Zalety i korzyści systemu car-sharing

Dla mieszkańców - użytkowników systemu

 • System car - sharingu powinien dysponować samochodami ekologicznymi.
 • System może stać się alternatywą dla posiadania wielu pojazdów w gospodarstwach domowych.
 • Brak kosztów związanych z zakupem pojazdu.
 • Płacenie tylko za wykorzystanie pojazdu i realnie przejechane kilometry.
 • Krótkoterminowe wypożyczenie samochodu może być tańsze, niż całkowity koszt wynikający z przejechania tej samej trasy własnym samochodem.
 • Udogodnienia dla pojazdów systemu car- sharing na terenie miasta (buspasy, preferencyjne stawki za parkowanie, dostęp do obszarów miejskich wydzielonych
  lub zamkniętych).
 • System może pomóc w zmniejszeniu natężenia ruchu drogowego.
 • Systemy są proste w obsłudze.
 • Możliwość korzystania z samochodu bez jego posiadania.
 • Brak kosztów stałych związanych z samochodem.

Dla miasta

 • Nowy element systemu zrównoważonej mobilności miejskiej.
 • Jest alternatywą dla mieszkańców chcących połączyć różne rodzaje mobilności.
 • Stworzenie możliwości dla rozwoju krajowych przedsiębiorstw produkujących pojazdy elektryczne.
 • Stworzenie warunków dla rozwoju elektromobilności Polaków.
 • Ograniczenie potrzeby posiadania samochodu.
 • Usługa car - sharingu naturalnie zmniejsza zapotrzebowanie na miejsca parkingowe w mieście.
 • Ograniczenie kongestii transportowej, przywrócenie miast innym użytkownikom.
 • Jeden pojazd car-sharing może zastąpić od 4 do 10 samochodów w Europie
  i o od 9 do 13 w Ameryce Północnej.

Dla środowiska

 • Zmniejszenie zużycia zasobów.
 • System car-sharing wyposażony w samochody ekologiczne będzie miał dostęp
  do obszarów miejskich (wydzielonych lub zamkniętych) wynikających  z zapisów projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
 • Carsharing redukuje istotnie emisję CO2 (globalnie),  ale przede wszystkim przekłada się na lokalne zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza (cząstki stałe, związki siarki) i poziomu hałasu.
 • Wykorzystanie samochodów elektrycznychoraz hybrydowych spełnia element edukacyjny (ludzie uświadamiają sobie, że już dzisiaj można przemieszczać się po mieście, w wygodny sposób, bez negatywnego wpływu na otoczenie i środowisko).
 • Samochody są wykorzystywane efektywniej, niż prywatne - przez co rotacja floty jest większa  (nowsze/bardziej ekologiczne samochody na drogach).