W szpitalu im. Degi powstanie centrum rehabilitacji dzieci

Przy szpitalu klinicznym im. Wiktora Degi powstanie Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji dla Dzieci. We wtorek, 9 maja, uroczyście wmurowano tam kamień węgielny i podpisano akt erekcyjny. Inwestycja jest możliwa dzięki akcji charytatywnej organizowanej przez Pho3nix Foundation oraz Ciech TRI TOUR.

Na zdjęciu widać wizualizację białego budynku, będącego siedzibą centrum rehabilitacji dzieci. - grafika artykułu
W szpitalu im. Degi powstanie centrum rehabilitacji dzieci, fot. Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi.

- Bardzo dziękuję Sebastianowi Kulczykowi i marszałkowi województwa za współpracę przy wsparciu szpitala - podkreślał Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Dobrze wiem, że rehabilitacja jest tak samo ważna jak leczenie operacyjne - sam tego doświadczyłem, gdy byłem poważnie połamany. Dlatego tak ważne jest, by dać dzieciom szansę na dobrą opiekę zdrowotną. 

Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji dla Dzieci to nowa inwestycja Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Nowoczesna koncepcja rozbudowy placówki powstała już w czerwcu 2019 roku. Wtedy rozpoczęły się prace modernizacyjne, w wyniku których w powstało Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji. Do tej pory udzielono w nim pomocy ponad 800 młodym pacjentom z mózgowym porażeniem dziecięcym. 

- Założyliśmy, że gdy będziemy się rozbudowywać, każda inwestycja będzie poprzedzona wmurowaniem szczególnego kamienia węgielnego - mówił dr n. med. Przemysław Daroszewski, dyrektor szpitala. - Jest nim zawsze cegła, z której był budowany ten szpital w XIX wieku. Pochodzi z 1868 roku, z cegielni Promnice pod Poznaniem. Dziś również taką cegłę będziemy wmurowywać, zamykając akt erekcyjny. 

Nowa budowla będzie rozbudową działającego od 2019 r. miejsca. Nowoczesny budynek o powierzchni ok. 900 m 2, będzie połączony z istniejącym Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji. Wszystkie jego pomieszczenia będą wyposażone w udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

- Profesor Wiktor Dega, który tu tworzył swoją koncepcję ortopedii i rehabilitacji, ukuł hasło, będące jej podstawą - mówił prof. Marek Jóźwiak, kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej. - Składało się ono z czterech słów: wczesność, ciągłość, kompleksowość i dostępność. Chciałbym do tego dodać jeszcze jedno słowo: trwałość. Dzięki wszystkim tym, którzy nam pomogli, zapewniamy trwałość procesu leczenia dzieci.

Na parterze zaplanowano Laboratorium Chodu, rejestrację, poczekalnię i szatnię dla pacjentów. Na pierwszym piętrze powstać ma sala rehabilitacyjna wyposażona w monitoring. Kamery pozwolą rodzicom i opiekunom obserwować małych pacjentów. Na drugim piętrze znajdzie się klub dla rodziców - pomieszczenie z podglądem na salę rehabilitacyjną. Będą tam również gabinety lekarzy, fizjoterapeutów i pedagogów, gabinet badań, a także pomieszczenia socjalne dla pracowników i magazynki. 

W rozbudowanym Centrum realizowany będzie program, mający na celu rozszerzenie dostępności technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji. Skierowany będzie do dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi zespołami porażennymi.

- Mózgowe porażenie dziecięce to bardzo dotkliwe schorzenie - podkreślał Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa. - Dlatego bardzo ucieszyła mnie inicjatywa szpitala, jaką jest przygotowanie programu zdrowotnego zasilanego z pieniędzy Europejskiego Funduszu Społecznego. Oczywiste dla nas było, że chcemy go wspierać.

Kilometry dla dzieci

Inwestycja jest współfinansowana z funduszy UE, których dysponentem jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Nowy budynek powstaje także dzięki wsparciu Pho3nix Foundation, która na realizację przedsięwzięcia przekazała 4,5 mln zł.

- Misją naszej fundacji jest inicjowanie ruchu - mówił Sebastian Kulczyk, prezes Pho3nix Foundation. - Ruch jest przecież podstawą funkcjonowania każdego dziecka. Jako fundacja wspieramy dzieci, które mają szansę zostać profesjonalnymi sportowcami. Ale nie możemy jednak zapominać o tych, które takiej szansy nie mają. Dlatego jesteśmy dziś tutaj, wspierając szpital.

Już we wrześniu 2020 r. szpital został wybrany na beneficjenta akcji charytatywnej, organizowanej przez Pho3nix Foundation oraz Ciech TRI TOUR. Uroczyście rozpoczęto ją w 2020 r. na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. Uczestnicy akcji w ciągu 2 lat, podczas wirtualnej sportowej rywalizacji przejechali lub przebiegli łącznie 4,5 mln kilometrów, które - zamienione na złotówki - Pho3nix Foundation przekazała szpitalowi. Pierwsze kilometry w ramach nowego wyzwania pokonali wspólnie: Jacek Jaśkowiak, Sebastian Kulczyk, oraz prof. Marek Jóźwiak, kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Ortopedyczno - Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi w Poznaniu.

AW