Uroczysta Sesja Rady Miasta Poznania

29 czerwca, w święto patronów Poznania, odbyła się uroczysta sesja rady miasta. Statuetkę i tytuł Honorowego Obywatela Miasta Poznania przyznano Teresie Zarzeczańskiej-Różańskiej. Podczas sesji wręczono też tytuły Zasłużonych dla Miasta Poznania oraz nagrody: naukową, artystyczną i sportową.

Kobieta odbierająca nagrodę z rąk Grzegorza Ganowicza, za nią Jacek Jaśkowiak trzymający kwiaty - grafika artykułu
Statuetkę i tytuł Honorowego Obywatela Miasta Poznania przyznano Teresie Zarzeczańskiej-Różańskiej

Tegoroczna uroczysta sesja po raz drugi już - ze względu na bezpieczeństwo sanitarne - odbyła się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, w Sali Ziemi. Rozpoczął ją Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania, który w pierwszych słowach podziękował wszystkim, którzy przez ostatnie kilkanaście miesięcy dbali o zdrowie i bezpieczeństwo poznanianek i poznaniaków. Podziękował również wszystkim, którzy już się zaszczepili przeciwko COVID-19. 

 - Święto Miasta zawsze obchodzimy trochę w cieniu rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r. - mówił przewodniczący rady miasta. - Jeśli prześledzić, jakie postulaty wznosili poznaniacy, którzy wyszli wtedy na ulice, można zauważyć, że poza tymi o charakterze ekonomicznym były też hasła wolnościowe: "chcemy wolności", "chcemy żyć po ludzku", "chcemy żyć normalnie". Poznański bunt został krwawo stłumiony, ale nie zabito wolnego ducha. Gdy myślę o innych buntach, protestach i strajkach, jakie później zdarzyły się w PRL, widzę jasno, że postulaty wolnościowe i demokratyczne były zawsze obecne wśród oczekiwań protestujących. Ich przesłanie dotyczyło wolności osobistej i światopoglądowej. Wynikało z potrzeby szacunku dla drugiego człowieka, jego godności, odrębności - a czasem również inności. Ducha wolności nie udało się zniszczyć, a Polacy nauczyli się o ważne dla nich wartości walczyć inaczej, unikając siłowych konfrontacji. Trzeba jednak pamiętać, że wielka zmiana, jaką były wygrane wybory w 1989 roku, nie zmieniła Polski raz na zawsze. Wciąż pojawiają się ludzie i organizacje tęskniące za wprowadzeniem porządku autorytarnego, wychowaniem młodzieży na swój wzór, ograniczeniem wolności wypowiedzi, wpływaniem na rozwój nauki, sztuki, wykorzystaniem władzy wbrew dobru wspólnemu. Mógłbym wymieniać długo, ale nie o polityce bieżącej chcę mówić, jeno o wartościach i zasadach przypomnieć. Jeśli ze szczerym sercem wspominamy bohaterów Czerwca "56 i innych zrywów wolnościowych, to nasza wdzięczność i szacunek nie tylko w złożeniu kwiatów powinny się przejawiać, ale też w reakcji i działaniu wszędzie tam, gdy czyjeś prawa i wolności są naruszane. 

Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta, podziękował radnym, nagrodzonym poznaniakom i wszystkim mieszkańcom i mieszkankom Poznania.

- Dziękuję wszystkim radnym za roztropne głosowania, zarówno w obszarze walki z pandemią koronawirusa, jak i ważnych dla rozwoju miasta działań oraz inwestycji  - mówił Jacek Jaśkowiak. - Dziękuję za dobrą współpracę i gotowość podejmowania trudnych i niekiedy politycznie ryzykownych decyzji. To przekłada się dziś na zainteresowanie inwestorów naszym miastem i dobre oceny agencji ratingowych. Dziękuję za ten miniony rok i liczę na kontynuację tej dobrej współpracy w kolejnym. Spór jest elementem demokracji, ale od naszej odpowiedzialności zależy kształt naszego miasta i życie naszych dzieci i wnuków w następnych dziesięcioleciach. 

Honorowe obywatelstwo i Zasłużeni dla Miasta Poznania

Podczas wtorkowej sesji Honorowe Obywatelstwo Miasta Poznania przyznane rok temu odebrała prof. Maria Siemionow, wybitna chirurg, absolwentka Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, która w 2008 r. dokonała jednej z pierwszych na świecie operacji przeszczepienia twarzy.

- Dziękuję za tak zaszczytne wyróżnienie - mówiła. -  Zawsze promuję Miasto Poznań, jego nauczycieli, wykładowców i studentów. Jestem dumna, że miałam okazję kształcić młodych ludzi również z Poznania. Bardzo dziękuję za ogromne wyróżnienie, postaram się swoją pracą pokazać, że na nie zasłużyłam.

Wyróżnienie odebrała również dr Ilona Dworak-Cousin - działaczka społeczno-kulturalna, poetka i popularyzatorka kultury polskiej uhonorowana w ubiegłym roku tytułem Zasłużonej dla Miasta Poznania.

Honorową Obywatelką Miasta Poznania w tym roku została Teresa Zarzeczańska-Różańska - pływaczka, wielokrotna mistrzyni i rekordzistka Polski, pierwsza polska zawodniczka, która przepłynęła kanał La Manche.

- Moje pływanie w kanale La Manche, zawdzięczam m.in. redaktorowi Teofilowi Różańskiemu, który przekonał ówczesnego wiceprezydenta Poznania, że ta niespełniona olimpijka udowodni, kto w Polsce pływa najlepiej, więc warto wyasygnować pieniądze - wspominała laureatka, dziękując za wyróżnienie. 

Teresa Zarzeczańska-Różańska była zawodniczką sekcji pływackiej Lecha Poznań, z którym zdobyła swoje największe osiągnięcia sportowe, specjalizując się w stylu klasycznym. Uprawiała także łucznictwo i bieganie. Zdobywała tytuły mistrzyni Polski w nurkowaniu swobodnym. Odnosiła także sukcesy w maratonach pływackich Marynarki Wojennej RP. Choć kwalifikowała się na olimpiadę, władze PRL przez lata nie przyznawały jej paszportu. 30 sierpnia 1975 roku jako pierwsza reprezentantka Polski oraz czwarta kobieta w historii przepłynęła kanał La Manche, pokonując trasę w czasie 11 godzin 10 minut, w asyście sędziego i asekurującego kutra. W 1985 roku została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w lutym 2020 kapituła Poznańskiej Gali Sportu nadała jej tytuł Superseniora Poznańskiego Sportu.

Tytuły Zasłużonych dla Miasta Poznania otrzymali:

Hieronim Kowalski - instruktor i pilot samolotowy i szybowcowy, który szkolił innych kandydatów na pilotów w całej Polsce. Członek Aeroklubu Poznańskiego, gdzie uzyskał uprawnienia instruktora szybowcowego i samolotowego. Dzięki jego staraniom i ambicjom Poznań ma ugruntowaną opinię prężnie działającego ośrodka lotniczego. Za wieloletnią działalność instruktorską otrzymał w 2009 roku Wyróżnienie Honorowe im. Dedala - jest to najwyższa forma uhonorowania instruktorów lotniczych. Hieronimowi Kowalskiemu przyznano też liczne odznaczenia państwowe i wojskowe, między innymi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Orderu Virtuti Militari.

Barbara Napieralska, działaczka NSZZ "Solidarność" i  wiceprezes poznańskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej.  Gdy wprowadzono stan wojenny, niezwłocznie  przystąpiła do pomocy represjonowanym. Jest pełnomocnikiem Zarządu Regionu Wielkopolska ds. kombatanckich, archiwizacji i historii "Solidarności", przewodniczącą Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych, członkiem - założycielem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych oraz wiceprezesem poznańskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009) i Krzyżem Wolności i Solidarności (2016). Uhonorowano ją Odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001) oraz Medalem Pro Patria (2019).

Prof. Elżbieta Nowicka - historyk literatury, zatrudniona w Instytucie Filologii Polskiej UAM, w Zakładzie Literatury Romantyzmu. Naukowo i dydaktycznie zajmuje się historią literatury, teatru dramatycznego i opery. Od 2011 roku kieruje Centrum Badań nad Teatrem Muzycznym UAM. Interdyscyplinarność badań łączy z integracją różnych środowisk naukowych w Polsce oraz współpracą z badaczami z zagranicy. Jest organizatorką seminariów naukowych, w swoim dorobku ma sześć książek, opublikowała też kilkadziesiąt artykułów w najważniejszych czasopismach naukowych. Od 2012 nieprzerwanie kieruje również Wydziałowym Studium Doktoranckim na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Jest członkiem PTPN oraz Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

Prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - prawniczka, profesor nauk prawnych, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Od ukończenia studiów magisterskich jest związana z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na jej dorobek naukowy składa się ponad 80 pozycji, jest autorką lub współautorką kilkunastu książek, w tym podręczników akademickich. Prof. Sławomira Wronkowska-Jaskiewicz była wieloletnim członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. W roku 2010 została wybrana przez Sejm RP na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Funkcję tę pełniła do 2019 roku. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Honorową za Zasługi dla Legislacji. Wyróżniona medalem Homini Vere Academico, przyznawanym przez Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Symbolicznie też uhonorowano wszystkich, którzy zaangażowali się w bezpośrednią walkę z pandemią Covid-19, ryzykując własnym zdrowiem i życiem. Tytuł Zasłużonych dla Miasta Poznania trafił więc do przedstawicieli zawodów medycznych oraz pracowników socjalnych i  wolontariuszy, którzy od ponad roku każdego dnia toczą nierówną walkę o poprawę sytuacji epidemiologicznej. 

Nagrody Miasta Poznania: artystyczna, naukowa i sportowa

Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania odebrał Maciej Rychły - muzyk, współtwórca i lider Kwartetu Jorgi, wielka postać muzyki etnicznej i jej propagator w kraju i za granicą, jeden z inicjatorów festiwalu Ethno Port. Wyróżnienie otrzymał "za wizjonerskie dzieła muzyczne, twórczość nagradzaną w Polsce i za granicą, ze szczególnym podkreśleniem roli jaką odegrał w wykreowaniu polskiego nurtu muzyki folk i muzyki korzeni".

- Muzyka to sztuka dźwięku, a dźwięk jest falą, która potrafi przekraczać granice - więc odkąd tylko mogłem, jeździłem po Polsce i świecie z muzyką i za muzyką - mówił artysta. - Każda fala ma swoje źródło - gdziekolwiek byłem, mówiłem: jestem poznańczykiem. 

Nagrodę Naukową Miasta Poznania otrzymał dr hab Michał Bogdziewicz, wybitny ekolog i biolog, badający mechanizmy towarzyszące wytwarzaniu nasion przez rośliny. Jego prace wytyczają kierunki badań na najbliższą przyszłość. Jest laureatem wielu nagród naukowych, min. stypendium MNiSW dla młodych badaczy oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej "Start". Kierował lub kieruje pięcioma projektami Narodowego Centrum Nauki. 

- To dla mnie ogromny zaszczyt - podkreślił naukowiec. - Zachowanie bioróżnorodności to najważniejsze wyzwanie dla ludności na najbliższe lata. Dzisiejsze wyróżnienie traktuję jako wyróżnienie dla ekologii i biologii jako nauki i za to bardzo dziękuję. 

Nagrodę Sportową Miasta Poznania otrzymała Magda Linette - polska tenisistka, która będzie reprezentować kraj na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Zwyciężczyni wielu turniejów, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro 2016 obecnie jest w Londynie, jutro rozpocznie grę w turnieju na Wimbledonie. W jej imieniu nagrodę odebrał jej ojciec, Tomasz Linette. 

- Tenis to ciężka praca - powiedział. - Nie wiem, co dziś powiedziałaby Magda, ale na pewno czułaby to samo, co każdy inny sportowiec otrzymujący tę nagrodę: że jej ciężki, morderczy trening został doceniony i uznany, a to, co robi, ma sens. Takie wyróżnienie jest niezwykle ważne dla każdego sportowca. 

Kapituła Nagrody Sportowej uhonorowała nagrodą sportową w kategorii trenerskiej Aleksandra Wojciechowskiego. Wioślarz był zawodnikiem klubu Tryton Poznań, następnie pracował jako trener w macierzystym klubie i w sekcji wioślarskiej AZS AWF Poznań. To on doprowadził poznańskich akademików na wyżyny krajowego i międzynarodowego wioślarstwa. Jest trenerem wioślarskiej reprezentacji mężczyzn, jego zawodnicy sięgają po medale na najważniejszych imprezach.

- Dziękuję za wyróżnienie, jestem z niego bardzo dumny- przyznał. - Mogę tylko żałować, że byłem marnym zawodnikiem, ale myślę, że jako trener spełniłem się lepiej. Tokio to moje szóste Igrzyska Olimpijskie. Zapewniam, że będziemy na nich walczyć o najlepsze miejsca.

AW