Udogodnienia dla ekolocznych samochodów współdzielonych

  • Preferencyjne stawki opłat w strefie płatnego parkowania oraz poza nią
    w pasie drogowym (wynikające z uchwały LII/922/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2017r.)
  • Wydzielenie specjalnych miejsc postojowych dla pojazdów car-sharing w centrum miasta - miejsca zwolnione z opłat w strefie płatnego parkowania.
  • Obsługa systemu car-sharing przez operatorów prywatnych, za pomocą pojazdów ekologicznych (elekrycznych lub hubrydowych).
  • Wykluczenie pośredniego udziału finansowego Urzędu Miasta Poznania.
  • System obsługiwany docelowo flotą 250 - 300 samochodów.
  • W perspektywie najbliższych lat samochody ekologiczne powinny posiadać możliwość wjazdu do stref niskoemisyjnych (założenia projektu ustawy o elektromobilności).