07.09.2020

Szkolenia stacjonarne zawieszone

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, w związku z pandemią koronawirusa (COVID-19), szkolenia stacjonarne dla nowych uczestników projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu" zawieszone są do odwołania. Oznacza to, że nowi uczestnicy projektu uzyskają dostęp do internetu i komputera po podpisaniu umowy użyczenia. Wraz z komputerem otrzymają podręcznik dotyczący podstaw obsługi komputera i internetu oraz dostęp do szkoleń e-learningowych. Nadal pozostaje utrzymany obowiązek odbycia szkoleń przez internet tzw. e-learningowych. Termin realizacji tych szkoleń wskazany jest w umowie użyczenia sprzętu komputerowego.


Obowiązek wykonywania szkoleń e-learningowych

Przypominamy, że zgodnie z umową użyczenia każdy uczestnik projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu" jest zobowiązany do wykonania co najmniej 3 szkoleń e-learningowych na platformie www.cyfrowi.eu. Szkolenia e-learningowe obejmują tematy od 1-7, pozostałe wykłady to są materiały dodatkowe. Aby zaliczyć 3 szkolenia należy mieć zaliczone 3 pełne wykłady (z wyjątkiem testów), a nie 3 lekcje (filmiki) w ramach jednego wykładu. Prosimy nie przyspieszać "filmików" oraz poczekać na ich zakończenie, aż pojawi się biały ekran z napisem "zamknij wykład". Po jego kliknięciu system zaktualizuje dane i zaliczy lekcję (filmik) w ramach wykładu.

W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt z Biurem Zarządu Projektu.


Obowiązkowe szkolenia stacjonarne

Ze względów organizacyjnych, od 2014r. obowiązkowe szkolenia stacjonarne z podstawy obsługi komputera i internetu realizowane są w trybie dwudniowym (najczęściej czwartek, piątek) w godzinach 13-18 na terenie miasta Poznania. Każda osoba zakwalifikowana do projektu o terminie, godzinach i miejscu szkolenia informowana jest pisemnie. Szkolenia odbywają się w grupach 15-25 osobowych. Ich odbycie jest warunkiem koniecznym otrzymania sprzętu komputerowego. 3 krotna nieobecność na szkoleniu w wyznaczonym terminie skutkuje utratą prawa do udziału w projekcie. W przypadku, kiedy obycie szkolenia osobiście nie jest możliwe np. ze względów zdrowotnych każdorazowo należy  poinformować o tym Biuro Zarządu Projektu.


UWAGA- PRZERWA W DZIAŁANIU PLATFORMY CYFROWEJ www.cyfrowi.eu

Od dnia 1.10.2013, przez około tydzień, nie będzie dostępu do platformy cyfrowej www.cyfrowi,eu w tym do poczty elektronicznej. Związane jest to ze zmianą lokalizacji serwera oraz pracami technicznymi. Za utrudnienia i niedogodności przepraszamy.


Szkolenia przez Internet

21 stycznia 2013r. uruchomiliśmy w pełnej wersji elektroniczną platformę szkoleniową, na której można zrobić bezpłatnie dodatkowe szkolenia m.in. z obsługi komputera. Wystarczy wejść na stronę www.cyfrowi.eu i zalogować się.

Na platformie mozna zrobić nastepujące szkolenia z zakresu:

  1. Podstaw obsługi komputera i zasad pracy w systemie.
  2. Organizacji zarządzania danymi.
  3. Obsługi edytora tekstów - OpenOffice Writer.
  4. Obsługi arkusza kalkulacyjnego - OpenOffice Calc.
  5. Obsługi przeglądarki internetowej i zdobywanie informacji.
  6. Obsługi poczty elektronicznej.
  7. Podstaw zachowania bezpieczeństwa w sieci.

RUSZAJĄ SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU

Od 14 grudnia 2012r. ruszają  dwudniowe szkolenia w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu", które odbywać się będą w piątki (w godzinach 16-19) i w soboty (w godz. 8-15).Miejsce szkoleń: Gimnazjum 56, ul.Promyk 4 w Poznaniu.

Dojazd na szkolenie możliwy jest autobusami: 48,50, 59, 77,91 (przystanek Swoboda) oraz 82 i 63 (przystanek Brzask.).

Osoby zakwalifikowane do projektu na około 2 tygodnie przed szkoleniem otrzymają pismo potwierdzające miejsce, datę i godziny szkolenia. Na szkolenia zapraszać będziemy według kolejności zgłoszeń. Co tydzień szkolonych będzie łącznie 120 osób w 6 grupach. Udział w szkoleniu jest obowiązkowy, stanowi on warunek otrzymania sprzętu.

Szkolenia są bezpłatne, nie zapewniamy opieki na dziećmi.

Jednocześnie uprzejmie prosimy w przypadku zmiany danych kontaktowych do Państwa (numer telefonu, adres) lub zmiany dowodu osobistego, nazwiska o zgłoszenie tego faktu w formie pisemnej osobiście w Biurze Zarządu Projektu na Rynku Śródeckim 3 w Poznaniu lub listownie wysyłając na adres Miasto Poznań, Biuro Zarządu Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu", Rynek Śródecki 3, 61-126 Poznań.

Biuro czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Zapraszamy.

Prosimy o nie przesyłanie takich informacji mailem lub faksem.

---------------------------------------------------------------------------

Beneficjenci Ostateczni projektu, czyli jego uczestnicy, przed podpisaniem umowy użyczenia sprzętu są zobowiązani do uczestniczenia w dwudniowym szkoleniu stacjonarnym z podstawowej obsługi komputera. Szkolenia odbywać się będą w piątki (3 godziny) i soboty (7 godzin) na terenie Miasta Poznania. 

W ramach projektu, Beneficjenci Ostateczni będą mieli możliwość odbycia również szkoleń e-learningowych w zakresie: edycji tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, zdobywania informacji w Internecie, obsługi poczty elektronicznej i zachowania bezpieczeństwa w sieci.

O terminach i miejscu szkoleń Uczestnicy Projektu będą informowani w formie pisemnej, na bieżąco, przez pracowników projektu.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

DOTACJE NA INNOWACJE- INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ!