Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań

tel. 61 878-5017 lub 61 878-4053 - sekretariat wydziału

azbest@um.poznan.pl