Ulica Kościelna zmieni się nie do poznania

Drewniane podesty, woda, pergola, a także duża ilość zieleni i trasy spacerowe - taki pomysł na ul. Kościelną mają studenci poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego. Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję zagospodarowania ulicy. Jego wyniki zostaną uwzględnione na etapie projektowania. Wystawę prac konkursowych można oglądać w holu Urzędu Miasta.

Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję zagospodarowania ulicy. Studenci zostali nagrodzeni - grafika artykułu
Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję zagospodarowania ulicy. Studenci zostali nagrodzeni

- Ulica Kościelna znajduje się w centralnym punkcie miasta. Zmiany pozwolą wyeksponować jej walory estetyczne. Skorzystają na tym nie tylko mieszkańcy dzielnicy, ale wszyscy poznaniacy - mówi Maciej Wudarski, zastępca prezydenta Poznania. - Wszystkim autorom prac, szczególnie tym nagrodzonym i wyróżnionym, gratulujemy. Ten konkurs to ogromna wartość dodana dla miasta. Mierzyliśmy się z pytaniem, w jaki sposób ta niezwykle cenna, ale też trudna w zakresie zagospodarowania przestrzeń, powinna w przyszłości funkcjonować. Prace studentów na pewno będą dla nas inspiracją podczas tworzenia projektu. Będę robił wszystko, by ich pomysły mogły zostać zrealizowane - zapewnił.

Uczestnikami konkursu, zorganizowanego przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu i Miasto Poznań, byli studenci Wydziału Architektury i Wzornictwa UAP.

- Celem konkursu było wyłonienie najlepszych koncepcji zagospodarowania ogólnodostępnej i wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej, służącej zarówno społeczności lokalnej Jeżyc, jak też innym mieszkańcom Poznania - tłumaczy prof. Elżbieta Raszeja, kierownik Pracowni Projektowania Urbanistycznego i Planowania Przestrzennego UAP, która sprawowała opiekę merytoryczną nad organizacją i przebiegiem konkursu.

Jak podkreśla, przed studentami stało duże wyzwanie. Ulica Kościelna jest wyjątkowa - nie tylko dla mieszkańców dzielnicy, ale wszystkich poznaniaków.

- Jej historia sięga średniowiecza, gdy Jeżyce były wsią o układzie owalnicowym. Ten układ zachował się do dzisiaj, chociaż domy otaczające dzisiaj dawne "nawsie" powstały w XX wieku. Z Kościelną wiąże się historia poznańskich bambrów, można tam dostrzec także pozostałości II wojny światowej - wylicza prof. Elżbieta Raszeja. - Studenci wykorzystali w sposób twórczy przeszłość, ale stworzyli projekty na miarę nowoczesnej przestrzeni miejskiej.

Uczestnicy konkursu musieli wziąć pod uwagę m. in. uwarunkowania komunikacyjne i przyrodnicze ulicy, zalecenia konserwatorskie, zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz potrzeby mieszkańców. Istotne było nawiązanie do historii ul. Kościelnej, podkreślenie jej specyfiki, a także spójność i atrakcyjność prezentowanych rozwiązań. Stworzenie projektu wymagało od studentów szerokiej analizy, z którą wiązały się także praca w terenie.

- Zaangażowanie było bardzo duże, czego efektem są ciekawe i oryginalne projekty - mówi prof. Elżbieta Raszeja. - Dzięki konkursowi, studenci zyskali nie tylko możliwość współpracy z profesjonalistami, wiele się też nauczyli - m.in. tego, że o ostatecznym kształcie projektu decyduje nie tylko ciekawa wizja, ale wiele uwarunkowań, które trzeba brać pod uwagę - podkreśla.

Na konkurs wpłynęło 17 prac. Za najlepsze sąd konkursowy uznał koncepcję przygotowaną przez Kamila Ziółkowskiego i Seweryna Trzynę. Drugie miejsce otrzymali Joanna Piasecka
i Tomasz Bekas, a trzecie Alicja Maculewicz, Kinga Zając i Emilia Dzięgielewska. Wyróżniono też prace zespołów projektowych w składzie: Katarzyna Dyktyńska i Natalia Raczkowska oraz Zofia Łobza i Joanna Wiernicka. Do zwycięzców trafiła nagroda finansowa w wysokości 3 tys. zł. Zdobywcy drugiego miejsca otrzymali 2 tys. zł, a trzeciego - tysiąc złotych. Nagrody finansowe (w wysokości 500 zł) trafiły też do osób wyróżnionych.

- Pracując nad koncepcją zagospodarowania ulicy Kościelnej kierowaliśmy się chęcią stworzenia układu, który nie wymagałby radykalnych zmian, lecz stopniowo porządkowałby kolejne fragmenty ulicy - wyjaśnia Kamil Ziółkowski, jeden z autorów zwycięskiej koncepcji. - Ze względu na bliskość Parku Sołackiego i planowanego mniejszego parku na terenie nowego osiedla na miejscu fabryki "Goplana", staraliśmy się stworzyć miejsce o własnym, unikalnym kodzie, które byłoby łatwe do zapamiętania i odróżnienia od każdej z pozostałych alei lub parków w Poznaniu. Chcieliśmy doprowadzić do tego, by Kościelna przestała sprawiać wrażenie przypadkowego, zielonego skweru, a stała się miejscem czytelnym i dostępnym dla pieszych.

Jak podkreśla student UAP, ulica Kościelna ma duży potencjał - może stać się w przyszłości przyjaznym miejscem wypoczynku oraz traktem łączącym Jeżyce z Sołaczem.

- Przy uspokojeniu ruchu samochodowego, Kościelna dzięki dużej ilości zieleni i przestrzeni przeznaczonej dla pieszych, stałaby się bardziej przyjazna dla powstawania np. kolejnych lokali gastronomicznych, które już teraz coraz bardziej ożywiają tę ulicę. Nie byłaby kolejną aleją, którą możemy przede wszystkim przejść, lecz miejscem, w którym warto się zatrzymać. Wierzymy, że może tak się stać w przyszłości - tłumaczy Kamil Ziółkowski.

Zwycięska koncepcja zostanie wykorzystana przez Zarząd Zieleni Miejskiej do opracowania projektu przebudowy ul. Kościelnej. Autorzy prac, którzy otrzymali pierwszą i drugą nagrodę, będą zaproszeni do współpracy przy jego tworzeniu.

Wystawa pokonkursowa stanęła w holu Urzędu Miasta Poznania (obok sali Sesyjnej). Zobaczyć tam będzie można wszystkie 17 prac, które zostały zgłoszone do konkursu (około 50 plansz). Ekspozycja będzie czynna prawie dwa tygodnie - do 23 marca.

Zobacz zwycięskie prace:

http://www.poznan.pl/mim/info/news/ulica-koscielna-oczami-studentow,115837.html

Anna Jarmuż/biuro prasowe

sieci społecznościowe