W Poznaniu stanie pomnik Przemysła II

Miasto ogłosiło konkurs na projekt pomnika upamiętniającego króla Przemysła II. Monument będzie zlokalizowany w bliskim sąsiedztwie Starego Rynku - u zbiegu ulic: Ludgardy, Franciszkańskiej i Zamkowej. 

Na pierwszym planie ulica, chodnik, zieleń. Na drugim ceglany zamek. - grafika artykułu
Postać króla ma być przedstawiona z atrybutami władzy i rzemiosła rycerskiego przełomu XIII/XIV wieku.

Przemysł II to postać niezwykle ważna dla Poznania i regionu. Był ostatnim męskim przedstawicielem wielkopolskiej linii Piastów, księciem poznańskim, a następnie księciem wielkopolskim i krakowskim oraz królem Polski w latach 1295-1296. Pomnik upamiętniający władcę ma stanąć w centrum Poznania, na tzw. Wzgórzu Przemysła, gdzie w średniowieczu mieścił się zamek będący siedzibą książąt wielkopolskich. 

Miasto Poznań, we współpracy z Jackiem Wojciechowskim, fundatorem monumentu i nagród w konkursie, ogłosiło właśnie otwarty, dwuetapowy konkurs na projekt pomnika króla Przemysła II. Skierowany jest on do profesjonalnych artystów rzeźbiarzy, którzy do 28 października mogą zgłaszać swój udział. Osoby spełniające formalne wymagania zostaną zaproszone do pierwszego etapu i złożenia opracowań studialnych - zamysłu projektowego. Spośród nich sąd konkursowy do drugiego etapu zakwalifikuje 6 najlepszych prac. Laureatów konkursu poznamy w lutym 2021 r. Zwycięzca I nagrody otrzyma 40 tys. zł. 

Celem konkursu jest wykonanie projektu pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu w jego najbliższym otoczeniu oraz wskazanie docelowej lokalizacji monumentu na Wzgórzu Przemysła. Artyści w swoich pracach powinni brać pod uwagę uwarunkowania związane z kontekstem historyczno - przestrzennym. Chodzi o sąsiedztwo Zamku Przemysła, kościoła oo. Franciszkanów, a także pomnika 15 Pułku Ułanów Poznańskich. Koncepcja powinna uwzględniać również osie widokowe ul. Ludgardy, Franciszkańskiej i Góry Przemysła, ukształtowanie terenu oraz historyczną tkankę ulic Starego Miasta. 

Postać króla ma być przedstawiona realistycznie z atrybutami władzy i rzemiosła rycerskiego przełomu XIII i XIV wieku. Wśród innych form pomnika pod szczególną rozwagę uczestników konkursu poddaje się konną formę monumentu.

Oceną nadesłanych prac zajmie się sąd konkursowy, w którym zasiądą: prof. dr Adam Myjak - artysta rzeźbiarz, prof. Jerzy Fober - artysta rzeźbiarz, Joanna Bielawska-Pałczyńska - Miejska Konserwator Zabytków, wiceprzewodnicząca zespołu ds. wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania, prof. UAM dr hab. Piotr Korduba - członek zespołu ds. wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania z ramienia Instytutu Historii Sztuki UAM, dr Tomasz Jędrzejewski - członek zespołu ds. wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania z ramienia Wielkopolskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy, prof. dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak - członek zespołu ds. wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania z ramienia Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Poznaniu, Piotr Waśko - przedstawiciel wnioskodawcy, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Poznaniu, Jacek Wojciechowski - fundator pomnika i nagród w konkursie, współorganizator konkursu, Zenon Wośkowiak - przedstawiciel Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Fundator pomnika na budowę monumentu oraz pozostałe czynności związane z inwestycją planuje przeznaczyć 1,5 mln zł.

Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz pozostałe niezbędne dokumenty i informacje dostępne są na stronie https://www.poznan.pl/architektura/

JZ

sieci społecznościowe