Świadczenie pielęgnacyjne o 200 zł wyższe

Ood 1 kwietnia 2013 roku zwiększone zostały o 200 zł świadczenia pielęgnacyjne rodzicom dzieci z niepełnosprawnościami.

PCS - grafika artykułu
PCS

Na podstawie przyjętego przez rząd Programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - osoby opiekujące się niepełnosprawnymi dziećmi wymagającymi całodobowej opieki (spełniające warunki zawarte w ustawie o świadczeniach pielęgnacyjnych) od 1 kwietnia do końca 2013 roku uzyskują dodatkowe 200 zł.

Oznacza to, że opiekunowie niepełnosprawnych dzieci, którzy otrzymują świadczenie pielęgnacyjne (520 zł) i do końca czerwca br. dodatkowe 100 zł (co wynika z kontynuacji programu rządowego), od kwietnia otrzymają dodatkowe 200 zł, czyli w sumie 820 zł. Od lipca br. dodatek w wysokości 100 zł nie będzie wypłacany, ale o tę kwotę zostanie powiększone świadczenie pielęgnacyjne, które wyniesie 620 zł. Do tej kwoty zostanie doliczone 200 zł, czyli łączne wsparcie nie zmieni się i nadal będzie to 820 zł.

Zainteresowani nie muszą składać dodatkowych wniosków, co powinno zwiększyć dostępność pomocy.

W Poznaniu wypłata dokonywana jest przez Poznańskie Centrum Świadczeń. ul. Wszystkich Świętych 1.