Miejski Energetyk

Do zadań Oddziału Miejskiego Energetyka należy:

  • współpraca z przedsiębiorstwami sektora energetycznego w opracowywaniu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta;
  • kompleksowa organizacja grupowego zakupu energii elektrycznej dla uczestników grupy zakupowej;
  • kompleksowa organizacja grupowego zakupu paliwa gazowego dla uczestników grupy zakupowej;
  • optymalizacja dostaw ciepła dla miejskich jednostek organizacyjnych;
  • monitorowanie efektów działania grup zakupowych - grupowego zakupu energii elektrycznej i grupowego zakupu paliwa gazowego;
  • wdrażanie projektów optymalizujących zużycie mediów w budynkach miejskich;
  • współpraca z uczelniami i przedsiębiorstwami we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań energetycznych w Mieście;
  • inicjowanie działań zwiększających efektywność energetyczną obiektów miejskich;
  • prowadzenie działań z zakresu edukacji energetycznej;
  • budowanie strategii energetycznej Poznania.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej