Informacje o naborze

1)    Skompletowane dokumenty złóż w terminie do 30 kwietnia 2024 r.

  • drogą pocztową na adres: Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań,
  • w formie elektronicznej przez platformę ePUAP (/UMPoznan/SkrytkaESP), podpisane za pomocą Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
  • osobiście w siedzibie Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania, po uprzednim umówieniu wizyty.

Pamiętaj, że datą złożenia wniosku jest data jego wpływu do Urzędu Miasta Poznania.

2)    W przypadku braków zostaniesz telefonicznie/mailowo lub listownie powiadomiony o koniecznych uzupełnieniach. Wniosek możesz uzupełnić w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania.