Programy i Inicjatywy Komisji Europejskiej

Uczenie się przez całe życie


Program Leonardo da Vinci


LeoQuaG Innovation Transfer Project Quality Guidelines

Realizator: Zespół Szkół Odzieżowych

Doskonalenie i rozpowszechnienie w kolejnych krajach Unii Europejskiej wytycznych jakości zarządzania w organizacjach edukacyjnych.
Lider projektu: RKW Berlin - Brandenburg

Okres realizacji: 2011-2013

Wartość projektu: 27 136,27 EUR
Dofinansowanie: 20 352,20 EUR


Model oceny kompetencji zawodowych mechaników samochodowych w kontekście doświadczeń Unii Europejskiej

Realizator: Zespół Szkół Samochodowych

Opracowanie kompendium zadań umożliwiających ocenę wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych nabytych w europejskich instytucjach kształcenia zawodowego. Wypracowanie założeń do organizacji i przeprowadzenie międzynarodowego konkursu dla uczniów z zakresu wiedzy i umiejętności praktycznych mechaników samochodowych.
Rozszerzenie współpracy międzynarodowej poprzez upowszechnianie wypracowanego produktu do oceny jakości kształcenia zawodowego mechaników samochodowych.

Okres realizacji: 2010-2012

Wartość projektu: 25 000,00 EUR
Dofinansowanie: 25 000,00 EUR


Leonardo da Vinci Mobility 2012 - IVT (42 uczniów z klas: Technik mechatronik i Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej) - "Pasjonaci i profesjonaliści-praktyki międzynarodowe drogą do zawodów przyszłości"

Realizator: Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej

Grupa docelowa: IVT (47 uczniów) - zdobycie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w zawodach technik mechatronik i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, praktyczna nauka języków obcych, w szczególności w zakresie słownictwa specjalistycznego, zwiększenie motywacji do dalszego kształcenia, zwiększenie szans na rynku pracy.

Okres realizacji: 2012-2013

Wartość projektu: 85 754,00 EUR
Dofinansowanie: 85 754,00 EUR


VETPRO (10 nauczycieli) - "Europejskie metody kształcenia w zawodach przyszłości drogą do optymalizacji procesów nauczania"

Realizator: Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej

Grupa docelowa: VETPRO (12 nauczycieli) - realizacja planu wymiany doświadczeń z grupą swoich odpowiedników zawodowych za granicą, zapoznanie się z warunkami realizacji nauczania nowych przedmiotów za granicą, wymiana swoich uwag do metod potwierdzania kwalifikacji zawodowych, poznanie modelu edukacji za granicą.

Okres realizacji: 2012-2013

Wartość projektu: 13 460,00 EUR
Dofinansowanie: 13 460 EUR


VETPRO (5 nauczycieli) - "Wymieniamy doswiadczenia by uczyć lepiej"

Realizator: Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej

Grupa docelowa: VETPRO (5 nauczycieli) - realizacja planu wymiany doświadczeń z grupą swoich odpowiedników zawodowych za granicą, zapoznanie się z warunkami realizacji nauczania nowych przedmiotów za granicą, wymiana swoich uwag do metod potwierdzania kwalifikacji zawodowych, poznanie modelu edukacji za granicą.

Okres realizacji: 2013-2014

Wartość projektu: 8 510,00 EUR
Dofinansowanie: 8 510,00 EUR


Rewelacja: szkoła-uczeń-pracodawca; elastyczność kadry wobec zmian na rynku pracy (VETPRO)

Realizator: Zespół Szkół Samochodowych

Zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego (praktyki i staże zagraniczne) bądź poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (wymiany doświadczeń).

Okres realizacji: 2007 - 2008

Wartość projektu: 43.122,00 EUR  
Dofinansowanie: 43.122,00 EUR


Sprzężenie: uczeń-szkoła-pracodawca gwarancją sukcesu na rynku pracy (IVT)

Realizator: Zespół Szkół Samochodowych

Zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego (praktyki i staże zagraniczne) bądź poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (wymiany doświadczeń).

Okres realizacji: 2007 - 2009

Wartość projektu: 34.719,00 EUR  
Dofinansowanie: 34.719,00 EUR


Praktyka europejska w kształceniu zawodowym (IVT)

Realizator: Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych

Zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego (praktyki i staże zagraniczne) bądź poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (wymiany doświadczeń).

Okres realizacji: 2009 - 2010

Wartość projektu: 16.690,00 EUR  
Dofinansowanie: 16.690,00 EUR


Projekt kształcenia w zakresie funkcjonowania hoteli i kompleksowej obsługi ich gości (IVT)

Realizator: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

Zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego (praktyki i staże zagraniczne) bądź poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (wymiany doświadczeń).

Okres realizacji: 2008 - 2009

Wartość projektu: 89.326,00 EUR  
Dofinansowanie: 89.326,00 EUR


Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego metodą e-learning (VETPRO)

Realizator: Zespół Szkół Łączności

Okres realizacji: 2007 - 2008

Wartość projektu: 18.670,00 EUR  
Dofinansowanie: 18.670,00 EUR


Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół


Comenius - Partnerskie Projekty Szkół - edycja 2007-2009

Realizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 62;
Szkoła Podstawowa nr 84;
Szkoła Podstawowa nr 85;
Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1;
Szkoła Podstawowa nr 20;
Gimnazjum nr 30.

Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych

Okres realizacji: 2007-2009

Wartość projektu: 80 000,00 EUR
Dofinansowanie: 80 000,00 EUR


Comenius - Partnerskie Projekty Szkół - edycja 2008-2010

Realizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 18;
Szkoła Podstawowa nr 58;
Szkoła Podstawowa nr 59;
Gimnazjum nr 23;
Gimnazjum nr 24;
Gimnazjum nr 33;
Gimnazjum nr 42
Zespół Szkół Ekonomicznych;
XXV Liceum Ogólnokształcące;

Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych

Okres realizacji: 2008-2010

Wartość projektu: 192 000,00 EUR
Dofinansowanie: 192 000,00 EUR


Comenius - Partnerskie Projekty Szkół - edycja 2009-2011

Realizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 69;
Szkoła Podstawowa nr 5;
Szkoła Podstawowa nr 70;
Gimnazjum nr 5;
Gimnazjum nr 9;
Gimnazjum nr 24;
Zespół Szkół Łączności;
VII Liceum Ogólnokształcące;

Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych

Okres realizacji: 2009-2011

Wartość projektu: 162 000,00 EUR
Dofinansowanie: 162 000,00 EUR


Comenius - Partnerskie Projekty Szkół - edycja 2010-2012

Realizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 7;
Szkoła Podstawowa nr 58;
V Liceum Ogólnokształcące;
XI Liceum Ogólnokształcące;
Zespół Szkół Ekonomicznych;
Zespół Szkół Komunikacji;
Zespół Szkół Zawodowych nr 6.

Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych

Okres realizacji: 2010-2012

Wartość projektu: 115 000,00 EUR
Dofinansowanie: 115 000,00 EUR


Comenius - Partnerskie Projekty Szkół - edycja 2011-2013

Realizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 20;
Szkoła Podstawowa nr 59;
Gimnazjum nr 9;
Gimnazjum nr 23;
Gimnazjum nr 24;
Gimnazjum nr 33;
Gimnazjum nr 60;
VII Liceum Ogólnokształcące;
Zespół Szkół nr 111

Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych

Okres realizacji: 2011-2013

Wartość projektu: 165 000,00 EUR
Dofinansowanie: 165 000,00 EUR


Comenius - Partnerskie Projekty Szkół - edycja 2012-2014

Realizatorzy: Przedszkole nr 71;
Szkoła Podstawowa nr 46,
Szkoła Podstawowa nr 69;
Szkoła Podstawowa nr 79;
Szkoła Podstawowa nr 85;
Gimnazjum nr 5;
Gimnazjum nr 57;
Gimnazjum nr 65;
IV Liceum Ogólnokształcące;
Zespół Szkół Ekonomicznych;
Zespół Szkół Łączności

Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych

Okres realizacji: 2012-2014

Wartość projektu: 200 000,00 EUR
Dofinansowanie: 200 000,00 EUR


Comenius - Partnerskie Projekty Szkół - edycja 2013-2015

Realizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 22,
Gimnazjum nr 53,
II Liceum Ogólnokształcące,
Zespół Szkół Komunikacji,
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących

Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych

Okres realizacji: 2013-2015

Wartość projektu: 95 000,00 EUR
Dofinansowanie: 95 000,00 EUR


Program Comenius Regio


Cultural activities in school education - Polish and Hungarian experience

Realizator: Wydział Oświaty

Współpraca władz oświatowych Poznania i partnerskiego miasta Gyor (Węgry) w zakresie:
praktyczna edukacja kulturalna (competence based cultural education), wzbogacenie oferty edukacyjnej w szkołach dzięki zajęciom kulturalnym dla uczniów, dialog międzykulturowy w edukacji szkolnej.

Okres realizacji: 2009-2011

Wartość projektu: 25 000,00 EUR
Dofinansowanie: 25 000,00 EUR


Olympism and integration of young people in education - olimpizm a integracja młodych ludzi poprzez edukację

Realizator: Wydział Oświaty

Celem projektu jest społeczna integracja młodzieży niepełnosprawnej na pól edukacji fizycznej i sportu. Lider Projektu - Miasto Poznań (Wydział Oświaty), partnerzy lokalni: AWF w Poznaniu, Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów "Start", Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1. Partner: Miasto Kyustendil (Bułgaria) i partnerzy lokalni: Szkoła podstawowa ""Paicy Hilendarksi", Centrum Badawcze wspierające zintegrowaną edukację uczniów i studentów o szczególnych potrzebach edukacyjnych, Stowarzyszenie "Partnerzy - Kyustendil"

Okres realizacji: 2010-2012

Wartość projektu: 45 000,00 EUR
Dofinansowanie: 38 750,00 EUR


Rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych u uczniów poprzez sztukę i działania parateatralne

Realizator: Wydział Oświaty

Projekt ma charakter badawczy, opiera się zarówno na działaniach lokalnych jak i na międzynarodowej wymianie doświadczeń. W ramach projektu planowana jest organizacja warsztatów teatralno-emocjonalnych z grupą 16 uczniów gimnazjum, oraz z grupą nauczycieli, których celem jest rozwój kompetencji emocjonalnych i aktywizacja zdolności twórczych uczniów, zastosowanie metod pracy z uczniami podczas zajęć lekcyjnych. Projekt partnerski:
Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1
Fundacja Edu Gate

Okres realizacji: 2012-2014

Wartość projektu: 45 000,00 EUR
Dofinansowanie: 38 750,00 EUR


YALE - Małe Dzieci jako Aktywne Osoby Odkrywające swój Świat

Realizacja projektu obejmuje:

- wymianę doświadczeń, dobrych praktyk w zakresie metod aktywnego uczenia się u dzieci oraz polityk edukacyjnych między władzami, jak i kadrą edukacyjną przedszkoli,

- stworzenie możliwości rozwoju zawodowego dla kadry edukacyjnej przedszkoli, poprzez wizyty studyjne,

- wymianę doświadczeń i szkolenia w zakresie metody projektów,

- opracowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi i udokumentowanie najlepszych praktyk związanych z wdrażaniem metody projektów w przedszkolach przez polsko-niemiecki zespół ekspertów.

W projekcie uczestniczą władze oświatowe Miasta Poznania oraz Administracji Senatu Berlina, poznańskie i berlińskie placówki przedszkolne, Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren z Poznania oraz Internationale Akademie für innovative Pädagogik, Psychologie und Ökonomie (INA gGmbH) an der Freien Universität Berlin.

Okres realizacji:2013-2015

Wartość projektu (dla Miasta Poznania):35 000 EUR

Dofinansowanie (dla Miasta Poznania): 28 750 EUR


Program Erasmus


E-LOCAL

Realizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych

Okres realizacji: 2010-2012

Wartość projektu: 24 907,00 EUR
Dofinansowanie: 18 400,00 EUR


elockALL- E-LOCAL for all

Realizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Umożliwienie instytucjom nieakademickim podejmowania współpracy ze szkołami wyższymi

Okres realizacji: 2013-2012

Wartość projektu: 12 128,00 EUR
Dofinansowanie: 8 975,00 EUR


Grundvig


AWAKE - Aging With Active Knowledge and Experience OBUDŹ SIĘ! - Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu

Realizator: Centrum Inicjatyw Senioralnych

Centrum Inicjatyw Senioralnych, w partnerstwie z 5 organizacjami europejskimi zrealizowało w okresie od 1 sierpnia 2011 do 31 lipca 2013 roku projekt AWAKE. Projekt został w całości sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" 2007 - 2013 r. - Projekty Partnerskie Grundtviga.
Projekty Partnerskie Grundtviga to projekty na niewielką skalę, których głównym zamierzeniem jest wymiana doświadczeń i rozszerzenie współpracy pomiędzy mniejszymi, mniej doświadczonymi we współpracy europejskiej organizacjami, zajmującymi się szeroko rozumianą ogólną edukacją dorosłych.
Wspólnym celem instytucji zaangażowanych w projekt AWAKE było udoskonalenie metod nauczania osób 50+, w oparciu o sprawdzone w Europie sposoby edukacji i aktywizacji osób starszych. Podczas spotkań organizowanych u każdego z partnerów omówiono zagadnienia związane z metodyką nauczania osób starszych i zapoznaliśmy się z dobrymi praktykami naszych partnerów. Poruszono m.in. kwestie dotyczące różnych sposobów motywowania seniorów do nauki, organizacji wolontariatu osób 50+, sposobów ich aktywizacji oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu osób starszych.

Szczegółowe informacje dot. projektu i jego produktów na stronie internetowej:
http://www.centrumis.pl/projekt-awake.html

Partnerzy:
    Litewskie Stowarzyszenie Centrów Edukacji Osób Dorosłych, Wilno, Litwa
    Centrum Wolontariatu V.S.S.P., Turyn, Włochy
    Centrum Transferu Innowacji Edukacji, Jełgawa, Łotwa
    Stowarzyszenie "Edukacja przez całe życie", Targu Jiu, Rumunia
    Stowarzyszenie Kobiet na rzecz zdrowego starzenia się, Madryt, Hiszpania

Okres realizacji: 2011-2013

Wartość projektu: 71 120 zł
Dofinansowanie: 71 120 zł


Program Europa dla Obywateli


Europa bez barier - integracja europejska przez sport

Realizator: Wydział Sportu

Projekt dotyczył organizacji międzynarodowych integracyjnych zawodów pływackich dla młodzieży z 7 miast partnerskich Poznania: Assen, Brna, Charkowa, Gyor, Hanoweru, Ra'anana, Kutaisi. Każda z reprezentacji składała się z 20 zawodników: 10 sportowców niepełnosprawnych i 10 pełnosprawnych oraz 5 opiekunów (trenerów, lekarzy, przedstawicieli miast). Impreza odbyła się przy okazji ceremonii otwarcia Term Maltańskich.
Oprócz rywalizacji w zawodach pływackich, dla wszystkich zawodników zorganizowano warsztaty integracyjne. Ponadto, sportowcy zapoznali się z polską kulturą, zwiedzili Poznań i wzięli udział w zajęciach hipoterapii organizowanych w trakcie imprezy "Cavaliada 2011".
Partnerzy:
Poznań (Polska) - Wnioskodawca
Assen (Holandia)
Brno (Czechy)
Gyor (Węgry)
Hanower (Niemcy)
Pozuelo de Alarcon (Hiszpania)
Ra'anana (Izrael) - "obserwator"
Kutaisi (Gruzja) - "obserwator"

Okres realizacji: 2011-2012

Wartość projektu: 129 399,43 zł
Dofinansowanie: 129 399,43 zł


CC NET. CITIES OF CHANGE - cooperation of cities in the field of city development" - Europa dla obywateli, Sieci miast partnerskich

Realizator: Biuro Koordynacji Projektów/Wydział Rozwoju Miasta

Projekt jest wdrażany od czerwca 2013 r. przez partnerstwo 14 europejskich miast. Tematem projektu są innowacyjne metody monitorowania zmian dla wzmocnienia rozwoju dużych miast. Miasta partnerskie projektu pracują nad tym szerokim zagadnieniem poprzez wymianę doświadczeń i działania podnoszące kompetencje (capacity building) w trzech obszarach tematycznych dotyczących:
- systemów monitoringu strategicznego wykorzystywanych przez miasta,
- konsultacji społecznych i partycypacji społecznej w dużych miastach,
- badań jakości życia w procesie zarządzania miastem.
Głównym celem projektu jest stworzenie europejskiej sieci dla wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie rozwoju miast oraz nowoczesnego strategicznego zarządzania miastami.
Na przestrzeni dwóch lat realizacji projektu zostaną zorganizowane w Poznaniu trzy główne wydarzenia obejmujące konferencje połączone z warsztatami i debatami, seminarium oraz wizytami studyjnymi. W spotkaniach wezmą udział przedstawiciele partnerów projektu oraz instytucji z Polski. Wydarzenia są adresowane do reprezentantów lokalnej społeczności, władz lokalnych odpowiedzialnych za rozwój miejski i monitoring, konsultacje społeczne i relacje ze społeczeństwem, przedstawicieli środowiska naukowego, organizacji pozarządowe i zainteresowanych obywateli. Równolegle w projekcie trwa współpraca lokalnych ekspertów z miast partnerskich projektu nad przygotowaniem treści spotkań projektu i publikacją końcową.
Miasta partnerskie zadeklarowały kontynuację współpracy także po zakończeniu projektu, a zaproszenie do włączenia się w prace sieci CCnet jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych europejskich miast.
Partnerstwo projektu:
-Poznań (Lider projektu),
- Bolonia (Włochy),
- Bukareszt (Rumunia),
- Daugavpils (Łotwa),
- Dublin (Irlandia),
- Florencja (Włochy),
- Haga (Holandia),
- Hengelo (Holandia),
- Kłajpeda (Litwa),
- Murcja (Hiszpania),
- Padwa (Włochy),
- Rennes (Francja),
- Wolverhampton (Wielka Brytania),
- Region Metropolitalny Hanower - Brunszwik - Getynga - Wolfsburg (Niemcy).

Link do strony: www.ccnet.poznan.pl

Okres realizacji: 2013-2015

Wartość projektu: 27 136,27 zł

Dofinansowanie: 20 352,20 zł


EuropeAid - Program Komisji Europejskiej dot. współpracy zewnętrznej


AWARE & FAIR - City Games and campaign for local response to the Millennium Development Goals

Realizator: Wydział Ochrony Środowiska

Podjęte ramach projektu działania dotyczyły podniesienia świadomości w zakresie globalnych wyzwań związanych z Milenijnymi Celami Rozwoju Narodów Zjednoczonych i Sprawiedliwym Handlem (bioróżnorodność, praca dzieci, prawa człowieka, globalna edukacja, kreowanie potencjału), uwzględniając różnice polityczne, kulturowe, społeczne i geograficzne partnerów projektu. Jednym z rezultatów projektów jest uzyskanie przez Miasto Poznań tytułu "Miasta Przyjaznego dla Sprawiedliwego Handlu"                                           
Lider: Hannover - Niemcy
Partnerzy: Blantyre - Malawi
Poznań - Polska
Miskolc - Węgry
Litomerice - Czechy
Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu
TransFair Association for Support of Fair Trade - Niemcy

Link do strony: www.awarefare.org

Okres realizacji: 2011-2013

Wartość projektu dla Poznania: 102 580 EUR

Dofinansowanie: 76 935 EUR


Daphne III


TAKI MAŁY A V.I.P. - tworzenie systemu ochorny dzieci w wieku do lat 5 przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem

Realizator: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Celem projektu było zaprojektowanie i rozpoczęcie wdrażania w Poznaniu i Wilnie lokalnych systemów profilaktyki i ochrony małych dzieci w wieku do lat 5 przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem, które będą skoncentrowane na potrzebach i prawach małych dzieci ("Mały a V.I.P") zagrożonych krzywdzeniem bądź zaniedbywaniem lub krzywdzonych/zaniedbywanych
Na podstawie współpracy pomiędzy partnerami zagranicznymi i lokalnymi przygotowano model lokalnego systemu ochrony małych dzieci przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem oparty na założeniu współpracy i rozdzielenia zadań i kompetencji wszystkich lokalnych jednostek zaangażowanych w poszczególne etapy profilaktyki i ochrony małych dzieci.
Gwarancją sukcesywnego wdrażania kolejnych założeń lokalnego systemu jest podpisane w grudniu 2012 r. Poznańskie Porozumienie na Rzecz Ochrony Małych Dzieci "Taki mały a VIP" skupiające kluczowe instytucje i organizacje zajmujące się małym dzieckiem i jego rodziną na drodze pomocy interwencyjnej, prawnej, socjalnej, psychologicznej i pedagogicznej.
W następstwie realizacji projektu przygotowano też koncepcję pilotażowego przetestowania jednego z kluczowych założeń modelu tj. rozdzielania zadań pomiędzy kuratorem sądowym a pracownikiem socjalnym w wybranych dzielnicach Poznania. Pilotaż planowany jest w roku 2014 w ramach projektu "Taki mały a VIP w Poznaniu", który ubiega się o dofinansowanie z Programu "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć" w ramach Funduszu Małych Grantów Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF).                               
Więcej o działaniach w ramach lokalnego systemu na stronie:
www.childunderprotection.eu
Miasto Poznań - lider
Terenowy Komitet Ochorny Praw Dziecka w Poznaniu
Fundacja na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci "Zero-Pięć"
Komenda Miejska Policji w Poznaniu
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Centrum Wspierania Dzieci w Wilnie na Litwie
University College London Consultants Ltd.
Miasto Umea
Rządowe Centrum Ochrony Praw Dziecka i Adopcji w Wilnie

Okres realizacji: 2011-2013

Wartość projektu: 843 041,00 zł
Dofinansowanie: 505 825,00 zł


7 Program Ramowy


"ICT Wielkopolska - Wielkopolski klaster technologii informatycznych i komunikacyjnych zorientowany na badania"

Realizator: Wydział Działalności Gospodarczej

Projekt ICT Wielkopolska ma na celu zainicjowanie i umocnienie procesu budowy struktur organizacyjnych Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego
Misją projektu jest integracja firm ICT oraz ośrodków naukowych tej branży dla rozwijania i wdrażania innowacyjnych technologii i produktów w celu podnoszenia konkurencyjności gospodarki miasta Poznania i regionu Wielkopolski
- Skuteczne koordynowanie projektu pod względem organizacyjnym i finansowym -
w efekcie wyszkolenie personelu, który w przyszłości poprowadzi biuro klastra
- Opracowanie diagnozy potencjału badawczego klastra
- Opracowanie mapy kompetencji klastra - poprzez sporządzenie regionalnego portfolio firm ICT, opracowanie analizy SWOT dla klastra
- Opracowanie ścieżek komercjalizacji nowych technologii wypracowanych w ramach klastra
- Promocja klastra oraz rezultatów projektu - poprzez m.in. opracowanie marki klastra oraz uruchomienie portalu klastra
Partnerzy:
1. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
2. Politechnika Poznańska
3. Verax Systems Sp. z o.o.
4. Alma S.A.
5. Talex S.A.

Okres realizacji: 2009-2010

Wartość projektu: 125 997,00 zł
Dofinansowanie: 100 800,00 zł


Program Młodzież w działaniu


Wielkopolska GRA! - Generator Rozwoju Aktywności.exe

Realizator: Gabinet Prezydenta

Celem projektu jest przeprowadzenie  nietypowych warsztatów, konstruktywnego dialogu, zdobywania umiejętności oraz nauki przez zabawę w tematyce gier i aplikacji komputerowych. W trzydniowych spotkaniach lokalnych w Poznaniu, Lesznie, Kaliszu, Koninie i Pile weźmie udział 220 młodych graczy. Głównym celem na tym poziomie będzie wypracowanie lokalnej bazy danych problemów i oczekiwań młodzieży w ramach polityki młodzieżowej oraz wygenerowanie aktywności obywatelskiej. Zostanie stworzona możliwość dialogu z politykami i ekspertami młodzieżowymi. Na kolejnym poziomie połączone zostaną sieci lokalne, w finałowej rundzie w Poznaniu spotka się 100 najaktywniejszych graczy z całej Wielkopolski. Podzielą się oni doświadczeniem zdobytym we wcześniejszych etapach projektu i dzięki metodzie Open Space wybiorą swoje zadania (quest) na okres polskiej Prezydencji w Radzie UE.

Okres realizacji: 2010-2011

Wartość projektu: 82 860,77 EUR
Dofinansowanie: 20 753,93 EUR


I ciągle widzę ich twarze

Realizator: XXV LO

Pogłębianie u młodych ludzi poczucia obywatelstwa europejskiego i pomoc w zrozumieniu swojej roli w przyszłej Europie.

Okres realizacji: 02.11 - 07.11

Wartość projektu: 15.176,00 EUR
Dofinansowanie: 15.176,00 EUR


European Sarmatian - in search of common tradition

Realizator: Zespół Szkół Odzieżowych w Poznaniu

Celem projektu jest pogłębianie u młodych ludzi poczucia obywatelstwa europejskiego i pomoc w zrozumieniu swojej roli w przyszłej Europie.

Okres realizacji: 2007

Wartość projektu: 17 724 Euro

Dofinansowanie: 17 724 Euro


Different cultures in cameras eye

Realizator: Zespół Szkół Komunikacji

Celem projektu jest pogłębianie u młodych ludzi poczucia obywatelstwa europejskiego i pomoc w zrozumieniu swojej roli w przyszłej Europie.

Okres realizacji: 2007

Wartość projektu: 14 956,73 Euro

Dofinansowanie: 14 956,73 Euro

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej