Trzecia edycja kampanii

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania rozpoczął kolejną edycję kampanii społecznej realizowanej w ramach Programu Przeciwdziałania Procederowi Żebractwa na terenie miasta Poznania na lata 2008-2011.

Celem kampanii jest zwiększenie świadomości osób żebrzących na temat możliwych form pomocy oraz konsekwencji żebrania, zwiększenie świadomości osób wspierających osoby żebrzące oraz zwiększenie dostępu do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia przez osoby doświadczające problemów społeczno - ekonomicznych.
    Zamiarem kampanii jest  dotarcie z przekazem do społeczeństwa Poznania, zarówno mieszkańców jak i odwiedzających miasto turystów, a co za tym idzie, podniesienie świadomości na temat będący przedmiotem kampanii.

Tegoroczna edycja kampanii jest kontynuacją ubiegłorocznej i ma uświadomić mieszkańcom Poznania i turystom, że dawanie pieniędzy nie zawsze jest skuteczną formą pomocy, że można pomagać rozsądniej. Ma ona uświadomić w jaki sposób wspierać potrzebujących, nie dając pieniędzy osobom żebrzącym.
W Poznaniu działa wiele instytucji i organizacji pozarządowych specjalizujących się w efektywnym wspieraniu osób ubogich, chorych, bezdomnych, czy w każdy inny sposób będących w potrzebie.
Działania realizowane w ramach tegorocznej kampanii kierowane są do mieszkańców i turystów, bywalców restauracji i przyrestauracyjnych ogródków w okolicy Starego Rynku, klientów centrów handlowych a także do kierowców.  

Przebieg tegorocznej kampanii wiąże się z dystrybucją materiałów dla klientów centrów handlowych oraz kierowców. Materiały edukacyjne eksponowane będą także
w lokalach gastronomicznych zlokalizowanych w okolicy Starego Rynku.

Na wszystkich materiałach informacyjnych umieszczony jest adres strony internetowej www.poznan.pl/zebractwo jak i numer inforlinii 0800 440 450.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej