Wsparcie dla osób, które goszczą uchodźców

Miasto przygotowuje się do wypłaty świadczeń osobom, które zapewniły dach nad głową i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Wnioski będzie można składać od czwartku (24 marca) m.in. w siedzibie ZKZL. Cały czas trwa też przyznawanie numerów PESEL.

Na zdjęciu wnętrze sali konferencyjnej urzędu miasta, za stołem 4 osoby, za nimi granatowa ścianka - grafika artykułu
Wysokość świadczenia wynosić będzie 40 zł za osobę dziennie

Od czwartku będzie można składać wnioski o wypłatę świadczeń dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. W poznańskim urzędzie miasta ich rozpatrywaniem zajmie się Biuro Spraw Lokalowych, które - poza obsługą wniosków - będzie zajmować się również wypłatą świadczenia.

Dokumenty będzie można składać w formie papierowej - osobiście w siedzibie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych (ZKZL) oraz punktach obsługi klienta - lub elektronicznie, poprzez platformę ePUAP.

Aby uniknąć kolejek, najlepiej zgłosić się do siedziby ZKZL przy ul. Matejki 57 (czynne w poniedziałki, w godz. 8-17 oraz od wtorku do piątku w godz. 8-15.30).

Można też udać się do punktów obsługi klienta (POK) - wszystkie czynne są w poniedziałki, w godz. 8-17 oraz od wtorku do piątku w godz. 8-15.30:

  • POK 1 (ul. Brzask 3) - Grunwald i Jeżyce;
  • POK 2 (os. Piastowskie 77) - Nowe Miasto;
  • POK 3 (ul. 23 Lutego 4/6A) - Stare Miasto;
  • POK 4 (ul. Łozowa 26) - Wilda;
  • POK 5 (ul. Nehringa 2) - Grunwald;

Wnioski do pobrania dostępne będą na stronie poznan.pl/sprawylokalowe, w siedzibie ZKZL oraz w punktach obsługi klienta. Więcej informacji na temat wniosków można znaleźć pod numerem telefonu: 61 415 88 03. Do wniosku należy dołączyć dokument, potwierdzający przekroczenie granicy przez obywatela Ukrainy po 24.02.2022 r., np. ksero zaświadczenia o nadaniu nr PESEL (na dokumencie znajduje się pieczęć świadcząca o statusie uchodźcy) lub ksero strony paszportu z pieczęcią Straży Granicznej.

Trudno oszacować, ilu poznaniaków zgłosi się po wypłatę świadczenia - Miasto nie gromadzi danych dotyczących tego, kto przyjął uchodźców pod swój dach. Może wyłącznie szacować liczbę osób, które uciekły przed wojną i schroniły się w stolicy Wielkopolski.

- We wtorek, 22 marca na terenie Poznania przebywało 2007 osób, które uciekły przed wojną - są rozlokowani przez wojewodę, znajdują się w różnych ośrodkach - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta miasta. - Do 21 marca wydano 22 581 zaświadczeń pozwalających na bezpłatną jazdę komunikacją miejską przez 30 dni. To pozwala nam szacować, że realnie w Poznaniu może być ok. 40 tysięcy uchodźców.

Wysokość świadczenia wynosić będzie 40 zł za osobę dziennie (maksymalnie za 60 dni). W szczególnie uzasadnionych przypadkach kwotę oraz okres świadczenia będzie mógł podwyższyć wojewoda.

Pieniądze będą wypłacane z dołu, a więc po zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom. Nie ma możliwości ich wypłaty zaliczkowo.

Ważne: osoby, które złożą wniosek, będą robić to pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. W wątpliwych sytuacjach Miasto będzie mogło uzależnić wypłatę od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Sprawdzane będą te wnioski, które zostaną ocenione jako niemożliwe do zaakceptowania: podejrzane ze względu na np. zgłoszoną liczbę osób, miejsce zakwaterowania itd.

Wnioski rozpatrywane będą w ciągu miesiąca od dnia złożenia.

- Oczywiście będziemy starali się zrobić to szybciej - mówi Renata Murczak, dyrektorka Biura Spraw Lokalowych UMP. - Spodziewamy się jednak, że zgłosi się do nas wiele osób. Dlatego aby usprawnić pracę, prosimy, by nie składać tych dokumentów co kilka dni. Jeśli to możliwe, lepiej złożyć jeden wniosek już po zakończeniu wspierania uchodźców.

Do dziś nie wyposażono gmin w jeden centralny rejestr wypłat czy kontrahentów. W związku z tym Miasto opracowuje aplikację, która pozwoli na weryfikację wypłaconych świadczeń w podstawowym zakresie. Nie wyklucza to sprawdzenia wniosków w miejscach zakwaterowania uchodźców.

AW

Załączniki