie liczba osób, które otrzymują wymiar podatku drogą elektroniczną - w tym roku będzie ich blisko 10 tys.  

Decyzje z wymiarem podatku od nieruchomości otrzymują osoby będące:

  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • użytkownikami wieczystymi gruntów,
  • posiadaczami nieruchomości/obiektów budowlanych stanowiących własność Skarbu Państwa lub Miasta, np. dzierżawcy gruntów na podstawie umowy z WGN, bezumownie korzystający z gruntów miejskich itp.

W przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu właścicielem nieruchomości pozostaje spółdzielnia mieszkaniowa -  to ona wpłaca podatek od nieruchomości (pobierając go później w czynszu od mieszkańców).

W tym roku już po raz drugi decyzje z wymiarem podatku od nieruchomości doręcza Poczta Polska.

- Poczta Polska wykonuje dla Miasta usługę hybrydową, polegającą na drukowaniu, kopertowaniu i doręczaniu decyzji. Dzięki temu koszty, jakie ponosi urząd miasta, są niższe - wyjaśnia Zbigniew Talarczyk, zastępca dyrektora Wydziału Obsługi Urzędu UMP. - Dodatkową korzyścią jest też wykorzystanie Elektronicznych Potwierdzeń Odbioru (EPO) zamiast papierowych. 

EPO to teleinformatyczne rozwiązanie, które zastępuje tradycyjny druk papierowego zwrotnego potwierdzenia odbioru (ZPO). Jego wykorzystanie pozwala nie tylko w czasie rzeczywistym zapoznać się z informacjami o statusie przesyłki, ale także zwalnia z obowiązku m.in. rejestrowania olbrzymiej ilości zwrotek. Pozwala to nie tylko oszczędzić pieniądze, ale i czas.

- Przyszłość doręczeń korespondencji leży w ich elektronizacji. Od 1 października 2024 zapowiadane jest objęcie samorządów obowiązkiem stosowania ustawy o doręczeniach elektronicznych. Wówczas każdemu odbiorcy, który założy adres swojej skrzynki w Bazie Adresów Elektronicznych, będziemy dostarczać korespondencję elektronicznie. Będzie to rozwiązanie najprostsze i najbardziej ekonomiczne zarówno dla nadawcy, jak i odbiorcy korespondencji - dodaje Zbigniew Talarczyk. 

Podatek można rozliczyć bez wychodzenia z domu

W Poznaniu podatek m.in. od nieruchomości można łatwo, szybko i bez wychodzenia z domu zgłosić i rozliczyć poprzez stronę internetową Przyjazne Deklaracje. System przeprowadza klienta krok po kroku przez cały proces i automatycznie dobiera stawki. 

Przyjazne Deklaracje to internetowe narzędzie ułatwiające obowiązek wypełniania i składania deklaracji podatkowych i opłat lokalnych. Poznaniacy mogą z niego korzystać od 2021 roku. Strona pozwala w najprostszy i najszybszy możliwy sposób wypełnić niezbędne dokumenty i dostarczyć je na czas do urzędu.

Pieniądze z podatków i opłat lokalnych wracają do mieszkańców. Dzięki nim budowane są nowe chodniki, parki i zieleńce, szkoły i przedszkola. Pozwalają organizować bezpłatne zajęcia dla dzieci, a także ogólnodostępne imprezy i festiwale dla wszystkich poznanianek i poznaniaków. To także inwestycje w ochronę zdrowia i realizację projektów skierowanych do seniorów.

JZ