Ugoda ze spółką Wyborowa już podpisana

Miasto zawarło ugodę sądową ze spółką Wyborowa i nabyło prawo użytkowania wieczystego nieruchomości nad Jeziorem Maltańskim. Spółka zaś zrzekła się swoich roszczeń o odszkodowanie. Podpisany w czwartek (17 grudnia) dokument kończy długi spór o te tereny

Zdjęcie przedstawia tor regatowy na Jeziorze Maltanskim, widok z lotu ptaka - grafika artykułu
Ugoda umożliwi poszerzenie Jeziora Maltańskiego

W czwartek, 17 grudnia, Miasto Poznań podpisało ze spółką Wyborowa (uprzednio Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego "Polmos" w Poznaniu) ugodę, która ostatecznie zakończyła toczące się przed sądem postępowania. 

- Na mocy tej ugody Wyborowa zrzekła się wszelkich roszczeń związanych z uchwaleniem w 2002 roku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Malta" w Poznaniu, natomiast Miasto nabyło do swojego zasobu prawo użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości - wskazuje prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski, kierujący zespołem prawników reprezentujących od początku sporu Miasto Poznań.

Nabycie przez Miasto terenu przy ul. Komandoria 5 pozwoli na poszerzenie Jeziora Maltańskiego w jego najwęższym fragmencie, a zarazem rozbudowę Toru Regatowego Malta o brakujący tor powrotny zgodnie z wymaganiami Międzynarodowej Federacji Wioślarskiej (FISA) i Międzynarodowej Federacji Kajakowej (ICF).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Malta" w Poznaniu, przyjętym przez radnych w 2002 r., obszar ten oznaczony jest symbolami: 6UT - tereny usług rekreacyjnych, 7KL - tereny infrastruktury transportowej: ulica lokalna oraz 1kk - tereny infrastruktury transportowej: tereny kolejki wąskotorowej "Maltanka". Nabycie przez Miasto prawa do użytkowania wieczystego tych nieruchomości w związku z planami poszerzenia Jeziora Maltańskiego wpisuje się w realizację celów publicznych oraz zadań własnych gminy.

Więcej informacji na temat sporu można znaleźć na miejskiej stronie: poznan.pl

AW

sieci społecznościowe