Stypendium Sportowe Miasta Poznania

Poznańskie kluby sportowe, fundacje, stowarzyszenia i związki kultury fizycznej mogą już zgłaszać kandydatów do Stypendium Sportowego Miasta Poznania. Przyznawane jest ono zawodnikom za wybitne osiągnięcia w kategorii seniora.

Na zdjęciu boisko z bieżnią, widziane z lotu ptaka - grafika artykułu
Sportowcy mogą zgłaszać swoje kandydatury do stypendium

O stypendium może ubiegać się zawodnik, które spełnia jednocześnie następujące warunki:

  • jest członkiem klubu sportowego lub stowarzyszenia działającego na terenie Poznania oraz posiada kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach;
  • uprawia dyscyplinę olimpijską;
  • w konkurencjach olimpijskich uzyskał co najmniej jeden z następujących wyników sportowych: miejsce od I do VIII podczas Igrzysk Olimpijskich, miejsce od I do VIII w Mistrzostwach Świata w kategorii seniora, miejsce od I do VI w Mistrzostwach Europy w kategorii seniora.

Stypendium może zostać również przyznane  - w szczególnie uzasadnionych przypadkach - zawodnikom dyscyplin olimpijskich, a także nieolimpijskich którzy osiągnęli wybitny wynik sportowy. Mogą je otrzymać również zawodnicy uprawiający sport osób z niepełnosprawnościami, osiągający w danej dziedzinie wybitne wyniki.

Zgłoszenia na formularzach można kierować do Kapituły Nagrody Sportowej i Stypendium Sportowego Miasta Poznania do 5 grudnia 2023 r. (wtorek) na adres: Urząd Miasta Poznania Wydział Sportu, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań.

AW