MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE

Pierwsze Targi Poznańskie otwarto 28 maja 1921 r., a zamknięto 5 czerwca. Dzisiaj powstałe w początkach II Rzeczypospolitej Targi stały się jednym z symboli Poznania, kto wie, czy nie najbardziej znanym poza granicami kraju.

W 1917 roku na zjeździe Związku Towarzystw Kupieckich postanowiono, że po zakończeniu I wojny światowej co roku organizowane będą w Poznaniu międzynarodowe targi na wzór istniejących już w Lipsku. Początkowo miały charakter krajowy, dopiero na V Targach Poznańskich w 1925 roku wystawiać zaczęli handlowcy z zagranicy. Liczba firm zagranicznych biorących udział w kolejnych edycjach targowych wahała się od 273 do bez mała 500, co razem z firmami polskimi dało w najlepszym 1938 roku niebagatelną liczbę 2200 wystawców. Powierzchnia targowa wynosiła 56 tys. m2. Wielkim sukcesem okazało się zorganizowanie na terenach targowych Powszechnej Wystawy Krajowej w 10-lecie odzyskania niepodległości. Nie będąc formalnie imprezą targową, prezentowała w 32 działach polskie osiągnięcia powojenne. Cieszyła się ogromnym zainteresowaniem całego społeczeństwa, zwiedziło ją 4,5 mln osób, w tym 200 tys. z zagranicy. O scalającym gospodarkę i kulturotwórczym znaczeniu PeWuKi pisze się do dzisiaj.

W wyniku działań wojennych znaczna część obiektów targowych uległa zniszczeniu, jednak pierwsza powojenna wystawa otwarta została już w 1946 roku. Lata PRL-u to dla Targów okres, w którym dwa razy do roku odbywały się Targi Krajowe i raz, w czerwcu - Międzynarodowe. W 1950 roku Targi upaństwowiono.

Nieprzypadkowo Czerwiec 1956 roku rozpoczął się w czasie trwania XXV Międzynarodowych Targów Poznańskich. Dzięki temu zagraniczni wystawcy i dziennikarze mogli przekazać wiadomości o poznańskiej rewolucji swoim wolnym społeczeństwom.

Poznańskie Targi poza znaczeniem handlowym były przez wiele lat jedynym miejscem w kraju, gdzie Polacy mogli obejrzeć fragment niedostępnego, zachodniego świata - kosmiczną kabinę amerykańskiego "Apolla" czy nowoczesny samochód. W samym mieście miały zawsze znaczący wpływ na rynek pracy, rozwój gastronomii, hotelarstwa, transportu,  a nawet na architekturę.

W 1990 roku Targi przekształcono w spółkę z o.o., której udziałowcami zostały miasto Poznań i państwo. Obecnie MTP organizują w ciągu roku 60 różnego rodzaju imprez dla ponad stu sektorów rynku, m.in. Drema, Budma, Tour Salon, Polagra i Taropak. Uczestniczy w nich w ciągu roku 11,5 tys. wystawców z 80 państw i ok. 315 tys. gości. Ofertę targową prezentuje się w 16 pawilonach oraz na wolnym powietrzu (łączna powierzchnia wystawiennicza wynosi 145 tys. m2). Targowe Centrum Kongresowe organizuje corocznie 1300 spotkań, konferencji i kongresów z niebagatelną liczbą uczestników przekraczającą 1,7 mln. Na terenach targowych odbywają się duże imprezy muzyczne i plastyczne (Festiwal Przedmiotów Artystycznych, koncert Sinead O'Connor, Letnie Pogotowie Sztuki).

W 75. rocznicę ich otwarcia, 18 czerwca 1996 roku Rada Miasta Poznania przyznała Targom odznaczenie Zasłużony dla Miasta Poznania.


**


MARCIN ŚWIĘCICKI

Ekonomista, minister w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. W 1990 roku przekształcił Międzynarodowe Targi Poznańskie w spółkę, której udziałowcami zostało miasto Poznań (40%) i skarb państwa (60%), co było ówcześnie decyzją odważną, trudną i nadzwyczaj nowatorską, a dla Poznania niezwykle ważną. Dzięki jego zaangażowaniu Targi pozostały w Poznaniu i umocniły swoją pozycję.

Urodził się 17 kwietnia 1947 roku w Warszawie. Jest absolwentem ekonomii politycznej Uniwersytetu Warszawskiego, a także uniwersytetów amerykańskich: Washingtona i Harvardu. W 1981 roku uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Początkowo pracował na Uniwersytecie Warszawskim, następnie w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. Był członkiem PZPR. W 1989 roku uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu po stronie rządowej, opowiadając się za urynkowieniem polskiej gospodarki. W późniejszym okresie wstąpił do Unii Demokratycznej, a następnie do Unii Wolności. W tzw. Sejmie kontraktowym (1989) popierała go "Solidarność". W rządzie pierwszego premiera w III RP Tadeusza Mazowieckiego objął stanowisko ministra współpracy gospodarczej z zagranicą (1989-91). Był współautorem programu transformacji gospodarki polskiej, podpisując pierwszą umowę gospodarczą dotyczącą współpracy Polski z Unią Europejską. Opracował strategię spłacania polskiego długu wobec ZSRR, zwiększył rezerwy dewizowe, osiągnął dodatni bilans w handlu zagranicznym. Dokonania te w znaczący sposób korzystnie zmieniły stosunki gospodarcze Polski z zagranicą.

W latach 1994-99 był prezydentem Warszawy. Od 1998 do 2001 roku pracował jako wiceminister gospodarki negocjujący m.in. warunki polskiego wstąpienia w struktury Unii Europejskiej. Pomagał rządowi Ukrainy w przekształceniach gospodarczych, a w latach 2000-01 był doradcą prezydenta Litwy Valdasa Adamkusa. Od 2001 roku pełnił obowiązki koordynatora Organizacji i Współpracy w Europie ds. Ekonomicznych i Ochrony Środowiska.

W 75. rocznicę powstania Międzynarodowych Targów Poznańskich Rada Miasta na posiedzeniu 18 czerwca 1996 roku postanowiła przyznać Marcinowi Święcickiemu odznaczenie Zasłużony dla Miasta Poznania.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej