Wiemy, gdzie stanie pomnik Smolenia

Rzeźba upamiętniająca znanego artystę kabaretowego Bohdana Smolenia zostanie usytuowana na skwerze u zbiegu ulic Strzałowej i Rybaki. Decyzję o lokalizacji pomnika poprzedziły konsultacje społeczne. 

Bohdan Smolen siedzący na krześle przy niewielkim stoliku. Prawy łokiec opiera na stole i dlonia dotyka brody. - grafika artykułu
Autorem projektu pomnika jest Piotr Socha - zwycięzca konkursu zorganizowanego dla studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Ze względu na epidemię koronawirusa mieszkańcy mogli wyrazić swoje opinie mailowo, a także podczas spotkania konsultacyjnego online. Idea budowy pomnika słynnego kabareciarza spotkała się z jednogłośnym poparciem uczestników. Zgłoszono kilka uwag dotyczących formy rzeźby i miejsca, gdzie miałaby ona stanąć. Ostatecznie Zespół ds. wznoszenia pomników na terenie Miasta Poznania zdecydował się utrzymać pierwotną formę i lokalizację. 

- Staramy się, aby umiejscowienie nowych pomników w przestrzeni Poznania nie było przypadkowe. Skwer u zbiegu ulic Rybaki/Strzałowa został wybrany z dużą rozwagą. Przed uczestnikami konkursu na projekt pomnika Bohdana Smolenia postawiono zadanie wkomponowania rzeźby w przestrzeń konkretnego skweru, posiadającego indywidualne uwarunkowania. Koncept zaprojektowany przez Piotra Sochę uwzględnia relacje przestrzenne i został dostosowany skalą do zastanego otoczenia - mówi Piotr Sobczak, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania. 

Pomnik przedstawia Bohdana Smolenia siedzącego na krześle przy stole. W jednej dłoni artysta trzyma papierosa, drugą ręką natomiast wskazuje gestem milczenie, co jest nawiązaniem do słynnego skeczu pt. "Aaa tam cicho być". Po drugiej stronie stołu pozostawiono puste krzesło, na którym każdy może przysiąść i odpocząć w towarzystwie aktora. Autorem projektu pomnika jest Piotr Socha - zwycięzca konkursu zorganizowanego dla studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Rzeźba stanie na skwerze najprawdopodobniej w grudniu, w okolicy czwartej rocznicy śmierci artysty. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Krzysztof Deszczyński, wieloletni współpracownik i przyjaciel Bohdana Smolenia, a także organizator zbiórki pieniędzy na budowę pomnika. 

Bohdan Smoleń wspólnie z Zenonem Laskowikiem tworzył kabaret "Tey", który w latach 70. i 80. gromadził na swoich występach tłumy fanów. Zajmował się też działalnością społeczną - założył fundację "Stworzenia Pana Smolenia", zajmującą się hipoterapią dla dzieci. W 2009 roku odebrał Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" z rąk ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Zmarł w grudniu 2016 roku.

JZ

sieci społecznościowe