Kto może złożyć wniosek

  • osoba fizyczna (w tym członek rodzinnego ogrodu działkowego),
  • przedsiębiorca,
  • osoba prawna,
  • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Usługa demontażu elewacji, przegród wewnętrznych i rur z wyrobów zawierających azbest nie obejmuje spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Usługa demontażu wyrobów zawierających azbest takich jak izolacja, otulinę, rury, złącza i uszczelki, materiały cierne i włókiennicze nie dotyczy przedsiębiorców, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.