Życie pszczół bez tajemnic

W Lesie Dębińskim otwarto ścieżkę przyrodniczą "Cztery pory roku w świecie zapylaczy". Za pomocą tablic edukacyjnych i pokazowych obiektów przybliża ona odbiorcom niezwykle zróżnicowany, barwny i pełen ciekawostek świat owadów zapylających.

Galeria zdjęć przedstawia ścieżkę edukacyjną "4 pory roku w świecie zapylaczy". - grafika artykułu
Życie pszczół bez tajemnic

Ścieżka jest zlokalizowana obok siedziby Zakładu Lasów Poznańskich przy ul. Ku Dębinie 2 (okolice placu zabaw dla dzieci). 

- Poprzez 10 tablic edukacyjnych chcemy umożliwić dzieciom, młodzieży i dorosłym zapoznanie się z rolą i znaczeniem w naszym życiu owadów zapylających  - mówi Stanisław Tamm, Sekretarz Miasta Poznania. 

Ścieżka składa się także z obiektów pokazowych - ula wielkopolskiego, hotelika dla owadów oraz rzeźby pszczoły.

- Dzięki ścieżce dowiemy się m.in. jakie zapylacze możemy spotkać, jak je rozpoznawać i jaki związek mają one z kwiatami - mówi Katarzyna Dytrych, przyrodniczka i edukatorka. - W Polsce żyje ok. 470 gatunków pszczół, a my kojarzymy raptem kilka z nich, natomiast ta ścieżka pokaże to niesamowite bogactwo i różnorodność przyrody. Mam nadzieję, że zachęci także do samodzielnego odkrywania tajemnic świata zapylaczy. 

Aby pogłębić zdobytą wiedzę, przygotowane zostały także dodatkowe materiały edukacyjne w formie zagadek i łamigłówek. Można je pobrać za pomocą kodów QR, które są umieszczone na wybranych tablicach. Materiały zachęcają również do działań na rzecz owadów, głównie poprzez sadzenie i wysiew kwiatów oraz budowę dla nich schronień.

Nowo utworzona ścieżka to także doskonałe miejsce do prowadzenia warsztatów, zielonych lekcji czy spacerów edukacyjnych. Zawarte na tablicach schematy umożliwiają lepsze zrozumienie prezentowanych treści, a realistyczne rysunki owadów, ich siedlisk oraz roślin pozwalają na uchwycenie detali, by móc łatwiej rozpoznawać gatunki podczas terenowych obserwacji.  

Z materiałów dydaktycznych przygotowanych w ramach ścieżki mogą korzystać także nauczyciele, edukatorzy i animatorzy. Można je pobrać na stronie www.poznan.pl/pszczoly. Zawierają pomysły na zabawy i zajęcia dla dzieci z klas 1-6, które po odpowiedniej modyfikacji mogą zostać wykorzystane również w klasach 7-8.  

Ścieżka została przygotowana z również myślą o osobach z niepełnosprawnościami - tablice edukacyjne oraz obiekty pokazowe zostały zamontowane na odpowiedniej wysokości oraz opisane alfabetem Braille'a. Wprowadzono system Totupoint, za pomocą którego osoby niedowidzące lub niewidome będą mogły wysłuchać materiałów edukacyjnych. Zainstalowano także tablice tyflograficzne umożliwiające poznanie przez dotyk budowy trzmiela oraz kwiatu.

Ścieżka "Cztery pory roku w świecie zapylaczy"została zrealizowana w ramach programu "Poznań dla pszczół" oraz dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

Miasto dba o pszczoły

Na rzecz pszczół Miasto Poznań działa już od wielu lat. 

- W ramach programu "Poznań dla pszczół" od 2019 roku realizujemy liczne działania edukacyjne - warsztaty dla różnych grup wiekowych, wystawy tematyczne, publikacje, filmy, a także szkolenia dla nauczycieli. Chcemy mówić o roli owadów zapylaczy w mieście w sposób przystępny, tak żeby mieszkańcy poznali ich potrzeby i przyzwyczajenia, a także, żeby zrozumieli, że te owady są bardzo ważną częścią życia naszej planety - mówi Joanna Jajus, dyrektorka Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UMP.

W ramach programu "Poznań dla pszczół" odbędzie się konkurs plastyczny dla dzieci z poznańskich przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem "Cztery pory roku w świecie zapylaczy". Najmłodsi będą mieli za zadanie stworzenie pracy przedstawiającej własne obserwacje życia zapylaczy w dowolnej porze roku. Może być ona wykonana dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, itp.), w formacie A4 w formie płaskiej (nie przestrzennej).

Nabór trwa do 26 kwietnia. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody. Regulamin oraz karty zgłoszeń dostępne są na stronie www.poznan.pl/pszczoly w zakładce "Konkursy".

W najbliższych dniach rozpoczną się również działania dedykowane nauczycielom i edukatorom nakierowane na upowszechnianie wiedzy na temat zapylaczy wśród uczniów.

Dzięki programowi w stolicy Wielkopolski przybywa miejsc schronienia i rozmnażania dla owadów zapylających. Specjalne hoteliki można zobaczyć w miejskich parkach, np. Wilsona czy Jana Pawła II, na terenie lasów miejskich, w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, w sąsiedztwie POSUM oraz w wielu innych miejscach zaproponowanych przez rady osiedli. 

Co roku w ramach akcji "Stołówka dla fifnych owadów" hoteliki dla zapylaczy wraz z torebkami z nasionami pyłko- i nektarodajnymi trafiąją  do przedszkoli i szkół podstawowych. Dzięki programowi w Poznaniu powstały także miejskie pasieki - w parku Cytadela, Lasku Dębińskim czy na terenie Term Maltańskich. 

"Poznań dla pszczół" jest realizowany przez Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UMP.


JZ