14.08.2020

Rekrutacja do projektu w 2020-ponowny nabór w 2020r.

Dnia 17 SIERPNIA 2020r. rozpocznie się rekrutacja do  projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu". Formularze Zgłoszeniowe można składać do 4 GRUDNIA 2020r. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Poznania, posiadających meldunek w Poznaniu a nie posiadających dostępu do Internetu w domu oraz zaliczających się do jednej z poniższych grup docelowych:

 1. Gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych; (tzn. dochód osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć 701 zł netto, w rodzinie dochód na osobę nie może przekroczyć 674 zł netto lub 764 jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne)
 2. Samotnych rodziców spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tzn. 800zł na osobę).
 3. Osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym; (jesli posiadasz takie orzeczenie, nie obejmuje cię kryterium dochodowe)
 4. Rodzin zastępczych; (jeśli posiadasz taki status, nie obejmuje cię kryterium dochodowe)
 5. Rodzinnych domów dziecka;
 6. Dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub z ośrodkami pomocy społecznej;

Aby ubiegać się o udział w projekcie należy złożyć Formularz Zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami:

1)      kserokopią dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości;

2)      zaświadczeniem o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku i decyzję  o przyznaniu zasiłku rodzinnego, stypendium socjalnego lub świadczeń z pomocy społecznej, za miesiąc (lub obejmujące miesiąc) poprzedzający złożenie wniosku

3)      kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy);

4)      dokumentem potwierdzający status rodziny zastępczej (jeśli dotyczy);

5)      dokumentem potwierdzający status rodzinnego domu dziecka (jeśli dotyczy).

Formularz Zgłoszeniowy dostępny jest w Biurze Zarządu Projektu, ul.Mateki 50, pok. 209 oraz poniżej.

Miejsce składania dokumentów: Urząd Miasta Poznania, Biuro Zarządu Projektu, ul.Mateki 50, pok. 209, 60-770 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach  7.30-15.30.

Dokumenty mozna składać osobiście - konieczne jest wczesniejsze umówienie wizyty pod numerem 61 878 51 82.

Dokumenty można przesyłać również pocztą. Liczy się data wpływu.

Termin składania dokumentów od 17.08.2020 do 04.12.2020. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Załączniki


28.01.2020

Rekrutacja do projektu w 2020r.

Dnia 3 lutego 2020r. rozpocznie się rekrutacja do  projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu". Formularze Zgłoszeniowe można składać do 15 lipca 2020r. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Poznania, posiadających meldunek w Poznaniu a nie posiadających dostępu do Internetu w domu oraz zaliczających się do jednej z poniższych grup docelowych:

 1. Gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych; (tzn. dochód osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć 701 zł netto, w rodzinie dochód na osobę nie może przekroczyć 674 zł netto lub 764 jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne)
 2. Samotnych rodziców spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tzn. 800zł na osobę).
 3. Osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym; (jesli posiadasz takie orzeczenie, nie obejmuje cię kryterium dochodowe)
 4. Rodzin zastępczych; (jeśli posiadasz taki status, nie obejmuje cię kryterium dochodowe)
 5. Rodzinnych domów dziecka;
 6. Dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub z ośrodkami pomocy społecznej;

Aby ubiegać się o udział w projekcie należy złożyć Formularz Zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami:

1)      kserokopią dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości;

2)      zaświadczeniem o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku i decyzję  o przyznaniu zasiłku rodzinnego, stypendium socjalnego lub świadczeń z pomocy społecznej, za miesiąc (lub obejmujące miesiąc) poprzedzający złożenie wniosku

3)      kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy);

4)      dokumentem potwierdzający status rodziny zastępczej (jeśli dotyczy);

5)      dokumentem potwierdzający status rodzinnego domu dziecka (jeśli dotyczy).

Formularz Zgłoszeniowy dostępny jest w Biurze Zarządu Projektu, ul.Mateki 50, pok. 209 oraz poniżej.

Miejsce składania dokumentów: Urząd Miasta Poznania, Biuro Zarządu Projektu, ul.Mateki 50, pok. 209, 60-770 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach  7.30-15.30.

Dokumenty można przesyłać również pocztą. Liczy się data wpływu.

Termin składania dokumentów od 03.02.2020 do 15.07.2020. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Załączniki


Rekrutacja do projektu w 2019r.-druga edycja

Dnia 9 września 2019r. rozpocznie się rekrutacja do  projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu". Formularze Zgłoszeniowe można składać do 6 grudnia 2019r. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Poznania, posiadających meldunek w Poznaniu a nie posiadających dostępu do Internetu w domu oraz zaliczających się do jednej z poniższych grup docelowych:

 1. Gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych; (tzn. dochód osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć 701 zł netto, w rodzinie dochód na osobę nie może przekroczyć 674 zł netto lub 764 jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne)
 2. Dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub z ośrodkami pomocy społecznej;
 3. Osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym; (jesli posiadasz takie orzeczenie, nie obejmuje cię kryterium dochodowe)
 4. Rodzin zastępczych; (jeśli posiadasz taki status, nie obejmuje cię kryterium dochodowe)
 5. Rodzinnych domów dziecka;
 6. Samotnych rodziców spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tzn. 800zł na osobę).

Aby ubiegać się o udział w projekcie należy złożyć Formularz Zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami:

1)      kserokopią dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości;

2)      zaświadczeniem o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku i decyzję  o przyznaniu zasiłku rodzinnego, stypendium socjalnego lub świadczeń z pomocy społecznej, za miesiąc (lub obejmujące miesiąc) poprzedzający złożenie wniosku

3)      kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy);

4)      dokumentem potwierdzający status rodziny zastępczej (jeśli dotyczy);

5)      dokumentem potwierdzający status rodzinnego domu dziecka (jeśli dotyczy).

Formularz Zgłoszeniowy dostępny jest w Biurze Zarządu Projektu, ul.Mateki 50, pok. 209 oraz poniżej.

Miejsce składania dokumentów: Urząd Miasta Poznania, Biuro Zarządu Projektu, ul.Mateki 50, pok. 209, 60-770 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach  7.30-15.30. Dokumenty można przesyłać również pocztą. Liczy się data wpływu.

Termin składania dokumentów od 09.09.2019 do 06.12.2019. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Załączniki


Rekrutacja do projektu w 2019r.

Dnia 16 stycznia 2019r. rozpocznie się rekrutacja do  projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu". Formularze Zgłoszeniowe można składać do 16 lipca 2019r. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Poznania, posiadających meldunek w Poznaniu a nie posiadających dostępu do Internetu w domu oraz zaliczających się do jednej z poniższych grup docelowych:

 1. Gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych; (tzn. dochód osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć 701 zł netto, w rodzinie dochód na osobę nie może przekroczyć 674 zł netto lub 764 jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne)
 2. Dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub z ośrodkami pomocy społecznej;
 3. Osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym; (jesli posiadasz takie orzeczenie, nie obejmuje cię kryterium dochodowe)
 4. Rodzin zastępczych; (jeśli posiadasz taki status, nie obejmuje cię kryterium dochodowe)
 5. Rodzinnych domów dziecka;
 6. Samotnych rodziców spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tzn. 725zł na osobę).

Aby ubiegać się o udział w projekcie należy złożyć Formularz Zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami:

1)      kserokopią dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości;

2)      zaświadczeniem o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku i decyzję  o przyznaniu zasiłku rodzinnego, stypendium socjalnego lub świadczeń z pomocy społecznej, za miesiąc (lub obejmujące miesiąc) poprzedzający złożenie wniosku

3)      kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy);

4)      dokumentem potwierdzający status rodziny zastępczej (jeśli dotyczy);

5)      dokumentem potwierdzający status rodzinnego domu dziecka (jeśli dotyczy).

Formularz Zgłoszeniowy dostępny jest w Biurze Zarządu Projektu, ul.Mateki 50, pok. 209 oraz poniżej.

Miejsce składania dokumentów: Urząd Miasta Poznania, Biuro Zarządu Projektu, ul.Mateki 50, pok. 209, 60-770 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach  7.30-15.30. Dokumenty można przesyłać również pocztą. Liczy się data wpływu.

Termin składania dokumentów upływa 16.07.2019. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Ocenie podlegają tylko kompletne formularze zgłoszeniowe.

Załączniki


Rekrutacja 2017 -zakończona

Informujemy, że rekrutacja do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu", prowadzona w 2017r. zakończyła się 31.10.2017r. Formularze, które wpłynłęy po terminie nie są rozpatrywane. Do końca 2017r., każdy kto złożył formularz zgłoszeniowy, niezależnie od wyniku, otrzyma pisemną decyzję o sposobie załatwienia sprawy.


REKRUTACJA DO PROJEKTU 2017

Dnia 19 czerwca 2017 rozpoczyna się rekrutacja do ww. projektu. Formularze Zgłoszeniowe można składać do 31 października 2017r. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Poznania, posiadających meldunek w Poznaniu a nie posiadających dostępu do Internetu w domu oraz zaliczających się do jednej z poniższych grup docelowych:

 1. Gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych;
 2. Dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub z ośrodkami pomocy społecznej;
 3. Osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym;
 4. Rodzin zastępczych;
 5. Rodzinnych domów dziecka;
 6. Samotnych rodziców spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Aby ubiegać się o udział w projekcie należy złożyć Formularz Zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami:

1)      kserokopią dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości;

2)      zaświadczeniem o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku i decyzję  o przyznaniu zasiłku rodzinnego, stypendium socjalnego lub świadczeń z pomocy społecznej, za miesiąc (lub obejmujące miesiąc) poprzedzający złożenie wniosku

3)      dokumentem potwierdzający meldunek w Poznaniu (jeśli nie ma tej informacji na
          dowodzie);

4)      kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy);

5)      dokumentem potwierdzający status rodziny zastępczej (jeśli dotyczy);

6)      dokumentem potwierdzający status rodzinnego domu dziecka (jeśli dotyczy).

Formularz Zgłoszeniowy dostępny jest w Biurze Zarządu Projektu, ul.Mateki 50, pok. 209 oraz poniżej.

Miejsce składania dokumentów: Urząd Miasta Poznania, Biuro Zarządu Projektu, ul.Mateki 50, pok. 209, 60-770 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach  7.30-15.30. Dokumenty można przesyłać również pocztą. Liczy się data wpływu.

Termin składania dokumentów upływa 31.10.2017. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Ocenie podlegają tylko kompletne formularze zgłoszeniowe.

Załączniki


Rekrutacja do projektu.

Dnia 01 marca 2016r, rozpoczęła się rekrutacja do ww. projektu.Formularze Zgłoszeniowe można składać do 30 września 2016r. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Poznania, posiadających meldunek w Poznaniu a nie posiadających dostępu do Internetu w domu oraz zaliczających się do jednej z poniższych grup docelowych:

 1. Gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych;
 2. Dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub z ośrodkami pomocy społecznej;
 3. Osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym;
 4. Rodzin zastępczych;
 5. Rodzinnych domów dziecka;
 6. Samotnych rodziców spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Aby ubiegać się o udział w projekcie należy złożyć Formularz Zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami:

1)      kserokopią dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości;

2)      zaświadczeniem o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku i decyzję  o przyznaniu zasiłku rodzinnego, stypendium socjalnego lub świadczeń z pomocy społecznej, za miesiąc (lub obejmujące miesiąc) poprzedzający złożenie wniosku

3)      dokumentem potwierdzający meldunek w Poznaniu;

4)      kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy);

5)      dokumentem potwierdzający status rodziny zastępczej (jeśli dotyczy);

6)      dokumentem potwierdzający status rodzinnego domu dziecka (jeśli dotyczy).

Formularz Zgłoszeniowy dostępny jest w Biurze Zarządu Projektu, ul.Mateki 50, pok. 209 oraz poniżej.

Miejsce składania dokumentów: Urząd Miasta Poznania, Biuro Zarządu Projektu, ul.Mateki 50, pok. 209, 60-770 Poznań, poniedziałek 7.30-17, wtorek - piątek 7.30-15.30. Termin składania dokumentów upływa 30 września 2016r. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Ocenie podlegają tylko kompletne formularze zgłoszeniowe.

Załączniki


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Dnia 12 sierpnia 2013r. uruchomiona została rekrutacja uzupełniająca do projektu. Formularze Zgłoszeniowe można składać do 30 września 2013r. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Poznania (wymagane zamieszkanie i meldunek
w Poznaniu), którzy nie mają dostępu do Internetu w domu a kwalifikują się do jednej z grup docelowych:

-        Gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do korzystania z pomocy społecznej  lub zasiłku rodzinnego (dochód dla osoby samotnie gospodarującej- 542 zł netto, dochód na osobę w rodzinie- 539zł, lub 623zł netto gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne);

-        osób niepełnosprawnych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym   (I, II grupa inwalidzka, całkowita niezdolność do pracy, całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji);

-        samotnych rodziców, gdy dochód na osobę w rodzinie nie więcej niż 725 netto zł;

-        rodzin zastępczych;

-        rodzinnych domów dziecka.

 Do wniosku należy załączyć

-        kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości,

-        zaświadczenie o dochodach (netto) za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, decyzję  o przyznaniu zasiłku rodzinnego, stypendium socjalnego lub świadczeń z pomocy społecznej, za miesiąc (lub obejmujące miesiąc) poprzedzający złożenie wniosku (w przypadku korzystania z tych świadczeń),

-        zaświadczenie o czasowym meldunku (jeśli dotyczy),

-        orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy),

-        dokument potwierdzający status rodziny zastępczej (jeśli dotyczy),

-        dokument potwierdzający status rodzinnego domu dziecka (jeśli dotyczy).

-        W przypadku opiekuna prawnego niezbędna jest załączenie dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty dostępne są w Biurze Zarządu Projektu na Rynku Śródeckim 3 oraz poniżej.

Miejsce składania dokumentów: Rynek Śródecki 3, 61-126 Poznań, poniedziałek 7.30-17, wtorek - piątek 7.30-15.30. Termin składania dokumentów upływa 30 września 2013r. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Ocenie podlegają tylko kompletne formularze zgłoszeniowe.


Informacja dla uczestników projektu - WAŻNE.

Szanowni Państwo

uprzejmie prosimy w przypadku zmiany danych kontaktowych do Państwa (numer telefonu, adres) lub zmiany dowodu osobistego, nazwiska o zgłoszenie tego faktu w formie pisemnej osobiście w Biurze Zarządu Projektu na Rynku Śródeckim 3 w Poznaniu lub listownie wysyłając na adres Miasto Poznań, Biuro Zarządu Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu", Rynek Śródecki 3, 61-126 Poznań.

Biuro czynne jest codziennie od poniedziałku do piatku w godzinach 7.30-15.30. Zapraszamy.

Prosimy o nie przesyłanie takich informacji mailem lub faksem.


Zakończenie prac Komisji Rekrutacyjnej

W połowie grudnia 2011r. zakończyły sie prace Komisji Rekrutacyjnej, która oceniała Formularze Zgłoszeniowe. Od tego czasu sukcesywnie rozsyłane są decyzje. Niezależnie od wyniku, każda osoba która złozyła wniosek otrzyma pismo. Decyzje wysyłane są listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru.

Prosimy o cierpliwość, ponieważ do przygotowania i rozesłania jest ok. 3800 pism.

W przypadku zmiany danych kontaktowych osób, które złożyły wniosek, w szczególności zmiany adresu, prosimy o pisemną informację przesłaną na adres Biura Zarządu Projektu.


Komisja Rekrutacyjna powołana

Informujemy, że z dniem 24 października 2011r. została powołana Komisja Rekrutacyjna, której celem jest ocena merytoryczna Formularzy Zgłoszeniowych w ramach projektu.

Posiedzenia Komisji zaczną się z dniem 27 października 2011r. i trwać będą aż do zakończenia oceny merytorycznej kompletnych Formularzy Zgłoszeniowych.

Załączniki


Podziękowania za wsparcie w procesie rekrutacji.

Dziękujemy wszystkim szkołom, przedszkolom i innym placówkom oświatowym, organizacjom pozarządowym, mediom, miejskim domom kultury, zakładom pracy chronionej, radom osiedla i wszystkim innym za wsparcie kampanii promocyjno-rekrutacyjnej w ramach naszego projektu. Bez wsparcia z Państwa strony nie udałoby się dotrzeć do szerokiego grona mieszkańców.

Załączniki


REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Informujemy, że z dniem 30 września 2011r. zakończony został nabór Formularzy Zgłoszeniowych do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu".

Złożonych zostało prawie 3800 Formularzy Zgłoszeniowych. Trwa ich weryfikacja. Osoby które złożyły niekompletyny Formularz mogą jeszcze dokonać uzupełnień. Tylko kompletne Formularze Zgłoszeniowe zostaną przekazane do oceny Komisji Rekrutacyjnej.


UWAGA - TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PROJEKTU PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W POZNANIU ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 30 WRZEŚNIA 2011R.


UWAGA - MIASTO POZNAŃ UZYSKAŁO ZGODĘ NA ROZSZERZENIE GRUPY DOCELOWEJ O RODZINY ZASTęPCZE, SAMOTNYCH RODZICÓW ORAZ RODZINNE DOMY DZIECKA.


Z dniem 1 marca 2011 roku rozpoczęła się rekrutacja dla projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu". Osoby zainteresowane udziałem w projekcie w celu uzyskania szczegółowych informacji i pobrania Formularzy Zgłoszeniowych, mogą się zgłaszać do Biura Zarządu Projektu, które mieści się przy Rynku Śródeckim 3 w Poznaniu. Dokumenty należy składać do 30 września 2011r. do godziny 15.30. osobiście lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu).

Kto może wziąć udział w projekcie ?

Uprawnieni do ubiegania się o udział w projekcie są:

- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;

- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;

-  dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych;

- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym

- rodziny zastępcze

- samotni rodzice spełniający kryterium dochodowe upoważniające do korzystania ze świadczeń funduszu alimentacyjnego

- rodzinne domy dziecka.

Warunkiem obowiązkowym dla wszystkich grup jest stały lub czasowy meldunek na terenie Miasta Poznania oraz nieposiadanie Internetu w gospodarstwie domowym.

Gospodarstwo domowe -  zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem (jeden adres zamieszkania)  i wspólnie utrzymujących się. 

Wraz z kompletnie wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć:

a) kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości

b) zaświadczenie o dochodach (netto) za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku i decyzję o przyznaniu zasiłku rodzinnego, stypendium szkolnego lub świadczeń z pomocy społecznej, za miesiąc (lub obejmujące miesiąc) poprzedzający złożenie wniosku (w  przypadku korzystania z tych świadczeń),

c) zaświadczenie o czasowym meldunku (jeśli dotyczy),

d) w przypadku osób uprawnionych a niepobierających stypendium szkolnego, zaświadczenie o pobieraniu nauki lub ksero odpowiedniego dokumentu (np. legitymacji szkolnej),

e) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy),

f) dokument potwierdzający status rodziny zastępczej (jeśli dotyczy)

g) dokument potwierdzający status rodzinnego domu dziecka (jeśli dotyczy)

Załączniki


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

DOTACJE NA INNOWACJE- INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ!