Konferencja XI Dzień Urbanisty

Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom konferencji "XI Dzień Urbanisty", zorganizowanej przez Towarzystwo Urbanistów Polskich oddział w Poznaniu, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Miasto Poznań, która odbyła się w dniach 1-2 lutego 2018 r. na terenie MTP podczas Targów BUDMA. Tegoroczna konferencja pt. "W stronę miasta pięknego" poświęcona była planowanym zmianom legislacyjnym (1 lutego 2018 r.) oraz uchwale krajobrazowej i koncepcjom na jej wdrożenie (2 lutego 2018 r.) 


I. dzień konferencji - 1 lutego 2018 r

Pierwszego dnia konferencji poznaliśmy zwycięzców XXVII edycji konkursu "Moja Wielkopolska" oraz VII edycji konkursu "Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Wielkopolsce". Laureatom gratulujemy!

Tego dnia rozmawialiśmy również o planowanych zmian legislacyjnych w zakresie planowania przestrzennego, które uczestnikom wydarzenia przybliżał p. Michał Leszczyński z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami.

W panelu dyskusyjnym poświęconym przyszłym zmianom w przepisach, pod przewodnictwem Piotra Sobczaka, Prezesa TUP Oddział w Poznaniu, Architekta Miasta, rozmowy prowadzili:

- Michał Leszczyński z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
- Tomasz Małyszka, z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa;
- Bogdan Dąbrowski z Urządu Miasta Poznania, Oddział Doradztwa Prawnego Wydziału Urbanistyki i Architektury
- Łukasz Mikuła, Przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta Poznania


"W stronę miasta pięknego nocą" - wieczór światła z Philipsem

Wieczorem 1 lutego 2018 r. w Galerii Miejskiej Arsenał odbył się wieczór światła z firmą Philips, która przybliżyła obecnym tematykę oświetlenia. Prelegenci zaprezentowali przykłady nowoczesnego wykorzystania iluminacji z różnych miast Europy i świata. Przedstawiciele firmy zaprezentowali najnowsze formy i techniki oświetlenia. Na czas spotkania iluminację świetlną zyskał budynek Galerii Miejskiej Arsenał oraz Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego. 

Dziękujemy za zajmujące prezentacje oraz możliwość przeprowadzenia inspirujących rozmów. 


II. dzień konferencji - 2 lutego 2018 r

Drugiego dnia konferencji rozmawialiśmy o dokumentach związanych z planowaniem przestrzennym, w tym opracowywanej przez Miasto Poznań uchwale regulującej zasady i warunki sytuowania tablic i urządzeń reklamowych, ogrodzeń oraz małej architektury - tzw. uchwale krajobrazowej.

Swoimi wystąpieniami inspirowali nas:

─  Huub Droogh, z RDH Urban
─  Igor Zachariasz z Instytutu Badań i Ekspertyz Samorządowych Uczelni Łazarskiego w Warszawie
─  Ryszard Grobelny przybliżający Aspekty finansowe systemu poboru opłaty reklamowej
─  Lech Kaczoń, Prezes Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej.

Konferencja stała się okazją do wymiany doświadczeń z zaproszonymi prelegentami z innych miast nad koncepcjami na wdrożenie uchwały oraz pomysłami na jej przyszłe funkcjonowanie. W panelu dyskusyjnym, prowadzonym przez Jakuba Głaza, krytyka architektury, udział wzięli:

─  Gdańsk - Dariusz Słodkowski, kierownik Działu Użytkowania Przestrzeni Publicznej Gdańskiego Zarządu  Dróg i Zieleni
─  Warszawa - Wojciech Wagner, zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w Warszawie
─  Łódź - Bartosz Poniatowski, kierownik Oddziału Krajobrazu i Estetyki Miasta w Biurze Architekta Miasta Łodzi
─  Nałęczów - Andrzej Ćwiek, Burmistrz Nałęczowa
─  Poznań - Piotr Libicki, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki Miasta

Wyniki geoankiety dotyczącej reklam w krajobrazie Metropolii Poznań zaprezentowała  Edyta Bąkowska-Waldmann z Centrum Badań Metropolitalnych, Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Mamy nadzieję, że konferencja stała się okazją do inspirującej wymiany myśli i nawiązania kontaktów. Dziękujemy, że byli Państwo z nami w tak licznym gronie.

W szczególności dziękujemy Panelistom za przekazanie swojej wiedzy w interesujący i zrozumiały sposób oraz wszystkim Partnerom tego wydarzenia.