Wakacyjne remonty torów i dróg w Poznaniu

Zgodnie z harmonogramem, w czwartek 20 czerwca, po remoncie trakcji tramwaje wrócą na ul. Warszawską. Tego dnia rozpoczną się kolejne zaplanowane na 2019r. prace - na ulicach: Jana Pawła II i Głogowskiej. Wprowadzone zostaną zmiany w organizacji transportu publicznego i ruchu. W tym roku latem tramwaje, w godzinach szczytu, kursować będą co 12, a nie jak to było w poprzednich latach, co 15 minut.

Konferencja dotycząca wakacyjnych remontó torów i dróg w Poznaniu
Konferencja dotycząca wakacyjnych remontó torów i dróg w Poznaniu

- Miasto Poznań, chcąc jak najbardziej uatrakcyjnić transport publiczny, stale poprawia istniejącą infrastrukturę torowo-sieciową. Ciągłe podnoszenie jej jakości pozwala zwiększać bezpieczeństwo, komfort, sprawność, szybkość i niezawodność komunikacji. W tym roku na prace torowo-sieciowe przeznaczonych zostało 25 mln zł. Przedstawiony na początku roku plan remontów jest konsekwentnie realizowany - mówi Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Obecnie kończą się prace związane z wymianą sieci trakcyjnej przy ul. Warszawskiej (od Mogileńskiej do pętli Miłostowo). Wymieniono również węzeł rozjazdowy Śródka - od strony Miłostowa oraz naprawiono nawierzchnię drogową na przejeździe św. Michała-Warszawska.

20 czerwca na trasę na ul. Warszawskiej wrócą tramwaje. Tego samego dnia rozpoczną się prace po południowej stronie ronda Śródka, w kierunku ronda Rataje.

- Na odcinku od ronda Śródka do Kórnickiej prowadzone będą prace utrzymaniowe: punktowa wymiana tłucznia, nasunięcie i podbicie toru. Z początkiem lipca robotnicy rozpoczną wymianę części węzła rozjazdowego Śródka, od strony ul. Jana Pawła II. Dodatkowo, od 20 do 30 czerwca prowadzona będzie wymiana nawierzchni drogowej i szynowej na skrzyżowaniu ulic abp. A. Baraniaka i Jana Pawła II. Prace są konieczne, aby poprawić komfort i bezpieczeństwo podróżowania - mówi Adam Majchrzycki, dyrektor ds. infrastruktury MPK Poznań.

W związku z remontem torowiska tramwajowego i przejazdu na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i ul. Baraniaka w dniach od 20 do 30 czerwca nie będzie przejazdu przez torowisko na powyższym skrzyżowaniu.
Lewoskręty w ul. Baraniaka i ul. Berdychowo oraz ruch w ciągu obu ulic odbywać się będzie z wykorzystaniem tymczasowych przewiązek przez torowisko w ciągu ul. Jana Pawła II po obu stronach skrzyżowania.

Od 20 czerwca tramwaje nie będą kursowały również fragmentem ul. Głogowskiej, gdzie spółka Aquanet trzy dni wcześniej rozpocznie remont sieci wodociągowej. Zamknięcie trasy zostanie wykorzystane do przeprowadzenia punktowych napraw torowiska na odcinku od węzła Most Dworcowy do węzła Głogowska-Hetmańska.

Zmiany w komunikacji publicznej

W związku z brakiem możliwości przejazdu na odcinkach torowisk na ulicy Jana Pawła II (od ronda Śródka do Kórnickiej) oraz na Głogowskiej (od Mostu Dworcowego do węzła Głogowska-Hetmańska, z wyjazdem z tzw. dolnej trasy PST włącznie) od 20 czerwca zmienionymi trasami będą kursowały tramwaje linii nr 6, 7, 8, 11, 12, 14 i 17 oraz autobusy linii nr 149, 175 i 180. Od 20 do 30 czerwca, ze względu na naprawę nawierzchni na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i abp. A. Baraniaka innymi trasami pojadą także autobusy linii nr 157 i 184. Na czas prac zawieszone zostanie kursowanie linii nr 4 i 5, a ze względu na wprowadzenie letniego rozkładu jazdy nie będzie kursować linia nr 3. Ta ostatnia wróci we wrześniu na swoją stałą trasę z dojazdem do pętli Wilczak.

Aby ułatwić pasażerom przemieszczanie się, uruchomiona zostanie linia autobusowa za tramwaj T4, która będzie kursować na trasie rondo Śródka - rondo Rataje (w godzinach szczytu komunikacyjnego co 6 minut).

W związku z brakiem możliwości wyjazdu z dolnej trasy PST, linie nr 12 i 14 poprowadzone zostaną ul. Roosevelta, jednak - w celu ułatwienia podróżowania między Piątkowem i Winogradami a centrum miasta - w dni robocze uruchamiana będzie linia tramwajowa nr 19. "Dziewiętnastka" będzie kursować w godzinach szczytu komunikacyjnego (ok. 6:30-9:00 i 14:00-18:30), stanowiąc istotne wzmocnienie komunikacji zbiorowej podczas remontów.

Do przystanku Poznań Główny wydłużone zostaną trasy linii autobusowych nr 149, 175 oraz 180. To właśnie nimi  będą mogli podróżować pasażerowie na odcinku Głogowskiej, na którym wyłączony zostanie ruch tramwajowy.

Również drogi remontowane

- Lato w mieście to tradycyjnie już okres, kiedy z uwagi na remonty i różne imprezy, wprowadzanych jest sporo czasowych zmian w organizacji ruchu - mówi Łukasz Dondajewski, Miejski Inżynier Ruchu. - Każdorazowo dbamy o to, aby ograniczenia były jak najmniej dokuczliwe dla użytkowników dróg. Podobnie będzie w najbliższym czasie - przy okazji prac w rejonie Śródki i Głogowskiej.

- Należy zwrócić uwagę, że początek prac, a co się z tym wiąże także zmian w komunikacji, zbiega się w czasie z Bożym Ciałem oraz wprowadzeniem letniego rozkładu jazdy - podkreśla Jan Gosiewski. - W okresie wakacji w dni robocze tramwaje będą kursowały co 12, a nie jak w minionych latach co 15 minut, natomiast autobusy co 15 minut. 20 czerwca będzie obowiązywał świąteczny, a dzień później sobotni rozkład jazdy.

Powyższe zmiany w transporcie publicznym - poza tymi dotyczącymi linii nr 157 i 184 - obowiązywać będą od 20 czerwca do końca lipca. W sierpniu kontynuowane będą prace na ul. Głogowskiej, natomiast ekipy MPK Poznań rozpoczną remont na rondzie Śródka od strony ul. Wyszyńskiego.

Natomiast jeszcze w czerwcu Zarząd Dróg Miejskich będzie kończył naprawę nawierzchni na ul. Cmentarnej i ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż ulic Szeligowskiego, Niestachowskiej oraz Witosa. Wyremontowane będą także dylatacje na wiadukcie Lechicka (nad trasą PST).

- Wszystkie te prace mają ułatwić poruszanie się użytkownikom dróg w Poznaniu - podkreśla Krzysztof Olejniczak, dyrektor ZDM. - W lipcu planujemy rozpocząć remont nawierzchni na ul. Królowej Jadwigi (na nitce północnej od ul. Półwiejskiej do ul. Niezłomnych), natomiast w sierpniu ułożenie nowej nawierzchni na skrzyżowaniu ulic Kurlandzkiej, Inflanckiej i Żegrze. Będzie także kilkanaście remontów chodników, z nich można wymienić ten na ul. Zamenhofa. Odnowiona zostanie kolejna część od strony os. Piastowskiego - dodaje dyrektor ZDM.

Informacje dla kierowców

W związku z brakiem przejazdu na przez torowisko na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z ul. Baraniaka i ul. Berdychowo, wykonane zostaną przewiązki przez torowisko w ciągu ul. Jana Pawła II po obu stronach skrzyżowania. Wprowadzane będą też zawężenia odcinków wewnętrznego pasa ul. Jana Pawła II między rondem Śródka i ul. Baraniaka oraz ograniczenia prędkości do 40 km/godz.

Podczas prac torowych utrudniających przejazd przez rondo Śródka (w relacjach ul. Wyszyńskiego-Warszawska i ul. Hlonda-Jana Pawła II), udostępniane będą przewiązki za przystankami na ul. Wyszyńskiego i ul. Jana Pawła II.

W czasie remontu torowiska na początkowym odcinku ul. Głogowskiej zamknięty będzie wewnętrzny pas ruchu od mostu Dworcowego do ul. Hetmańskiej, a ruch odbywać się będzie jednym pasem.

Szczegółowe informacje na temat zmian w komunikacji w związku z pracami remontowymi można znaleźc na stronie ZTM Poznań

Załączniki