Wybory samorządowe - ruszył nabór na członków obwodowych komisji wyborczych

W kwietniu Polacy zagłosują w wyborach samorządowych. Na terenie Poznania ich przygotowaniem i przeprowadzeniem zajmować się będzie ok. 2500 członków obwodowych komisji wyborczych. Kandydatury można zgłaszać do 8 marca.

Zdjęcie przedstawia osobę wiesząjącą tabliczkę z napisem "Obwodowa Komisja Wyborcza nr 78 w Poznaniu". - grafika artykułu
Wybory samorządowe - ruszył nabór na członków obwodowych komisji wyborczych

Aby zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej, trzeba spełniać określone kryteria. Należy najpóźniej w dniu zgłoszenia kandydatury mieć ukończone 18 lat i posiadać prawa wyborcze. Kolejnym wymogiem jest, aby kandydaci do składu OKW w Poznaniu stale zamieszkiwali na obszarze Wielkopolski i byli ujęci w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze województwa.

Na członkostwo w OKW nie mogą liczyć osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu i ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu. Członkami obwodowych komisji wyborczych nie mogą być także m.in. kandydaci w wyborach, ich rodzice, małżonkowie, rodzeństwo i dzieci, obserwatorzy społeczni oraz mężowie zaufania

Ile wynosi wynagrodzenie członka obwodowej komisji wyborczej?

Dieta (netto) członka komisji wynosi 700 zł, zastępcy przewodniczącego komisji - 800 zł, z kolei przewodniczącego komisji - 900 zł. W przypadku zarządzenia drugiej tury wyborów, dieta za udział w niej wynosi 50% wysokości diety za pierwszą turę. 

Jakie są obowiązki członka komisji? 

Członkowie OKW nie pracują wyłącznie w dzień głosowania. Ich praca zaczyna się znacznie wcześniej, praktycznie zaraz po powołaniu. Wśród głównych obowiązków znajdują się: udział w posiedzeniach komisji, szkoleniach organizowanych przez urzędników wyborczych, przeliczanie kart do głosowania, odbiór lokalu wyborczego, a w dniu wyborów - przeprowadzenie głosowania oraz ustalanie wyników wyborów w obwodzie.

Jak zgłosić swoją kandydaturę?

Najlepiej zgłosić się bezpośrednio do pełnomocnika jednego z komitetów wyborczych, bo to właśnie one mają pierwszeństwo zgłaszania kandydatur. Wykaz zarejestrowanych komitetów, wraz z adresami stron internetowych, jest dostępny na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

Druga możliwość to indywidualne zgłoszenie na listę rezerwową. Osoby zgłaszające się w ten sposób mogą zostać powołane w skład komisji, ale tylko w przypadku, gdy komitety wyborcze nie przedstawią wystarczającej liczby kandydatów. Formularz indywidualnego zgłoszenia do OKW oraz więcej informacji można znaleźć na stronie poznan.pl/wyborysamorzadowe2024

Wypełniony i podpisany formularz w wersji papierowej można złożyć w budynku Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17:

  • osobiście w pok. nr 23 w dni robocze w godz. 8:00-15:30,
  • do oznaczonej urny na parterze,
  • pocztą na adres: Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań z dopiskiem "zgłoszenie okw".

W sprawie zgłoszeń kandydatów na członków OKW można kontaktować się z pracownikami urzędu miasta pod numerami tel: 61 878 5202,  61 878 5261, 61 888 4616 lub mailowo: zgloszenia_okw@um.poznan.pl.  

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę, 7 kwietnia. Wtedy Polacy wybiorą członków rad gmin, miast, powiatów i sejmików wojewódzkich, a także wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast. 

Jeżeli w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast pierwsza tura głosowania nie przyniesie rozstrzygnięcia, 21 kwietnia przeprowadzona zostanie druga. Wtedy jej obsługą zajmą się członkowie OKW, którzy brali udział  w przygotowaniu i przeprowadzeniu pierwszego głosowania. Nie trzeba ponownie się zgłaszać. 

JZ