Car-sharing a tradycyjna wypożyczalnia samochodów

  • System car-sharing nie jest ograniczony godzinami pracy.
  • Rezerwacja, odbiór i zwrot pojazdu są samoobsługowe.
  • Pojazdy mogą być wypożyczone na określony czas, opłata jest uiszczana za liczbę dób lub za liczbę godzin użytkowania, a w przypadku niektórych operatorów, także minut.
  • Klienci systemu są jego członkami, zarejestrowanymi i dopuszczonymi
    do użytkowania systemu.
  • Punkty odbioru/zwrotu pojazdów zlokalizowane są w obszarze działania systemu, często z dobrym dostępem do usług transportu publicznego.
  • Ubezpieczenie jest wliczone w cenę usługi.
  • Koszty paliwa są wliczone w cenę usługi.