Informacje Ogólne

AZBEST, POZBĄDŹ SIĘ PROBLEMU!

Posiadasz na dachu wyroby zawierające azbest lub zgromadzone na nieruchomości odpady azbestowe?

Możesz pozbyć się tego problemu - złóż wniosek do Wydziału Klimatu i Środowiska UMP w terminie do 30 kwietnia 2024 r., a Miasto Poznań poniesie 100% kosztów wykonania usługi usunięcia wyrobów zawierających azbest.

Szczegółowe zasady usuwania przez Miasto Poznań wyrobów zawierających azbest, odpadów azbestowych oraz wzory wniosków ustala Regulamin określający zasady usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania na rok 2024, przyjęty Zarządzeniem Nr 132/2024/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 05.02.2024 r.

Przedsięwzięcie pn. "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania w 2024 r." dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Załączniki