Wyróżnienie w konkursie Samorządowy Lider Zarządzania

Program Przeciwdziałania Procederowi Żebractwa na terenie miasta Poznania na lata 2008 - 2010 otrzymał wyróżnienie w konkursie Samorządowy Lider Zarządzania.

W Warszawie, w dniu 20 października 2010 roku, odbyła się konferencja podsumowująca wyniki konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2010 - "Współpraca gmin i powiatów z organizacjami pozarządowymi".

Konkurs jest jednym z komponentów projektu partnerskiego "Model współpracy administracji i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy" realizowanego przez Związek Miast Polskich wspólnie z Departamentem Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Collegium Civitas i Instytutem Spraw Publicznych.

Celem konkursu była identyfikacja dobrych praktyk z zakresu współpracy administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi i upowszechnienie najlepszych rozwiązań w celu ich adaptacji na terenie innych gmin i powiatów.

Więcej informacji: www.poznan.pl

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej